Facebook

Zesměšňovat <koho> - synonyma

Celkem nalezeno 3 synonyma ke slovu zesměšňovat <koho>.

Význam: Zesměšňovat je činit výsměch něčemu nebo někomu, dělat si z něčeho nebo někoho legraci.

vysmívat se

Vysmívat se: poukazovat na něčí vady či slabosti s nadsázkou nebo posměchem.

pošklebovat se

Vyjadřovat se s nevraživostí, ironií nebo posměchem na někoho nebo na něco.

smát se

Smát se znamená vyjádřit radost, úlevu, pobavení či soucit skrze zvukové či mimické projevy.

Podobná synonyma

vysmívat se <komu>

Vysmívat se : posmívat se, házet urážky, ponižovat.

smát se <komu>

Smát se znamená vyjádřit radost nad něčím, co daná osoba udělala či řekla.

smát se (potají)

Smát se potají je skrýt svůj smích, aby to ostatní neviděli.