Facebook

Vybídnout <koho k čemu> - synonyma

Celkem nalezeno 3 synonyma ke slovu vybídnout <koho k čemu>.

Význam: Pozvat, aby se daná osoba zapojila do něčeho, co jí je nabídnuto.

pobídnout

Pobídnout znamená povzbudit nebo podnítit někoho k činnosti.

pozvat

Pozvat znamená vyzvat někoho, aby se připojil nebo byl přítomen u něčeho.

vyvolat <co>

Vyvolat: vyprovokovat, vyřešit, způsobit; spustit, rozpoutat.

Podobná synonyma

vyvolat

Vyvolat znamená vyvolávat nebo vybízet k činu, reakci nebo projevu.

pozvat si (hodně hostů)

Pozvat někoho nebo někoho za účelem setkání, oslavy a jiných akcí.

vyvolat (útok)

Vyvolat: podnítit, způsobit (např. útok nebo boj).

vyvolat (revoluci)

Vyvolat znamená spustit, provést či iniciovat. Revoluce je v tomto kontextu razantní politická, sociální nebo hospodářská změna.

vyvolat <koho> (ve škole)

Vyvolat znamená vyžádat si přítomnost někoho ve škole, obvykle na požádání ředitele.

vyvolat (zvuk)

Vyvolat znamená vyprovokovat, vzbudit nebo vyvolat zvuk.

vyvolat (zájem)

Vyvolat zájem: probudit v někom zvědavost, podnítit jeho pozornost a zájem o něco.

vyvolat <koho>

Vyvolat: vyvolat někoho nebo něco způsobem, aby se objevilo nebo se stalo vědomě.

pobídnout <koho k čemu>

Pobídnout znamená motivovat někoho k něčemu, aby se do toho pustil.

vyvolat (ke zkoušení)

Vyvolat znamená vyprovokovat, spustit nebo způsobit něco například diskuzi, debatu, hádku nebo dokonce konflikt.

vyvolat (teror)

Vyvolat teror znamená vyvolávat strach a hrůzu.

pozvat (doktora)

Pozvat = pozvat někoho, aby přijel na nějakou akci, schůzku nebo událost.