Facebook

Náramně - synonyma

Celkem nalezeno 8 synonym ke slovu náramně.

Význam: Velmi, velmi dobře, skvěle; blízko k dokonalosti.

převelice

Velmi, hluboce, velmi intenzivně; silně, důrazně, s maximálním úsilím.

ohromně

Ohromně znamená velmi, obrovský, velkolepý. Používá se k popisu něčeho, co je velmi ohromující.

nesmírně

Nesmírně znamená přehnaně, obzvláště, mimořádně; velmi, dokonale, naprosto, výrazně, bohatě.

velmi

Velmi je adverbiální slovo, které znamená "velmi moc" nebo "velmi silně".

velice

Velice znamená velmi, intenzivně nebo nesmírně, což často zdůrazňuje sílu něčeho.

tuze

Tuze je velmi silné slovo pro vyjádření intenzivního pocitu, např. radosti, úžasu, obdivu, nadšení, vzteku nebo odporu.

mnoho

Mnoho znamená velké množství, hodně, velký počet.

málo

Málo je synonymum pro malou nebo minimální míru. Může představovat množství, úroveň nebo počet.

Podobná synonyma

jak mnoho

Hodně, obrovské množství; velká část čehokoliv.

vzdálený (velmi)

Daleký, odlehlý, velmi vzdálený.

o mnoho

Shrnout znamená zredukovat, zkrátit nebo zjednodušit.

zakusit (mnoho)

Zakusit: dožít se, prožít/zažít co nejvíce životních okamžiků a zkušeností.

málo hořet

Málo hořet znamená dosáhnout malého množství výsledků po delší dobu.

velmi málo

Velmi málo znamená velmi malé množství nebo velmi malé procento.

velmi milovat

Velmi milovat znamená s velkou láskou a úctou pečovat o někoho nebo něco.

velmi veliký (dav)

Velmi veliký se obvykle používá k popisu velkého množství lidí, věcí nebo událostí.

uběhnout (mnoho kilometrů)

Uběhnout znamená rychle běžet, obvykle na velkou vzdálenost.

ujet (mnoho kilometrů)

Ujet znamená překonat velkou vzdálenost, obvykle ve formě cestování na kole, autem nebo jiným dopravním prostředkem.

velmi dobrý

Velmi dobré = vynikající, excelentní, skvělý, úžasný, perfektní.

velmi uctivý

Velmi uctivý znamená ohleduplný, úctuplný, zdvořilý, vysoce ctěný, respektovaný.

najezdit (mnoho km)

Najezdit znamená ujet velké množství kilometrů.

velmi rychlý

Velmi rychlý: rychlejší než běžné, schopný rychlých akcí.

málo se lišící

Málo se lišící znamená, že se dva nebo více objektů, pojmů nebo jevů mírně liší.

velmi chladný

Velmi chladný = velmi nízká teplota, mrazivý.

velmi dobře

Velmi dobře znamená velmi dobře vykonaná práce nebo zcela přesné plnění cíle.

ohromné množství

Ohromné množství znamená obrovské množství, velké množství, enormní počet.

velmi citlivý

Velmi citlivý znamená citlivý na emoce, myšlenky a potřeby druhých lidí, schopný vnímat detail a rychle reagovat.

velmi drobný

Velmi drobný: velmi malý, zanedbatelný; nepatrný; zanedbatelný; mikroskopický; minimální.

velmi malý

Velmi malý znamená minimální, miniaturní nebo mikroskopický.

příliš mnoho

Příliš mnoho znamená příliš velké množství nebo více než je potřeba.

pochválit <koho> (velmi)

Pochválit znamená ocenit jeho činy či výkon velmi slovy chvály.

vyžadující (mnoho)

Vyžadující označuje situace, ve kterých je požadováno velké množství úsilí, úvah a nákladů.

vyhovovat (velmi)

Plnit požadavky, splňovat očekávání; být úspěšný nebo schopný čelit těžké situaci.

velmi silně

Velmi silně znamená intenzivně, s maximální sílou, se vším důrazem.

velmi dlouho

Velmi dlouho: dlouhá doba, obvykle delší než obvyklé, mnohem delší než běžná doba trvání.