Facebook

Namlouvat si <koho> - synonyma

Celkem nalezeno 18 synonym ke slovu namlouvat si <koho>.

Význam: Domlouvat si společné jednání či činnosti s někým.

žhnout (slunce)

Žhnout: ohřát na velmi vysokou teplotu působením slunečního záření.

spalovat

Spalovat znamená rychle hořet, štěpit, oxidovat nebo rozkladat sloučeniny pomocí tepla.

chladit

Chladit znamená snižovat teplotu.

mrazit

Mrazit znamená uchovávat potraviny a jiné produkty pomocí nízkých teplot.

štípat (kopřiva)

Štípat: poškozovat tělo drobnými ranami způsobenými kopřivou.

palčivě bolet

Palčivě bolet znamená intenzivní, ostrý a neúnosný bolestivý pocit.

mrzet <koho co>

Mrzet: litovat, mít žal; cítit smutek nebo lítost nad něčím/někým.

trápit

Trápit znamená ublížit fyzicky nebo psychicky a způsobit bolest, úzkost nebo utrpení.

střílet

Střílet znamená vypouštět rychle střely z palných zbraní nebo děl.

ničit (ohněm)

Ničit ohněm znamená destruovat, zničit nebo zdevastovat něco ohněm.

vypalovat

Vypalovat znamená rychle a intenzivně spalovat, často s plamenem. Může to být fyzické, jako při řezání dřeva nebo chemické, jako při vypalování paliva.

upalovat

Upalovat znamená trestat někoho smrtí za spáchání určitého zločinu tím, že se oběť umístí na hranici a spálí se.

utíkat

Utíkat znamená rychle se pohybovat ode zdroje nebo místa, aby uniknout nebo se vyhnout něčemu.

běžet

Běžet: rychlý a dynamický pohyb dopředu prováděný nohama.

destilovat

Destilovat je proces odpařování a kondenzace kapaliny, který se používá k oddělení různých složek na základě jejich bodu varu.

mučit (ohněm)

Mučení ohněm je formou fyzického týrání, ve které se oběťi přímo přivádí do kontaktu s otevřeným ohněm.

zraňovat

Zraňovat je fyzicky nebo psychicky poškozovat někoho, což může způsobit bolest, utrpení nebo ztrátu.

chodit <za kým>

Chodit "za kým" znamená navštěvovat někoho často, aby se s ním trávil čas.

Podobná synonyma

odstranit <koho>

Odstranit: odstranit/odstranit/odejmout/vymazat/zrušit (člověka/věc).

mrzet se <pro co>

Mrzet se znamená projevovat smutek nebo zklamání nad něčím, co se stalo.

soužit <koho>

Soužití je forma harmonického spolužití dvou nebo více osob, které si navzájem vyhovují a respektují se.

podarovat <koho čím>

Podarovat znamená darovat někomu něco, být užitečným a ukázat lásku.

přimět <koho k čemu>

Přimět znamená donutit někoho k určitému činu nebo jednání.

mávat <na koho>

Mávat znamená rukou zdravit nebo naznačit pozdrav, vítání, zájem nebo souhlas.

vypudit <koho>

Vypudit znamená násilně a nenávratně odstranit nebo vyhnat.

vrhnout se <na koho>

Vrhnout se na někoho znamená rychle a odhodlaně se soustředit na danou osobu nebo cíl.

vyměnit <koho> n. co kým n. čím>

Vyměnit označuje nahrazení jedné věci či osoby druhou věcí nebo osobou.

požalovat <co na koho>

Požádat někoho o odpuštění za provedenou chybu nebo za ublížení.

napravit <koho>

Napravit: udělat opravu či opatření pro nápravu něčí chyby, nedostatku nebo poškození.

opít <koho>

Opít znamená podávat někomu alkoholické nápoje až do stavu opilosti.

přepsat <na koho> (majetek)

Přepsat majetek: převést vlastnictví majetku na jinou osobu.

upozornit <koho nač>

Upozornit: zdůraznit důležitost něčeho, aby se na to zaměřila pozornost člověka či skupiny.

zatáhnout <koho do čeho>

Zatáhnout znamená fyzicky či metaforicky přitáhnout nebo přivést někoho do něčeho.

uštvat <koho>

Uštvat znamená obviňovat či urážet osobu, zejména verbálním napadením.

svádět <koho>

Svádět vyjadřuje úmyslnou snahu přesvědčit někoho o něčem nebo ho přimět k něčemu.

závodit <za koho>

Závodit za někoho znamená snažit se dosáhnout nejlepších výsledků ve jménu toho druhého.

pečovat <o koho>

V starostlivě se postarat o někoho; podpořit jeho zdraví a potřeby; dbát na jeho dobro a pohodu.

napodobovat <koho>

Imitovat; dělat to samé jako někdo jiný, pozorovat a kopírovat jeho postupy.

chodit (motor)

Chodit (motor) je pohyb v motorovém vozidle. Znamená to snížit otáčky motoru a převést je na pohyb kol.

podnítit <koho>

Podnítit znamená vyburcovat, podpořit či podněcovat k činnosti; inspirovat k počinům nebo myšlenkám.

zdravit <koho>

Zdravit znamená vyjádřit pozdrav, poděkovat, uznání nebo jiný obrazný projev úcty, přátelství nebo lásky.

stihnout <koho> (trest)

Stihnout znamená dosáhnout, že daný člověk (nebo věc) je včas dokončen nebo doručen. Může to také znamenat, že daná osoba byla odsouzena k trestu.

štípat (komáři)

Štípání komáří je proces, při kterém se pomocí kousnutí komáří sání krve z oběti.

znepřátelit si <koho>

Znepřátelit si koho: získat si nepřítele, způsobit mezi sebou vzájemné nepřátelství a vůči sobě nevraživost.

postihnout <koho> (neštěstí)

Postihnout (neštěstí) znamená způsobit jeho přítomnost, projevit, zažít nebo trpět.

uklidnit <koho>

Uklidnit: umírnit emoce, usmířit, uvolnit napětí, učinit klidnějším.

nalíčit <co na koho>

Nalíčení je způsob, jak se zvýraznit přirozený vzhled pomocí kosmetiky, aby vynikl a byl zdůrazněn.

zasypat <koho>

Zasypat znamená obklopit někoho (nebo něco) velkým množstvím něčeho, nejčastěji písku, sněhu nebo prachu.