Facebook

Zamýšlet - synonyma

Celkem nalezeno 7 synonym ke slovu zamýšlet.

Význam: Plánovat, přemýšlet o budoucnosti, připravovat se, analyzovat a řešit.

mít v úmyslu <co>

Mít v úmyslu znamená mít záměr udělat určitou věc.

mít v plánu

Mít v plánu znamená přemýšlet o tom, co chceme dělat, a udělat konkrétní kroky k tomu, aby to bylo možné.

chystat se <k čemu>

Připravit se na něco; být připraveni akci či události provést.

plánovat

Plánovat je proces uspořádávání budoucích aktivit a cílů, které jsou vytvořeny pro usnadnění úspěchu.

hodlat udělat <co>

Hodlat udělat znamená mít záměr to udělat; je to vyjádření intence, úmyslu nebo odhodlání.

chystat

Příprava na něco; plánování a organizace kroků nezbytných k dosažení určitého cíle.

mít v úmyslu

Mít v úmyslu znamená mít záměr nebo cíl.

Podobná synonyma

donutit <koho k čemu>

Donutit: násilím, vynucením nebo tlakem vyžadovat od někoho, aby učinil něco, co nechce.

dodávat <co k čemu>

Dodávat: přidávat nebo dávat něco k něčemu; obvykle znamená poskytovat něco pro potřebu nebo užitek.

bránit <čemu>

Bránit: zabránit něčemu, chránit před něčím, bránit sebe nebo někoho před útokem.

uchylovat se <k čemu>

Uchylovat se znamená vyhýbat se nebo se vyhnout čemu.

dát ráz <čemu>

Dát ráz čemu je dát tomu silnou osobní energii a rozhodnost, obnovit či vyřešit problém.

divit se <čemu>

Divit se <čemu> znamená být překvapen a udiven nad něčím, co se stalo, nebo co se řeklo.

rozumět <čemu>

Pochopit, porozumět čemu, uchopit význam a smysl daného tématu.

umět udělat <co>

Být schopným provést činnost nebo dosáhnout něčeho; znát a dovedně používat potřebné dovednosti.

přemlouvat <k čemu>

Přemlouvat znamená vyjednávat, prosit o něco naléhavě a vytrvale.

reptat <proti komu n. čemu>

Reptat: protestovat, vyjadřovat nesouhlas proti komu nebo čemu.

udělat pohyb

Udělat pohyb znamená provádět jakýkoli druh fyzické aktivity, aby se posílila síla, výdrž a obratnost.

vzhledem k čemu

Vzhledem k čemu: význam je shrnutím toho, čemu předchází, co se vysvětluje nebo čeho je dosaženo.

přimět <koho k čemu>

Přimět: vnutit konkrétní osobě provést něco, co by jinak neudělala.

udělat kompliment

Udělat kompliment je vyjádření pochvaly, uznání či obdivu něčemu, co je jinému člověku příjemné.

přihlížet <k čemu>

Přihlížet znamená dívat se, sledovat, pozorovat danou situaci nebo událost.

vybízet <koho k čemu>

Vybízet znamená nabádat někoho k něčemu, napomínat ho k činu nebo činnosti.

udělat

Vykonat činnost, udělat krok, aby se dosáhlo nějakého cíle.

dojít <k čemu>

Dosáhnout cíle, získat pochopení či výsledek.

udělat nákup

Koupit potřebné věci, jako je jídlo, oblečení atd.

dospět <k čemu>

Dospět: dosáhnout dostatečného věku nebo vývojové úrovně.

dávat přednost <komu n. čemu>

Dávat přednost znamená preferovat, upřednostňovat nebo dát přednost někomu nebo něčemu.

hotovit se <k čemu>

Hotovit se: připravit se, přičemž se hovoří o přípravě na nějakou činnost, kterou chceme vykonat.

odhodlat se <k čemu>

Odhodlat se je vyjádření odvahy a odhodlání k něčemu; je to učinit krok k plnění cíle nebo konat činnost, která je obtížná.

uvyknout <čemu>

Uvyknout se znamená naučit se, jak se zachovat, nebo jak fungovat v určité situaci.

vzpírat se <čemu>

Vzpírat se znamená odporovat, protestovat nebo odmítat činit něco nebo souhlasit s něčím.

odolat <čemu>

Odolat: obstát, vytrvat, čelit nástrahám, překonat překážky, ustát tlak.

svolit <k čemu>

Svolit znamená souhlasit s něčím nebo dát souhlas k něčemu.

vyhnout se <čemu>

Vyhnout se: uniknout, obejít, izolovat se, vyvarovat se.