Facebook

Dojít obliby - synonyma

Celkem nalezeno 4 synonyma ke slovu dojít obliby.

Význam: Dojít obliby znamená, že něco, co bylo dříve populární a oblíbené, postupně ztrácí oblibu a vliv.

ukotvit <co>

Ukotvit znamená upevnit nebo zabezpečit něco tak, aby to nebylo možné pohnout, přemístit, odstranit nebo změnit.

upoutat (loď)

Upoutat znamená přivázat loď k pevnému bodu, aby se zabránilo jejímu pohybu.

usadit se <kde> (natrvalo)

Usadit se natrvalo znamená nastěhovat se do místa, kde se chceme usídlit a trvale žít.

zdomácnět <co>

Zdomácnění je proces, kdy se něco stává běžným, obvyklým nebo přijatelným ve společnosti. Může se to týkat názorů, věcí nebo chování.

Podobná synonyma

usadit

Usadit znamená dát někoho nebo něco do trvalého příbytku, umístit je do místa, kde může zůstat.

upoutat

Upoutat znamená získat pozornost či přitáhnout něčí pohled.

zdomácnět

Zdomácnět je proces, při kterém se něco stává obyčejným, běžným a přijímaným v dané společnosti.

usadit (osu)

Usadit osobu znamená učinit ji trvalým obyvatelem určitého místa.

usadit se

Usadit se znamená trvale se usídlit na jednom místě.

natrvalo

Natrvalo znamená trvale, na stálo, definitivně a nezměnitelně.

zdomácnět <kde>

Zdomácnět je obecný pojem označující proces, kdy se cizí slovo, obyčej nebo předmět stává běžným v daném jazyce, kultuře nebo společnosti.

usadit se (na skle)

Usadit se na skle znamená získat stability a bezpečí, díky které se cítíte jistě.

usadit se <kde>

Usadit se znamená trvale se usídlit a zabydlet v dané lokalitě.

upoutat (zájem)

Přitáhnout a získat pozornost.

upoutat (pozornost)

Vzbudit pozornost; přitáhnout pozornost.

usadit <koho>

Usadit znamená ustálit jeho pozici, případně zajistit jeho trvalé bydlení.

upoutat <koho čím>

Upoutat: přitahovat pozornost; získat si přízeň; zaujmout.

odevzdat (natrvalo)

Předat natrvalo, převzít zodpovědnost a používání.