Facebook

Povídat <co komu> - synonyma

Celkem nalezeno 7 synonym ke slovu povídat <co komu>.

Význam: Mluvit s někým o čemkoli, obvykle o zážitcích, plánech nebo názorech.

obveselovat <koho>

Udělat někomu radost, potěšit ho; způsobit mu příjemný pocit.

rozptylovat

Rozptylovat znamená rozdělit či rozložit energii, pozornost nebo činnost na více částí.

rozesmutňovat

Vyvolávat smutek, pocit deprese, zarmoucení.

těšit <koho co>

Těšit: přinášet štěstí a radost něčím .

zajímat

Zajímat se: projevovat zájem, pozornost, zvědavost, být zvědavý, věnovat pozornost, vzdělávat se.

vypravovat <co>

Vypravovat znamená vyprávět nebo líčit nějakou událost, příběh nebo zážitek.

zdržovat <koho>

Zdržovat se znamená provádět činnosti, které oddalují cíl nebo zpomalují proces. Často se používá k popisu odkládání nebo odkládání činností nebo povinností.

Podobná synonyma

pohnout <koho k čemu>

Pohnout: přivést někoho k pohybu, změnit jeho postoj nebo názor.

znemožnit <koho>

Znemožnit znamená omezit jeho možnosti nebo schopnosti konat něco.

obklíčit <koho>

Oblastí nebo skupinou obklíčit koho znamená obklopit ho nebo zablokovat jeho pohyb tím, že obklíčíte jeho pohyb jinou skupinou nebo oblastí.

laskat <koho> (rukou)

Hladit či jemně šimrat rukou druhého, aby udělalo radost nebo aby se cítilo uvolněně.

ovládnout <koho n. co>

Ovládnout znamená získat nad něčím moc nebo kontrolu.

zaměstnat <koho>

Zaměstnat znamená přijmout do práce a uzavřít s ním pracovní smlouvu.

proklínat <koho>

Proklínat = přát někomu neštěstí nebo věcím zla, aby trpěli újmou nebo poklesem.

napomínat <koho>

Napomínat znamená vybízet nebo povzbuzovat ke správnému chování a jednání.

mrzet <koho co>

Mrzet: litovat, mít žal; cítit smutek nebo lítost nad něčím/někým.

učit <koho>

Učit se rozumí jako poskytnout někomu informace, znalosti nebo dovednosti tím, že se s ním tráví společný čas.

vzít <koho> (do vazby)

Převzít do vazby, zajmout, chytit.

zbavit <koho> (funkce)

Zbavit člověka něčeho: odstranit něčí právo, titul, postavení, odpovědnost nebo vlastnictví.

chytat se <koho>

Chytat se někoho znamená držet se ho, být v jeho blízkosti a případně se na něj spoléhat.

zasvěcovat <koho> Bohu

Zasvěcovat se doporučuje jako osobní volba, aby člověk mohl ve svém životě přijímat Boží milost a pomoc.

smířit <koho s kým>

Smířit se: navázat klidný vztah po vzájemném odpuštění a přijetí odlišných názorů.

prozrazovat <co na koho>

Prozrazovat znamená sdělovat něco, co by mělo být tajemstvím, aby bylo známo někomu jinému.

zbít <koho>

Zbít je použít fyzickou sílu a násilí k útoku na někoho.

prověřit <koho n. co>

Prověřit znamená zjistit si důvěryhodnost nebo pravdivost koho nebo čeho.

parodovat <koho>

Parodovat znamená vytvářet vtipné, satira nebo humorné imitace něčího či něčeho.

napodobovat <koho n. co>

Napodobovat znamená opakovat kroky, slova nebo chování někoho jiného.

zesměšňovat <koho>

Zesměšňovat je úmyslně znevažovat něčí schopnosti, vystavovat kritice nebo se posmívat jim.

tupit <koho n. co>

Tupit = otupovat, omezovat, snižovat citlivost.

převést <na koho> (majetek)

Přenést majetek na druhou stranu.

dostat <koho do čeho>

Dostat: přivést/dostat někoho do daného stavu/situace.

dohlédnout <na koho>

Dohlédnout na někoho znamená být pozorným a dbát na to, aby se co nejlépe zvládl úkol nebo situace.

ztrestat <koho>

Ztrestat: udělit někomu trest za provedenou nezákonnou činnost, nebo za porušení pravidel.

potupit <koho>

Potupit znamená učinit toho člověka poníženým a podřadným, očerňovat ho a ponižovat.

dostihnout <koho>

Dostihnout znamená dosáhnout stejných výsledků, co nebo před ním.

přimět <koho k čemu>

Přimět: donutit k něčemu, vynutit si (čin, poslušnost).

obléci <koho>

Obléci znamená obléci osobu do oblečení, aby mohla vyjít ven.