Facebook

Nehodnotný - synonyma

Celkem nalezeno 10 synonym ke slovu nehodnotný.

Význam: Nehodnotný je vyjádření, které označuje něco, co nemá hodnotu ani cenu.

nedobrý

Špatný, nevyhovující, neuspokojivý, nezdravý, nevhodný, ošklivý, zlý, destruktivní.

nekvalitní špatný

Nekvalitní: špatný, nedostačující, substandardní, neuspokojivý.

hodnotný

Hodnotný je věc, která má pro nás vysokou cenu nebo význam.

kvalitní

Kvalitní znamená vysoce hodnocené, vysoce kvalitní, vysoce kvalifikované a vysoce postavené.

bezcenný

Bezcenný se obvykle používá k popisu něčeho, co je zcela bez hodnoty aniž by to mělo nějakou cenu.

podřadný

Podřadný je nízký, ponížený, nepodstatný, nedůležitý, nevýznamný nebo nepříznivý.

chatrný

Slovo "chatrný" se obvykle používá k popisu něčeho, co je slabé, křehké nebo nestálé.

méněcenný

Uchovávat se v nižším postavení, považovat se za nedůležité a nehodné pozornosti.

špatný

Špatný znamená neuspokojivý, nezdravý, nevhodný nebo nevýhodný.

nejakostní

Nejakostní je pojem označující kvalitu produktu či služby, při níž je splnění očekávaných požadavků a standardů zaručeno.

Podobná synonyma

fotbalista (špatný)

Fotbalista je sportovec, který hraje fotbal. Hraje s míčem a snaží se ho dostat do branky soupeře.

nekvalitní

Nekvalitní je něco, co není dokonale vyrobené, špatné nebo nevyhovující požadavkům.

chatrný (oděv)

Chatrný oděv je velmi slabý, nepoužitelný a vybledlý oděv, často prošlý časem.

vůz (chatrný)

Chatrný vůz je stará a nevyhovující dopravní konstrukce, která je neudržovaná a velmi zanedbaná.

bezcenný papír

Bezcenný papír je ekonomický termín, který označuje akcii nebo obligaci, která je na trhu velmi málo dostupná nebo obecně považovaná za nežádoucí.

špatný (dojem)

Negativní dojem, hluboké zklamání, zhoršení reputace.

špatný (herec)

Špatný herec je herec s nedostatečnými schopnostmi, který hraje svou roli špatně.

nedobrý (čin)

Nedobrý čin je zločin nebo jiné protiprávní nebo morálně nevhodné chování.

velmi špatný

Velmi špatný znamená hrozný, extrémně špatný, velmi špatný stav.

chatrný (znalosti)

Chatrný je používaný pro popis nedostatečných, slabých nebo nedostatečných znalostí.

nekvalitní (práce)

Nekvalitní práce je práce která nedosahuje požadované úrovně kvality.

podřadný (zboží)

Podřadné zboží je levné a obvykle má nižší kvalitu než prémiové zboží.

kvalitní věc

Věc, která má vysokou kvalitu, která splňuje ty nejvyšší standardy a je spolehlivá.

koberec (bezcenný)

Koberec je pokrytí podlahy, které je zpravidla z bavlny, vlny nebo syntetických vláken a které nemá žádnou cenu.

hodnotný (kaloricky)

Hodnotný (kaloricky) označuje potraviny s nadprůměrným obsahem energie nebo živin. Má vysoký nutriční profil a rychle dodává energii.

souhra (kvalitní)

Souhra je vzájemná spolupráce a jednotný výkon. Jde o koordinaci činností, které se navzájem doplňují, aby dosáhly kvalitního výsledku.

špatný rádce

Špatný rádce je někdo, kdo dává špatné rady nebo vede druhé k nezdaru.

špatný čin

Špatný čin je skutek, který je zločinný, nespravedlivý nebo nedovolený podle zákonů nebo morálky.

člověk (špatný)

Člověk, označení pro individuum s negativními vlastnostmi, např. závist, lhostejnost, nespravedlnost.