Facebook

Hájit <koho> (u soudu) - synonyma

Celkem nalezeno 7 synonym ke slovu hájit <koho> (u soudu).

Význam: Bránit práva a zájmy člověka před soudem, obhajovat ho a podporovat ho v jeho obraně.

stavět se (do cesty)

Připravovat se na cestu; balit, připravovat věci, zásoby a přípravné kroky na cestu.

nahrazovat <koho>

Vyměňovat někoho nebo něco jiným, aby se dosáhlo určitého cíle.

suplovat

Suplovat znamená zastoupit někoho jiného v jeho povinnostech, úkolech nebo roli.

představovat <koho>

Představovat znamená ukázat, představit někoho nebo něco ostatním lidem.

reprezentovat

Reprezentovat znamená zastupovat někoho nebo něco, ukazovat jeho postavení, představovat ho nebo stát za ním.

obhajovat

Bránit někoho nebo něco, obhájit názor či postoj, hájit práva a stanoviska.

Podobná synonyma

popichovat <koho>

Popichovat znamená jemně se dotýkat, abychom vyvolali jeho pozornost nebo odpověď.

oklamat <koho>

Oklamat - použít podvodu nebo lsti, aby se dosáhlo nespravedlivého nebo nezákonného výsledku.

uvidět <koho>

Uvidět znamená spatřit osobu nebo věc fyzicky nebo mentálně.

znetvořit <koho n. co>

Znetvořit: deformovat, poškodit vzhled něčího/čeho.

chlácholit <koho>

Chlácholit znamená uklidňovat a ujišťovat koho.

přezírat <koho>

Přezírat znamená posuzovat jej s nadřazeností a povýšeností.

přivádět <koho n. co kam>

Přivádět znamená přenést někoho nebo něco na místo určení.

doprovázet <koho>

Doprovázet znamená provázet někoho a pomáhat mu při činnosti, aby dosáhl svého cíle.

angažovat se <za koho>

Angažovat se znamená přijmout aktivní zapojení do něčeho ve prospěch druhého člověka nebo skupiny.

vyčerpat <koho>

Vyčerpat znamená fyzicky či psychicky vyčerpat, zbavit někoho sil nebo energie.

značkovat <koho>

Značkovat znamená označit někoho nebo něco určitými předem stanovenými znaky nebo značkami.

ctít <koho>

Ctít znamená oceňovat a respektovat někoho nebo něco. Je to projev úcty k vyšší moci, nebo k lidem, které máme rádi.

usadit <koho>

Usadit znamená ustálit jeho pozici, případně zajistit jeho trvalé bydlení.

rýpat <do koho>

Rýpat do někoho znamená kritizovat jeho činy nebo slova, zpravidla v nepříjemný nebo negativním duchu.

porazit <koho> (autem)

Porazit někoho autem znamená srazit ho autem, než jej dostihne.

postrašit <koho>

Postrašit znamená vyděsit, vystrašit ho nebo ho zastrašit.

obelhávat <koho>

Obelhávat znamená podvádět, manipulovat nebo usilovat o zisk nespravedlivou cestou.

dráždit <koho>

Dráždit znamená vyvolávat v druhém silné emoce, např. rozčílení, rozrušení, nespokojenost, zlost.

ovládnout <koho> (pýcha)

Ovládnout pýchu znamená odolávat přehnanému sebevědomí a namyšlenosti, abychom se mohli správně chovat k ostatním.

chválit <koho n. co>

Chválit: oceňovat, zdůrazňovat pozitivní vlastnosti, hodnoty a činy druhých lidí.

zkrácení (cesty)

Zkrácení cesty je změna trasy, která uspíší cestu a ušetří čas.

vyrozumět <koho>

Pochopit, porozumět, uvědomit si, co dotyčná osoba říká nebo myslí.

zanítit <koho>

Zanítit znamená vyvolat zánět nebo infekci v těle člověka nebo zvířete.

přinutit mlčet <koho>

Umlčet někoho, donutit ho mlčet.

dloubat <do koho>

Dloubat je vystupňovaná forma útoku člověka na člověka, kdy se snaží druhému ublížit rány do jeho těla.

považovat <koho> (za přítele)

Považovat osobu za přítele, znamená mít s ní silné přátelské vztahy a důvěru.

požadovat výkon <od koho>

Žádat, aby se někdo zavázal dodržovat určité standardy či požadavky.

utvrzovat <koho v čem>

Utvrzovat: potvrzovat, upevňovat, posilovat, dokazovat hodnotu nebo pravdivost něčeho.

zaměstnat <koho>

Zaměstnat znamená přijmout do práce a uzavřít s ním pracovní smlouvu.