Facebook

Zamýšlet - synonyma

Celkem nalezeno 7 synonym ke slovu zamýšlet.

Význam: Plánovat, přemýšlet o budoucnosti, připravovat se, analyzovat a řešit.

mít v úmyslu <co>

Mít v úmyslu znamená mít záměr udělat určitou věc.

mít v plánu

Mít v plánu znamená přemýšlet o tom, co chceme dělat, a udělat konkrétní kroky k tomu, aby to bylo možné.

chystat se <k čemu>

Připravit se na něco; být připraveni akci či události provést.

plánovat

Plánovat je proces uspořádávání budoucích aktivit a cílů, které jsou vytvořeny pro usnadnění úspěchu.

hodlat udělat <co>

Hodlat udělat znamená mít záměr to udělat; je to vyjádření intence, úmyslu nebo odhodlání.

chystat

Příprava na něco; plánování a organizace kroků nezbytných k dosažení určitého cíle.

mít v úmyslu

Mít v úmyslu znamená mít záměr nebo cíl.

Podobná synonyma

chystat se (k pláči)

Připravovat se na pláč, objevovat hluboké emoce.

naslouchat <čemu>

Vnímat, poslouchat a porozumět tomu, co druhý říká, a reagovat na to.

udělat

Udělat: vykonat, provést, zrealizovat, uskutečnit.

přivolit <k čemu>

Povolit konkrétní činnost; dovolit něco, co jinak není povoleno.

vyhýbat se <komu n. čemu>

Vyhýbat se je vyhnout se člověku nebo čemu, aby se vyhnul dané situaci.

odvyknout <čemu>

Zbavit se závislosti na něčem; zvyknout si na nepoužívání, zrušení dané činnosti.

navést <koho k čemu>

Navést znamená pomoci někomu směřovat k určitému cíli.

položit <co k čemu>

Položit znamená umístit nebo dát něco na jiné místo, nebo na druhou stranu.

nutit <k čemu>

Nutit: přimět k něčemu násilím, bez souhlasu.

udělat <co> příliš rychle

Vykonat úkol rychle, než je obvyklé.

rozumět <čemu>

Pochopit či porozumět čemu, pochopit smysl, význam nebo podstatu něčeho.

kvůli čemu

Kvůli čemu je výraz, který se používá pro označení jedné nebo více záměrných činností, činů nebo událostí.

propadnout <čemu>

Propadnout <čemu> znamená ztratit zájem o něco, nebo se něčemu vzdalovat.

přistoupit <k čemu>

Přistoupit znamená učinit krok nebo čin, který je potřebný k uskutečnění něčeho.

poddat se <čemu>

Poddat se znamená odevzdat se vlivu čehosi nebo někomu a podřídit se jeho vůli.

vyzvat <koho k čemu>

Vyzvat: požádat někoho o čin, často s naléhavostí.

udělat (službu)

Udělat službu: provést něco pro ostatní, obětovat čas nebo úsilí, aby jim bylo užitečné.

zvykat <komu n. čemu>

Zvykat - učit se očekávat, že se něco bude opakovat, nebo vyžadovat trvalou přítomnost něčeho.

vybízet <koho k čemu>

Vybízet znamená nabádat někoho k něčemu, napomínat ho k činu nebo činnosti.

udělat felaci

Oralní sex v podobě líbání a kouření penisu.

udělat chybu

Udělat chybu znamená udělat něco špatně, obvykle v důsledku nedbalosti nebo neopatrnosti.

přirovnávat <koho k čemu>

Přirovnávat je srovnávat dvě nebo více věcí nebo lidí s ohledem na jejich shodné nebo odlišné vlastnosti.

udělat <co>

Provést nějakou činnost; vykonat nějakou činnost; uskutečnit nějakou činnost.

podléhat <komu n. čemu>

Podléhat znamená plnit přikázání nebo předpisy někoho nebo něčeho.

oddávat se <čemu>

Věnovat se, podřídit se, vrhnout se na něco.

poddávat se <čemu>

Podrobit se čemu, přizpůsobit se, akceptovat.

věnovat <čemu> (pozornost)

Věnovat pozornost: poskytnout (čemu) pozornost, věnující čas a úsilí danému cíli.

být podobný <komu n. čemu>

Být stejný jako někdo/něco jiného; mít stejné vlastnosti, rysy nebo vzhled.

vztahovat se <k čemu>

Vztahovat se znamená vzájemně se ovlivňovat nebo být spojeným s něčím jiným. Znamená to, že existuje nějaký druh vazby mezi dvěma nebo více objekty.

udělat kompliment

Udělat kompliment je vyjádření pochvaly, uznání či obdivu něčemu, co je jinému člověku příjemné.