Facebook

Nevyspělý (mladík) - synonyma

Celkem nalezeno 8 synonym ke slovu nevyspělý (mladík).

Význam: Nevyspělý je mladík, který ještě nedokončil duševní a intelektuální vývoj a nedosáhl dospělosti.

nedokončený

Nedokončený je stav, kdy něco není dokončeno nebo dokončeno, ale není úplné.

neúplný (plán)

Neúplný plán je plán, který není úplný nebo je chybějící nějaká důležitá část.

hotový

Hotový znamená ukončený, dokončený, hotový.

nevyzrálý

Nezralý: nezralý, nedozrálý, nevyzrálý, nepřipravený, nedokončený.

neucelený

Neucelený: nedokončený, nedostatečný, neúplný, nerozvinutý.

nevyhraněný

Nevyhraněný znamená nejasný, neurčitý nebo nerozhodnutý.

nepohotový

Nepohotový znamená nečekaný, nezralý, neprořízený nebo nespolehlivý.

nepřipravený

Nepřipravený = neschopný nebo nemající potřebnou přípravu k úkolu či situaci.

Podobná synonyma

plán

Plán je předem stanovený způsob, jak dosáhnout daného cíle nebo vykonat určitou činnost.

vyzradit (plán)

Odhalit plán, který je tajemstvím, a sdělit jeho podrobnosti ostatním.

pláň

Pláň je velká rovina nebo rovinatý území, které je obvykle omezeno vyššími kopci nebo hřebeny.

plán (finanční)

Plán je dokument s finančními informacemi o budoucích cílech a výdajích společnosti.

plán (stavby)

Plán je dokument, který obsahuje přesnou a detailní specifikaci stavby, včetně jejích komponentů, materiálů a dalších požadavků.

projev (nepřipravený)

Projev je sdělení, které je vyřčeno čelícím publiku bez předchozí přípravy.

neúplný

Neúplný se odkazuje na něco, co je nedokončené, nedokončené nebo nekompletní.