Facebook

Vězení - synonyma

Celkem nalezeno 9 synonym ke slovu vězení.

Význam: Vězení je místo, kde se odsouzené osoby uvězní, aby byly trestány za své protiprávní činy.

žalář

Žalář je místo pro věznění nebo uvěznění, často s vysokou bezpečností.

věznice

Věznice je uzavřený zařízení určené k odnětí svobody osobě odsouzené za spáchání trestného činu.

kriminál

Kriminál je označení pro trestný čin nebo jeho pachatele. Slovo se také používá pro činnosti nebo části justice, které se zabývají právními postihy a tresty.

basa

Basa je hudební nástroj, který se používá k doprovázení hudby a vytváření rytmu.

arest

Arest je zatčení nebo držení osoby policií nebo jinou vládní autoritou kvůli spáchání špatného činu.

chládek

Chládek je teplota vzduchu níže než je venkovní teplota a obvykle se pohybuje mezi 10°C až 20°C.

loch

Loch je skotské slovo pro jezero nebo zátoku se souhlasným přístupem do moře.

díra

Díra je otvor ve stěně, povrchu nebo jiném materiálu; může být přirozený nebo uměle vytvořený.

šatlava

Šatlava je vesnická lidová píseň, která se zpívá nebo hraje na hudební nástroj. Obvykle má dvě části s rytmickou strukturou.

Podobná synonyma

posádková věznice

Posádková věznice je určená pro vojáky, kteří porušili zákon a jsou odsouzeni k trestu.

díra (v silnici)

Díra je vyhloubená část silnice, vyvolaná mechanickým působením na její povrch, která se může prohloubit až do vyčnívání středního pásu.