Facebook

Mít v plánu - synonyma

Celkem nalezeno 4 synonyma ke slovu mít v plánu.

Význam: Mít v plánu znamená přemýšlet o tom, co chceme dělat, a udělat konkrétní kroky k tomu, aby to bylo možné.

mít v úmyslu <co>

Mít v úmyslu znamená mít záměr udělat určitou věc.

chystat se <k čemu>

Připravit se na něco; být připraveni akci či události provést.

zamýšlet

Plánovat, přemýšlet o budoucnosti, připravovat se, analyzovat a řešit.

plánovat

Plánovat je proces uspořádávání budoucích aktivit a cílů, které jsou vytvořeny pro usnadnění úspěchu.

Podobná synonyma

podněcovat <koho k čemu>

Podněcovat znamená vzbuzovat zájem, motivovat nebo vybízet k činnosti.

přemluvit <koho k čemu>

Přemluvit - přesvědčit někoho, aby učinil něco, co původně nechtěl.

vonět (k čemu)

Vonět znamená emitovat příjemnou vůni.

přiznávat se <k čemu>

Přiznávat se k činům nebo myšlenkám, které jsou obvykle považovány za nesprávné nebo nežádoucí.

chystat

Příprava na něco budoucího nebo na blízkou budoucnost; přípravy, které zahrnují plánování, organizování a vytváření podmínek.

tíhnutí <k čemu>

Tíhnutí je nedobrovolný pocit přitahování nebo touhy po něčem nebo někom.

naučit se <čemu>

Získat schopnost a dovednost zvládnout nějakou činnost či dovednost.

dodávat <co k čemu>

Dodávat: přidávat nebo dávat něco k něčemu; obvykle znamená poskytovat něco pro potřebu nebo užitek.

kvůli čemu

Kvůli čemu je výraz, který se používá pro označení jedné nebo více záměrných činností, činů nebo událostí.

nutit <koho k čemu>

Nutit znamená donutit, násilím nebo nátlakem přimět k činu.

nepřihlédnout <k čemu>

Nepřihlédnout: nevzít v úvahu, nezohlednit.

zavazovat se <k čemu>

Slovo zavazovat se znamená slíbit něco a držet se toho.

vztahovat se <k čemu n. na co>

Vztahovat se znamená být propojen, sdílet vzájemnou závislost a příslušnost k něčemu.

rozumět <čemu>

Chápat, pochopit, vnímat (co je řečeno nebo napsáno).

porozumět <čemu>

Porozumět čemu znamená pochopit nebo si to objasnit.

klást odpor <komu n. čemu>

Oponovat, odporovat, namítat; odmítat, stavět se proti čemu/komu.

mít sklon <k čemu>

Mít sklon znamená mít tendenci, sklon k něčemu, např. sklon ke zlobě, sklon k pomoci druhým apod.

dát ráz <čemu>

Dát ráz čemu je dát tomu silnou osobní energii a rozhodnost, obnovit či vyřešit problém.

zabránit <čemu>

Zabránit: učinit tak, aby se něco nemohlo stát nebo se nestalo.

propadnout <čemu>

Propadnout <čemu> znamená ztratit zájem o něco, nebo se něčemu vzdalovat.

vyhýbat se <čemu>

Vyhýbat se znamená unikat, obcházet, vyvarovat se.

vybídnout <koho k čemu>

Pozvat, aby se daná osoba zapojila do něčeho, co jí je nabídnuto.

věnovat se <čemu>

Věnovat se něčemu znamená zaměřit se na to, usilovat o to a soustředit se na to.

připoutat <k čemu>

Připoutat znamená upevnit nebo přivázat k něčemu.

vzpírat se <čemu>

Vzpírat se znamená odporovat a nesouhlasit s čímsi, vyvíjet odpor a postavit se proti.

odporovat <čemu>

Odporovat znamená vyjadřovat nesouhlas či nesouhlasné stanovisko k něčemu.