Facebook

Obsah - synonyma

Celkem nalezeno 14 synonym ke slovu obsah.

Význam: Obsah je souhrn nebo přehled známých informací, dat nebo materiálů.

rozsah

Rozsah je míra, do jaké míry se něco zabývá nebo rozšiřuje. Označuje oblast, do které se jev nebo proces týká.

míra

Míra je ideální velikost nebo podíl, který je dosažen buď přirozeně nebo uměle, aby se dosáhlo požadovaného výsledku.

rozpětí

Rozpětí je rozmezí nebo interval mezi dvěma hodnotami, například mezi nejvyšším a nejnižším bodem.

vnitřek

Vnitřek se obvykle používá k označení všeho, co je uvnitř něčeho jiného, například vnitřek domu, těla nebo mysli.

náplň

Náplň je obsah, součást nebo složka, která tvoří celkový účel nebo smysl.

výplň

Výplň je označení pro jakýkoli druh textu, obrázků či dalších prvků, které jsou vloženy do webové stránky nebo dokumentu pro jeho vyplnění.

plocha

Plocha je veličina, která se vztahuje k rozměru daného prostoru, zpravidla vyjádřená v čtverečních metrech nebo čtverečních stupních.

objem

Objem je množství prostoru, který zabírá nebo obsahuje nějaká látka.

význam (sdělení)

Význam je definice nebo pochopení slova, myšlenky nebo akce. To je to, co slovo znamená nebo co se očekává.

smysl

Smysl je pojem označující schopnost vnímat a pochopit svět, zahrnující rozumové schopnosti, paměť a emoce.

forma

Forma je tvar, struktura nebo styl, který dává smysl a uspořádání.

děj (filmu)

Děj je souhrn všech akcí, událostí a postav, které se odehrávají ve filmu.

souhrn (knihy)

Souhrn je stručné shrnutí důležitých informací v knize, včetně hlavních myšlenek, postav a událostí.

sémantika

Sémantika je studiem významu, jak je pochopeno jazykem, slovem nebo symbolickou strukturou.

Podobná synonyma

titul (knihy)

Titul je název knihy, který shrnuje a vyjadřuje její obsah.

souhrn znalostí

Souhrn znalostí je shrnutí všech informací, které byly získány prostřednictvím studia, zkušeností nebo jiných zdrojů.

hrací plocha

Hrací plocha je místo pro hry, na kterém se hráči snaží dosáhnout stanoveného cíle.

oddíl (knihy)

Oddíl je část knihy, jejíž obsah je odlišný od ostatních částí knihy a obvykle se týká jednoho nebo více témat.

promítání (filmu)

Promítání je proces přenosu obrazu přes projektor na velkou plochu, často se používá k prezentaci filmů.

význam

Význam je souhrn myšlenek, konceptů nebo objektů, které jsou spojeny s určitým slovem nebo výrazem.

výplň (zubu)

Výplň je materiál, který se používá pro obnovení zubu po odstranění zubního kazu.

souhrn

Souhrn je stručné, vyčerpávající shrnutí čehokoliv, obvykle obsahující důležité body a informace.

přičítat (význam)

Přičítat znamená přidat, připočíst k něčemu jinému.

(z knih) vlastník knihy

Osoba, která vlastní knihu.

souhrn všech činů člověka

Souhrn činů člověka je vyjádření jeho celkového jednání, činů a postojů.

sdělení

Sdělení je sdělení informace nebo zprávy mezi dvěma nebo více stranami.

dutá míra

Dutá míra je nádoba s konstantním objemem, která se používá k měření tekutin.

knihy

Knihy jsou sbírky psaných informací, které jsou často využívané k vzdělávání, zábavě nebo k vyvolání emocí.

obal (knihy)

Obal knihy je obal, který chrání knihu a poskytuje informace o jejím obsahu.

skříň (na knihy)

Skříň je nábytek sloužící k uložení knih a dalších předmětů, obvykle má otevírací dvířka.

forma (fyzická)

Forma je tvar, vzhled nebo struktura nějakého objektu nebo materiálu. Je to jakýsi obecný výraz pro fyzickou podobu.

forma liturgie

Forma liturgie je oficiální ceremoniální rituál, jehož účelem je vyjádřit víru a zbožnost.

délková míra

Délková míra je fyzikální jednotka, která se používá k měření délek, vzdáleností a velikostí.

exemplář (knihy)

Exemplář knihy je kopie knihy, která je vydána v omezeném počtu jako originál.

část (knihy)

Část je část knihy, která se skládá z několika kapitol nebo odstavců a obvykle týká jednoho tématu.

rozsah (pojmu)

Rozsah je míra, do jaké míry jsou veškeré prvky nebo činnosti zahrnuty.