Facebook

Nejakostní - synonyma

Celkem nalezeno 5 synonym ke slovu nejakostní.

Význam: Nejakostní je pojem označující kvalitu produktu či služby, při níž je splnění očekávaných požadavků a standardů zaručeno.

nehodnotný

Nehodnotný je vyjádření, které označuje něco, co nemá hodnotu ani cenu.

podřadný

Podřadný je adjektivum, které označuje něco nebo někoho, kdo je nižšího postavení, stupně nebo zřetele.

méněcenný

Uchovávat se v nižším postavení, považovat se za nedůležité a nehodné pozornosti.

špatný

Špatný znamená neuspokojivý, nezdravý, nevhodný nebo nevýhodný.

kvalitní

Kvalitní znamená vysokou úroveň kvality, spolehlivosti, trvanlivosti a příznivého poměru ceny a užitné hodnoty.

Podobná synonyma

špatný (dojem)

Negativní dojem, hluboké zklamání, zhoršení reputace.

špatný rádce

Špatný rádce je někdo, kdo dává špatné rady nebo vede druhé k nezdaru.

souhra (kvalitní)

Souhra je vzájemná spolupráce a jednotný výkon. Jde o koordinaci činností, které se navzájem doplňují, aby dosáhly kvalitního výsledku.

velmi špatný

Velmi špatný = nejhorší možné hodnocení, které může být uděleno; naprostá neschopnost či zanedbání.

podřadný (zboží)

Podřadné zboží je levné a obvykle má nižší kvalitu než prémiové zboží.

fotbalista (špatný)

Fotbalista je sportovec, který hraje fotbal. Hraje s míčem a snaží se ho dostat do branky soupeře.

člověk (špatný)

Člověk, označení pro individuum s negativními vlastnostmi, např. závist, lhostejnost, nespravedlnost.

špatný čin

Špatný čin je skutek, který je zločinný, nespravedlivý nebo nedovolený podle zákonů nebo morálky.

špatný (herec)

Špatný herec je herec s nedostatečnými schopnostmi, který hraje svou roli špatně.

nekvalitní špatný

Nekvalitní: špatný, nedostačující, substandardní, neuspokojivý.

kvalitní věc

Věc, která má vysokou kvalitu, která splňuje ty nejvyšší standardy a je spolehlivá.