Facebook

Hodlat - synonyma

Celkem nalezeno 5 synonym ke slovu hodlat.

Význam: Hodlat znamená mít úmysl nebo snahu udělat něco; být odhodlán to udělat.

mít v úmyslu <co>

Mít v úmyslu znamená mít záměr udělat určitou věc.

mít v plánu

Mít v plánu znamená přemýšlet o tom, co chceme dělat, a udělat konkrétní kroky k tomu, aby to bylo možné.

chystat se <k čemu>

Připravit se na něco; být připraveni akci či události provést.

zamýšlet

Plánovat, přemýšlet o budoucnosti, připravovat se, analyzovat a řešit.

plánovat

Plánovat je proces uspořádávání budoucích aktivit a cílů, které jsou vytvořeny pro usnadnění úspěchu.

Podobná synonyma

svolit <k čemu>

Svolit znamená souhlasit s něčím nebo dát souhlas k něčemu.

oddat se <čemu>

Oddat se čemu znamená upřít svou pozornost, energii a čas jedné činnosti nebo osobě.

zabránit <čemu>

Zabránit znamená předejít či vyhnout se čemu.

donutit <koho k čemu>

Donutit znamená násilným způsobem přinutit někoho k činu či akci.

odhodlat se <k čemu>

Odhodlat se je vyjádření odvahy a odhodlání k něčemu; je to učinit krok k plnění cíle nebo konat činnost, která je obtížná.

navádět <koho k čemu>

Navádět znamená pomáhat někomu s orientací při činnosti nebo postupu, aby dosáhl požadovaného cíle.

porozumět <čemu>

Porozumět čemu znamená pochopit myšlenku, smysl nebo význam toho, co se říká nebo co se děje.

věnovat <čemu> pozornost

Věnovat pozornost: pečlivě se věnovat čemukoliv, zaměřit se na to a poskytnout pozornost, která je potřeba.

zamýšlet <co>

Přemýšlet o něčem, uvažovat o něčem. Zvažovat možnosti, vyhodnocovat situace.

uniknout <čemu>

Ujít čemukoliv, čeho se snažíme uniknout, abychom se vyhnuli problémům nebo nebezpečí.

přijít <k čemu>

Přijít: přibližovat se k čemu nebo k někomu; dosáhnout konkrétního cíle nebo místa.

přivolit <k čemu>

Udělit souhlas, dovolit k něčemu.

dát popud <k čemu>

Dát popud k činu nebo k jednání; dát impulz.

uvykat <čemu>

Uvykat: postupně si zvykat na něco, přizpůsobit se něčemu, adaptovat se; stát se obvyklým, běžným.

dospívat <k čemu>

Dospívat znamená dosahovat zralosti, vyvíjet se, získávat zkušenosti a zrát.

čelit <čemu>

Čelit: postavit se čelem k něčemu, činit nebo zažívat něco těžkého, přijmout čelit odpovědnost za něco.

vévodit <čemu>

Vévodit znamená být vedoucí, vést nebo vládnout nad něčím.

připoutat <k čemu>

Připoutat znamená upevnit nebo přivázat k něčemu.

vztahovat se <k čemu>

Vztahovat se znamená být v jakémsi spojení s čím; tj. mít s něčím/někým vztah.

podivit se <čemu>

Podivit se čemu znamená zírat, divit se nebo udělat gesto zděšení.

chystat

Příprava na něco; plánování a organizace kroků nezbytných k dosažení určitého cíle.

vést <koho k čemu>

Vést znamená vést někoho někam, pomoci mu v jeho cestě, být jeho průvodcem.

vzhledem k čemu

Vzhledem k: vymezování konkrétní souvislosti mezi dvěma jevy nebo skupinou jevů.

překážet <čemu>

Překážet znamená bránit, překážka je cokoliv, co zabraňuje nebo se snaží zabránit úspěšnému dokončení činnosti.

naslouchat <čemu>

Vnímat, poslouchat a porozumět tomu, co druhý říká, a reagovat na to.

podnítit <koho k čemu>

Podnítit znamená vyvolat pozitivní reakci, motivaci nebo aktivitu u někoho.

podněcovat <koho k čemu>

Podněcovat znamená vzbuzovat zájem, motivovat nebo vybízet k činnosti.

dodat <co k čemu>

Dodat znamená přinést požadované nebo očekávané zboží nebo služby.

pohnout <koho k čemu>

Pohnout znamená změnit pozici, směr nebo postoj.

hlásit se <k čemu>

Přihlásit se k něčemu; zavázat se k činnosti nebo výkonu.