Facebook

Vystát <koho> - synonyma

Celkem nalezeno 9 synonym ke slovu vystát <koho>.

Význam: Vystát koho znamená trpělivě čekat, vydržet nebo snášet jeho chování.

nanosit <co>

Nanosit znamená přenášet či aplikovat něco na povrch.

shromáždit (důkazy)

Sbírat informace, údaje a důkazy pro další analytickou práci.

seskupit

Seskupit: shromáždit nebo sdružit lidi, věci nebo myšlenky do jedné skupiny.

sesbírat

Sbírat = získávat různé věci nebo informace, často postupně, s cílem je shromáždit.

vydržet (křivdu)

Tolerovat, snášet, unést, odolat, vytrvat v přijímání křivdy.

strpět

Strpět znamená trpělivě snášet nesnáze, nepříjemnosti nebo nespravedlnost.

přetrpět

Snášet těžkou situaci, trpět ji bez výhrad, nést ji s odvahou.

překonat

Překonat znamená dosáhnout, překonat nebo překonat něco komplikovaného, obtížného nebo překážek.

strpět <co>

Strpět znamená snášet, trpět, tolerovat nebo akceptovat situaci nebo osobu.

Podobná synonyma

uvádět důkazy

Uvádět důkazy znamená doložit či podpořit své tvrzení pomocí relevantních důkazů.

shromáždit

Sbírat početnou skupinu lidí nebo věcí dohromady; shromáždit znamená spojit všechny v jednu velkou skupinu.

činit křivdu

Činit křivdu znamená ublížit druhým nebo jim brát jejich práva.

shromáždit se <kolem koho>

Shromáždit se kolem někoho znamená sebrat se a seskupit se okolo něj, abyste mu vyjádřili podporu, respekt či úctu.

napravit (křivdu)

Napravit křivdu znamená učinit opravu nebo nápravu vůči tomu, komu byla ublížena.

sesbírat <co>

shromáždit, zejména s cílem analyzovat či využít; shůry pozorovat a získat více informací.

vydržet

Vydržet znamená trpělivě čelit náročným situacím, obtížím nebo nepříznivým okolnostem.

shromáždit se

Sbíhat se, sjednocovat se; spojovat se, hromadit se, scházet se.

překonat (odpor)

Překonat odpor znamená bojovat proti němu a porazit ho.

seskupit se

Slovo "seskupit se" znamená shromáždit se a připojit se k něčemu jako skupina.

shromáždit (armádu)

Seskupit, sloučit a soustředit velké množství jednotlivců do jednotného vojenského uskupení.

shromáždit (zásoby)

Sbírat zásoby; shromáždit co nejvíce potřebných zdrojů.

odstranit (důkazy)

Odebrat, zničit nebo odstranit všechny důkazy.

shromáždit (dav)

Shromáždit se znamená spojit se dohromady a seskupit se do jednoho místa.

přetrpět (válku)

Přetrpět: zažít válku, vydržet její následky a důsledky, prožít období násilí a utrpení.

překonat (předsudky)

Překonat (předsudky) znamená odhodit stereotypy a myšlení založené na nevědomosti, aby bylo možné akceptovat a respektovat odlišnosti.

shromáždit (částku)

Sesbírat, akumulovat dostatečnou částku, která je potřebná k uskutečnění účelu.

překonat (soupeře)

Překonat znamená porazit nebo předčit soupeře.

shromáždit se (dav)

Hromadit se, sbírat se, sjíždět se do jednoho místa v určitý čas.

překonat překážky

Překonat překážky znamená dosáhnout cíle i přes představované nástrahy a překážky.

schopnost vydržet

Schopnost vydržet je schopnost překonat překážky a vytrvat ve věcech, které jsou náročné nebo obtížné.