Facebook

Cesta (letadlem) - synonyma

Celkem nalezeno 4 synonyma ke slovu cesta (letadlem).

Význam: Cesta letadlem je přeprava osob nebo zboží z jednoho místa na druhé pomocí letadla.

pohyb (prudký)

Pohyb (prudký) je rychlá a intenzivní změna pozice nebo stavu.

spěch

Spěch je rychlá akce nebo aktivita, kterou provádíme s naléhavou potřebou splnit něco co nejdříve.

chvat

Chvat je rychlý pohyb nebo akce.

shon

Shon je rychlý, intenzivní ruch nebo činnost.

Podobná synonyma

prudký

Prudký znamená intenzivní, silný, strmý nebo rychlý.

pohyb

Pohyb je změna polohy nebo pozice tělesa v čase. Může být vyvolán sílami vnějšího prostředí, nebo vnitřními silami tělesa.

chvat (zápasnický)

Chvat je zápasnický pohyb, který slouží k odražení protivníka, obraně nebo přechodu do útoku.

pohyb vlaku

Pohyb vlaku je pohyb vozidel ve stanoveném čase po určitých tratích, kde se přepravují osoby a zboží.

déšť (prudký)

Prudký déšť je silný a intenzivní dešťový úkaz, který je doprovázen silnými záblesky, duněním hromu a silným lijákem.

shon <po čem>

Shon je rychlý, usilovný pohyb nebo činnost, který je zaměřen na něco konkrétního.

tlak (prudký)

Tlak je fyzikální veličina, která popisuje sílu na jednotku plochy. Je to silná síla, která se tlačí nebo tlačí na danou plochu.

rytmický pohyb

Rytmický pohyb je opakováním stejných pohybů ve stejném pořadí a rytmu.