Facebook

Povznášející pocit - synonyma

Celkem nalezeno 3 synonyma ke slovu povznášející pocit.

Význam: Povznášející pocit: pocit radosti a optimismu, který zvyšuje sebedůvěru a dodává odvahu.

očista (duševní)

Očista je proces očištění duše od negativních myšlenek a emocí, aby člověk mohl dosáhnout psychického a duševního uzdravení.

mystické očištění

Mystické očištění je proces osvobození od negativních energí a myšlenek a návrat k duchovnímu a duševnímu pokoji.

uvolnění tenze

Uvolnění tenze je proces řešení napětí a konfliktů, které vytváří negativní emoce a napětí.

Podobná synonyma

duševní (síla)

Duševní síla je schopnost člověka aplikovat myšlení, emoce a chování k dosažení pozitivních výsledků ve svém životě.

nemoc (duševní)

Nemoc (duševní) je porucha nebo stav, který ovlivňuje psychiku a emoce, může být způsobený vnitřními nebo vnějšími faktory.

uvolnění

Uvolnění je stav, kdy se cítíte svobodní, odpočatí a klidní. Přináší pocity pohody a pozitivní energie.

duševní

Duševní znamená související se zdravím a duševní stabilitou, emocemi a myšlením.

utrpení (duševní)

Utrpení je pocity bolesti, úzkosti, strachu nebo zoufalství, které člověk zažívá.

očista

Čištění fyzického, psychického, emočního a duchovního těla za účelem odstranění negativních vlivů a získání čistoty.

pohoda (duševní)

Pohoda je stav duševního klidu a spokojenosti, který může přinést štěstí a harmonii.

očištění od mikroorganismů

Očištění od mikroorganismů znamená odstranění nebo zničení mikroorganismů, které by mohly způsobit škodu.

ovlivňování (duševní)

Ovlivňování (duševní) je působení na myšlení, chování a emoce člověka za účelem ovlivnění jeho postojů a jednání.

duševní (podpora)

Duševní podpora je pomoc, kterou poskytují odborníci, aby lidem pomohli zvládat jejich emoční a psychické problémy.

uvolnění (z funkce)

Uvolnění z funkce je proces, při kterém je osoba odvolána z pozice, kterou zastávala.

stav (duševní)

Stav duševní je psychický stav člověka, který se projevuje jeho náladou, myšlenkami, pocity, chováním, emocemi a motivací.

újma (duševní)

Újma je tělesná či duševní újma; je to druh utrpení, které může být fyzické, psychické nebo materiální.

neklid (duševní)

Neklid je stav mysli, kdy je člověk nervózní, podrážděný, bez koncentrace a má obavy nebo úzkosti.

duševní klid

Duševní klid je stav pohody, klidu a míru v mysli a duši, který umožňuje vnímat přítomný okamžik bez napětí a obav.