Facebook

Součást - synonyma

Celkem nalezeno 9 synonym ke slovu součást.

Význam: Součástí je část, která je součástí celku nebo složitého systému.

díl

Díl je součástka nebo část něčeho, která slouží k tvorbě celku.

komponent

Komponent je součást nebo část systému, která má svou specifickou funkci.

komponenta

Komponenta je část nebo součást celku, která může být fyzická nebo abstraktní.

sloha

Sloha je jeden verš nebo krátký veršický útvar, skládající se obvykle z dvou nebo více slok.

šanon

Šanon je způsob zápisu, který se používá k uložení dat, zvučného záznamu nebo obrazových dat.

složka

Složka je pojem označující datovou složku, která může obsahovat jednotlivé soubory nebo další složky.

prvek

Prvek je základní stavební jednotka všeho, co existuje ve vesmíru, je to základní částice z chemického složení.

element

Element je základní složka nebo část něčeho; může to být část chemické směsi, část složitého systému nebo součástka.

celek

Celek je souhrn všech částí nebo členů, které tvoří jeden celek.

Podobná synonyma

stavební prvek (jednolitý)

Stavební prvek je jednolitá součást stavby, jako jsou například stěny, stropy, podlahy nebo schodiště.

spojený v celek

Spojení - slovo označující sdružení více jednotek dohromady, často za účelem osiření funkce.

mohutný celek

Velká skupina, která má silnou sílu a vliv, nebo objekt, který je velký a majestátní.

převládající složka

Převládající složka je dominantní prvek, který má největší vliv na celkový stav nebo výsledek.

sestavovat (celek)

Sestavovat znamená skládat jednotlivé části dohromady do celku.

spojení (v jeden celek)

Spojení: spojit se. Význam: propojit se, navázat vztah.

vyšší celek

Vyšší celek je pojem označující seskupení méně složitých jednotek nebo částí, které jsou ze sebe navzájem závislé.

celek (hierarchický)

Celkem je hierarchický termín označující vzájemně propojené součásti nebo části, které tvoří celek.

větný celek

Větný celek je souvislá struktura slov tvořící významovou jednotku.

řídící složka

Řídící složka je součást systému, která zajišťuje jeho regulaci a kontrolu.

vytvořit celek

Vytvořit celek znamená sloučit různé části či prvky do jednoho funkčního systému.

bezprostřední složka

Bezprostřední složka je část nebo součást něčeho, která je okamžitě dostupná a vyžaduje minimální úpravy.

složka (léku)

Složka je část léku, která působí terapeuticky a ve složení léku se může vyskytovat jedna nebo více složek.

sestavení (v celek)

Sestavení se vztahuje k procesu spojení několika součástí dohromady, aby vytvořilo jeden celek.