Facebook

Namlouvat si <koho> - synonyma

Celkem nalezeno 18 synonym ke slovu namlouvat si <koho>.

Význam: Domlouvat si společné jednání či činnosti s někým.

žhnout (slunce)

Žhnout: ohřát na velmi vysokou teplotu působením slunečního záření.

spalovat

Spalovat znamená rychle hořet, štěpit, oxidovat nebo rozkladat sloučeniny pomocí tepla.

chladit

Chladit znamená snižovat teplotu.

mrazit

Mrazit znamená uchovávat potraviny a jiné produkty pomocí nízkých teplot.

štípat (kopřiva)

Štípat: poškozovat tělo drobnými ranami způsobenými kopřivou.

palčivě bolet

Palčivě bolet znamená intenzivní, ostrý a neúnosný bolestivý pocit.

mrzet <koho co>

Mrzet: litovat, mít žal; cítit smutek nebo lítost nad něčím/někým.

trápit

Trápit znamená ublížit fyzicky nebo psychicky a způsobit bolest, úzkost nebo utrpení.

střílet

Střílet znamená vypouštět rychle střely z palných zbraní nebo děl.

ničit (ohněm)

Ničit ohněm znamená destruovat, zničit nebo zdevastovat něco ohněm.

vypalovat

Vypalovat znamená rychle a intenzivně spalovat, často s plamenem. Může to být fyzické, jako při řezání dřeva nebo chemické, jako při vypalování paliva.

upalovat

Upalovat znamená trestat někoho smrtí za spáchání určitého zločinu tím, že se oběť umístí na hranici a spálí se.

utíkat

Utíkat znamená rychle se pohybovat ode zdroje nebo místa, aby uniknout nebo se vyhnout něčemu.

běžet

Běžet: rychlý a dynamický pohyb dopředu prováděný nohama.

destilovat

Destilovat je proces odpařování a kondenzace kapaliny, který se používá k oddělení různých složek na základě jejich bodu varu.

mučit (ohněm)

Mučení ohněm je formou fyzického týrání, ve které se oběťi přímo přivádí do kontaktu s otevřeným ohněm.

zraňovat

Zraňovat je fyzicky nebo psychicky poškozovat někoho, což může způsobit bolest, utrpení nebo ztrátu.

chodit <za kým>

Chodit "za kým" znamená navštěvovat někoho často, aby se s ním trávil čas.

Podobná synonyma

dostávat <koho z čeho>

Dostávat znamená obdržet něco, co je dáno někým jiným.

štípat

Štípat znamená rozdělit, rozřezat nebo rozříznout na menší části.

vyzvat <koho k čemu>

Vyzvat: požádat někoho o čin, často s naléhavostí.

oslyšet <koho>

Vyslechnout, případně poslouchat, někoho.

znevážit <koho n. co>

Znevážit znamená očernit, poškodit pověst či charakter někoho nebo něčeho.

vyplísnit <koho>

Vyplísnit znamená trestat někoho způsobem, který je nepřiměřený nebo přehnaný.

napadat <koho>

Napadat znamená útočit či fyzicky napadat někoho nebo cokoli jiného úmyslně.

útočit <na koho>

Použít sílu a/nebo zbraně k napadení a způsobení škody druhé osobě nebo skupině.

zatlačit <na koho>

Vyvinout tlak na někoho fyzicky nebo psychicky, aby učinil něco, co nechtěl.

usadit <koho>

Usadit znamená ustálit jeho pozici, případně zajistit jeho trvalé bydlení.

pustit se <do koho>

Pustit se do čeho: znamená začít se něčím zabývat, jít do toho s plným nasazením.

nezastihovat <koho>

Nestýkat se s někým, nepotkat ho; nezastihnout = nezahledět, neobjevit.

zaopatřit <koho čím>

Zajistit někomu potřebné věci či služby.

chránit <koho>

Bránit koho/čeho před škodlivými vlivy; zachraňovat, ochraňovat, zajišťovat bezpečí.

odradit <koho od čeho>

Odradit - vyvolat odpor, odehnat od činnosti, odvrátit pozornost.

okrášlit <koho n. co>

Zkrášlit; přidat na kráse, kouzlu a vzhledu.

vychvalovat <koho n. co>

Vychvalovat znamená hodnotit něco nebo někoho pozitivně, oslavovat a chválit.

dopadnout <koho>

Dopadnout znamená dosáhnout očekávaného výsledku, či cíle, který byl nastaven.

vzrušovat <koho>

Vzrušovat znamená vzbuzovat v něm napětí a těšení se na něco, co nastane.

doprovodit <koho>

Doprovodit znamená provázet někoho, aby se dostal tam, kam potřebuje.

zkrušit <koho>

Zkrušit znamená ukončit nebo omezit jeho činnost, často násilným způsobem.

zbavit <koho> (moci)

Odstranit moc nebo autoritu nad někým; zbavit koho možnosti být autoritou nebo mít moc.

utrápit <koho>

Utrápit = způsobit nadměrnou bolest, utrpení nebo trápení.

dohonit <koho>

Dohonit znamená dosáhnout stejného postavení, rychlosti nebo úrovně jako někdo jiný.

zkazit <koho n. co>

Zkazit: Ničit nebo poškodit něčí či něčí vlastnosti, činnosti nebo vlastnictví.

ozbrojit <koho>

Ozbrojit (koho) znamená dodat mu zbraně a výzbroj, aby byl schopen chránit sebe nebo jiné.

poslat pryč <koho n. co>

Odeslat někoho nebo něco pryč; ukončit jejich přítomnost.

vyčerpat <koho>

Vyčerpat znamená fyzicky či psychicky vyčerpat, zbavit někoho sil nebo energie.

svést <na koho> (vinu)

Svést (vinu) znamená obviňovat někoho jiného z trestného činu nebo provinění.

naučit <koho co>

Naučit: předat informace, zkušenosti nebo dovednosti člověku, aby je mohl použít.