Facebook

Mít v úmyslu <co> - synonyma

Celkem nalezeno 4 synonyma ke slovu mít v úmyslu <co>.

Význam: Mít v úmyslu znamená mít záměr udělat určitou věc.

mít v plánu

Mít v plánu znamená přemýšlet o tom, co chceme dělat, a udělat konkrétní kroky k tomu, aby to bylo možné.

chystat se <k čemu>

Připravit se na něco; být připraveni akci či události provést.

zamýšlet

Plánovat, přemýšlet o budoucnosti, připravovat se, analyzovat a řešit.

plánovat

Plánovat je proces uspořádávání budoucích aktivit a cílů, které jsou vytvořeny pro usnadnění úspěchu.

Podobná synonyma

tíhnout <k čemu>

Tíhnout znamená přitahovat se k něčemu nebo někomu.

porozumět <čemu>

Porozumět čemu znamená pochopit to, čemu nebo komu se věnujeme, bez nutnosti hlubšího vysvětlení.

přimět <k čemu>

Přimět k činnosti, plnění povinností nebo k akceptování určitého názoru či stanoviska.

přizpůsobený <čemu>

Přizpůsobený: upravený pro určitou situaci, aby odpovídal potřebám nebo okolnostem.

vybízet <koho k čemu>

Vybízet znamená nabádat někoho k něčemu, napomínat ho k činu nebo činnosti.

zabránit <čemu>

Zabránit: předcházet, zamezit, zapobít, odvrátit.

naučit se <čemu>

Získat schopnost a dovednost zvládnout nějakou činnost či dovednost.

přizpůsobovat <co čemu>

Přizpůsobovat se znamená upravovat své jednání, chování nebo názory podle podmínek nebo okolností.

uvést <co> ve vztah <k čemu>

Uvést co ve vztah k čemu znamená přiřadit co do pozice nebo vztahu k čemu jinému.

chystat

Chystat znamená připravovat nebo předvídat budoucnost. Jedná se o jednání, které vede k uskutečnění cíle.

věnovat se <čemu>

Věnovat se něčemu znamená zaměřit se na to, usilovat o to a soustředit se na to.

odporovat <komu n. čemu>

Vyjadřovat nesouhlas a postoj opačný k názoru nebo činu někoho jiného.

překážet <čemu>

Překážet znamená bránit, překážka je cokoliv, co zabraňuje nebo se snaží zabránit úspěšnému dokončení činnosti.

nedůvěřovat <čemu>

Nedůvěřovat znamená pochybovat o pravdivosti nebo spolehlivosti čeho či koho.

chystat se k odjezdu

Připravovat se na odjezd, přípravy na cestu, přípravy k odchodu.

vyhnout se <čemu>

Vyhnout se: uniknout, vyvarovat se, vyhýbat se čemukoli.

přimět <koho k čemu>

Přimět: donutit (někoho) k něčemu; přesvědčit; vynutit si.

oddávat se <čemu>

Šířit se něčím, projevovat se něčím nebo se něčemu věnovat.

chystat se <na koho>

Chystat se: připravit se (fyzicky nebo psychicky) na něco/někoho.

přivést <k čemu>

Přivést = dovevést něco/někoho na určité místo, aby zde mohlo být použito/využito.

rozumět <čemu>

Pochopit čemu, udělat si jasno o smyslu a významu věci/situace.

navádět <koho k čemu>

Navádět znamená pomáhat někomu s orientací při činnosti nebo postupu, aby dosáhl požadovaného cíle.

přiložit <co k čemu>

Přiložit = připojit jednu věc k druhé, připojit k něčemu dokument, obrázek, soubor apod.

odolat <čemu>

Odolat: obstát, vytrvat, čelit nástrahám, překonat překážky, ustát tlak.

přihlížet <k čemu>

Přihlížet znamená dívat se, sledovat, pozorovat danou situaci nebo událost.

přivést <koho k čemu>

Přivést znamená přinést nebo dopravit někoho nebo něco na určité místo.