Facebook

Kvalitní - synonyma

Celkem nalezeno 9 synonym ke slovu kvalitní.

Význam: Kvalitní znamená vysokou úroveň kvality, spolehlivosti, trvanlivosti a příznivého poměru ceny a užitné hodnoty.

jakostní

Kvalitativní; vysoce kvalitní, schopnost splňovat specifikace a požadavky pro danou úlohu.

hodnotný

Hodnotný se vztahuje k něčemu, co má vysokou cenu, užitečnost nebo význam.

cenný

Cenný se vztahuje k něčemu, co je drahocenné a nenahraditelné.

dobrý

Dobrý je přívlastek znamenající hodnotný, kvalitní, užitečný, vhodný, příjemný nebo milý.

podřadný

Podřadný: hodnocený jako nevýznamný, nedůležitý, nízký, ponížený nebo podřízený.

nehodnotný

Nehodnotný je vyjádření, které označuje něco, co nemá hodnotu ani cenu.

méněcenný

Uchovávat se v nižším postavení, považovat se za nedůležité a nehodné pozornosti.

špatný

Špatný znamená neuspokojivý, nezdravý, nevhodný nebo nevýhodný.

nejakostní

Nejakostní je pojem označující kvalitu produktu či služby, při níž je splnění očekávaných požadavků a standardů zaručeno.

Podobná synonyma

podřadný (zboží)

Podřadné zboží je levné a obvykle má nižší kvalitu než prémiové zboží.

hodnotný (kaloricky)

Hodnotný (kaloricky) označuje potraviny s nadprůměrným obsahem energie nebo živin. Má vysoký nutriční profil a rychle dodává energii.

velmi dobrý

Velmi dobré = vynikající, excelentní, skvělý, úžasný, perfektní.

fotbalista (špatný)

Fotbalista je sportovec, který hraje fotbal. Hraje s míčem a snaží se ho dostat do branky soupeře.

hrát (dobrý hokej)

Hrát znamená soutěživě propojit pohyb, taktiku a techniku, aby se dosáhlo dobrých výsledků v hokeji.

dobrý skutek

Dobrý skutek je čin, který pomáhá druhým a který má pozitivní dopad na lidi, zvířata nebo životní prostředí.

cenný papír

Cenný papír je obecný název pro finanční dokumenty (akcie, dluhopisy, certifikáty atd.) emitované pro účely financování.

velmi špatný

Velmi špatný = nejhorší možné hodnocení, které může být uděleno; naprostá neschopnost či zanedbání.

člověk (špatný)

Člověk, označení pro individuum s negativními vlastnostmi, např. závist, lhostejnost, nespravedlnost.

špatný čin

Špatný čin je skutek, který je zločinný, nespravedlivý nebo nedovolený podle zákonů nebo morálky.

nekvalitní špatný

Nekvalitní: špatný, nedostačující, substandardní, neuspokojivý.

špatný (dojem)

Negativní dojem, hluboké zklamání, zhoršení reputace.

dobrý odborník

Dobrý odborník je osoba s odbornými znalostmi, která je schopna poskytnout kvalitní služby, poradenství a řešení problémů.

mimořádně dobrý

Vynikající, skvělý, nadstandardní, excelentní.

špatný rádce

Špatný rádce je někdo, kdo dává špatné rady nebo vede druhé k nezdaru.

špatný (herec)

Špatný herec je herec s nedostatečnými schopnostmi, který hraje svou roli špatně.

rozmar (dobrý)

Rozmar je stav radosti, blahobytu a štěstí. Je to pozitivní emoce plná optimismu a lásky.