Facebook

Dojít obliby - synonyma

Celkem nalezeno 4 synonyma ke slovu dojít obliby.

Význam: Dojít obliby znamená, že něco, co bylo dříve populární a oblíbené, postupně ztrácí oblibu a vliv.

ukotvit <co>

Ukotvit znamená upevnit nebo zabezpečit něco tak, aby to nebylo možné pohnout, přemístit, odstranit nebo změnit.

upoutat (loď)

Upoutat znamená přivázat loď k pevnému bodu, aby se zabránilo jejímu pohybu.

usadit se <kde> (natrvalo)

Usadit se natrvalo znamená nastěhovat se do místa, kde se chceme usídlit a trvale žít.

zdomácnět <co>

Zdomácnění je proces, kdy se něco stává běžným, obvyklým nebo přijatelným ve společnosti. Může se to týkat názorů, věcí nebo chování.

Podobná synonyma

usadit se

Usadit se znamená trvale se usídlit, uspořádat si nový domov či pracovní prostředí.

natrvalo

Natrvalo znamená trvale nebo trvit dokud není ukončeno. Často používané v souvislosti s pracovními smlouvami, nájmy nebo majetkem.

usadit se <kde>

Usadit se znamená trvale se usídlit a zabydlet v dané lokalitě.

zdomácnět <kde>

Zdomácnět je obecný pojem označující proces, kdy se cizí slovo, obyčej nebo předmět stává běžným v daném jazyce, kultuře nebo společnosti.

upoutat

Upoutat znamená přitáhnout pozornost, získat si přízeň, získat si příznivce.

zdomácnět

Zdomácnět vyjadřuje přizpůsobení se něčemu novému a jeho postupnou adaptaci.

upoutat <koho čím>

Upoutat: přitahovat pozornost; získat si přízeň; zaujmout.

upoutat (pozornost)

Vzbudit pozornost; přitáhnout pozornost.

odevzdat (natrvalo)

Předat natrvalo, převzít zodpovědnost a používání.

usadit <co kde>

Usadit znamená umístit, posadit, usídlit; např. usadit rodinu někde.

usadit <koho>

Usadit znamená ustálit jeho pozici, případně zajistit jeho trvalé bydlení.

usadit

Usadit znamená dát někoho nebo něco do trvalého příbytku, umístit je do místa, kde může zůstat.