Facebook

Míra - synonyma

Celkem nalezeno 9 synonym ke slovu míra.

Význam: Míra je ideální velikost nebo podíl, který je dosažen buď přirozeně nebo uměle, aby se dosáhlo požadovaného výsledku.

rozměr

Rozměr je dimenze nebo velikost něčeho; odrazuje velikost, tvar nebo délku částí nebo celku.

rozsah

Rozsah je míra, do které se něco rozšíří nebo je obecně využíváno. Označuje oblast, ve které se něco odehrává nebo v jakém rozsahu se něco používá.

množství

Množství je počet nebo míra čeho/čehož, např. materiálů, peněz, času či energie.

výše

Význam slova "shrň" je zkrátit, vyjádřit něco za pomoci nejdůležitějších informací v co nejkratším čase.

měřítko

Měřítko je jednotka pro srovnávání velikostí a množství, obvykle používaná k měření délky, váhy, objemu a času.

měřidlo

Měřidlo je přístroj sloužící k měření, např. velikosti, hloubky, tlaku či teploty.

nálada (dobrá)

Dobrá nálada je stav psychické pohody a radosti.

obsah

Obsah je souhrn nebo přehled známých informací, dat nebo materiálů.

rozpětí

Rozpětí je rozmezí nebo interval mezi dvěma hodnotami, například mezi nejvyšším a nejnižším bodem.

Podobná synonyma

množství (práce)

Množství je počet jednotek nebo objemu, které byly vybrány nebo vyprodukovány během určitého časového období.

bojovná nálada

Bojovná nálada je odhodlání a odvaha jít do bitvy, bojovat a dosáhnout vítězství.

množství vytlačené vody

Množství vytlačené vody je množství vody, které je vytlačeno z nějakého zdroje.

z výše

Znamená to sejít se, aby se společně přemýšlelo o zlepšení čehokoli, co je důležité.

množství peněz

Množství peněz je vyjádření hmotného bohatství, které je vyjádřeno finančními prostředky.

ohromné množství

Ohromné množství znamená obrovské množství, velké množství, enormní počet.

dobrá nálada

Dobrá nálada je stav mysli, ve kterém se cítíte šťastní a spokojení. Je to pozitivní pocit, který vám umožňuje získat energii a motivaci pro vykonávání činností.

nejmenší množství

Nejmenší množství je nejnižší počet částí, které se mohou rozdělit.

rozsah (pojmu)

Rozsah je míra, do jaké míry jsou veškeré prvky nebo činnosti zahrnuty.

nálada

Nálada je psychický stav člověka, který se projevuje v jeho myšlení, chování a prožívání.

ve velkém množství

Význam: velké množství označuje ohromnou kvantitu nebo počet čehokoliv.

množství (velké)

Velké množství je obrovské množství čehokoliv - času, peněz, lidí, informací atd.

vědomí dobra a zla

Vědomí dobra a zla je schopnost vybrat mezi dobrem a zlem a učinit rozhodnutí v souladu s vlastní vůlí.

měřítko (krejčovské)

Měřítko je základním krejčovským nástrojem pro měření postav a přizpůsobení oblečení jejich velikosti.

obsah (myšlenkový)

Obsah je myšlenková náplň nebo informace, které jsou vyjádřeny v určité formě, ať už slovní, obrazové či jiné.

mít rozměr

Mít rozměr znamená zvážit všechny aspekty situace, aby se dospělo k informovanému a rozumnému rozhodnutí.

rozměr (předmětu)

Rozměr označuje velikost nebo délku předmětu nebo oblasti.

rozměr (příčný)

Rozměr je veličina, která popisuje velikost něčeho ve dvou nebo více směrech.

postavený výše

Postavený: vymezený, zřízený, vybudovaný, uspořádaný, vystavený; uskutečnitelný.

nálada (veselá)

Veselá nálada je dobrá nálada, ve které jsou lidé šťastní a optimističtí.

dobrá stránka

Dobrá stránka je webová stránka, která má přehlednou strukturu, poutavý design a ještě lépe, relevantní informace a funkce.