Facebook

Chytit se - synonyma

Celkem nalezeno 8 synonym ke slovu chytit se.

Význam: Chytit se znamená přidržet se něčeho nebo někoho nebo usilovat o to, aby se dosáhlo cíle.

přidržet se <koho n. čeho>

Držet se čeho/koho: zůstat věrný názoru/činu/osobě, nezměnit jej/ho, dodržet jej/ho.

zachytit se

Zachytit se znamená uchopit, zachovat, získat nebo obnovit pozici nebo situaci.

pustit se

Začít s něčím novým, odvážně se pustit do něčeho nového nebo obtížného.

přidržet se

Držet se něčeho, dodržovat, vytrvat, být věrný.

ujmout se

Ujmout se znamená vzít na sebe odpovědnost, starost, zájem o něco či někoho a začít jednat.

zakořenit se

Zakořenit se znamená vytvářet pevnou a trvalou součást něčeho, zapustit kořeny.

najít práci

Najít práci znamená nalézt povolání, které vyhovuje člověku a jeho schopnostem a dovednostem.

zaměstnat se

Zaměstnat se znamená najít si práci a stát se členem zaměstnaneckého týmu.

Podobná synonyma

udeřit <koho>

Fyzicky někoho napadnout, kopnout, uhodit nebo jinak fyzicky zasáhnout.

zahánět <koho>

Zahánět: vymýtit, odstranit, zbavit se (něčeho/někoho).

podporovat <koho>

Podporovat znamená přispívat jeho úsilí a podporovat ho, aby dosáhl jeho cílů.

dráždit <koho>

Dráždit: vzbuzovat nepříjemné pocity, vyvolávat vztek, rozčilovat, vyprovokovat.

odmítnout <koho n. co>

Odmítnout znamená zamítnout, zrušit nebo zavrhnout žádost, návrh nebo požadavek.

prověřovat <koho>

Prověřovat znamená důkladně zkoumat/vyšetřovat něčí minulost, pověst či přítomnost, aby bylo možné posoudit jeho/její spolehlivost.

zříci se <čeho>

Odříct se čeho/čeho a zbavit se toho; odmítnout, zřeknout se.

informovat <koho o čem>

Informovat znamená sdělovat někomu informace o něčem.

uvolnit <koho>

Uvolnit: osvobodit někoho od povinností nebo obav.

oplakávat <koho>

Oplakávat: smutně vyjadřovat svou ztrátu pro někoho odešlého.

chránit <koho>

Bránit koho/čeho před škodlivými vlivy; zachraňovat, ochraňovat, zajišťovat bezpečí.

vyváznout <z čeho>

Vyváznout = uniknout nebo se zachránit z nebezpečné situace.

trápit <koho s čím>

Trápit: působit fyzickou nebo psychickou bolest, utrpení nebo úzkost jiné osobě.

zachvátit <koho co>

Zachvátit znamená pohlcujícím způsobem ovládnout, např. city, strach nebo pozornost.

zhostit se <čeho>

Zhostit se čeho znamená převzít odpovědnost za danou činnost, aktivitu nebo situaci.

ustoupit <od čeho>

Ustoupit = zrušit svůj postoj a opustit původní pozici.

denuncovat <koho>

Denuncovat znamená oznámit něčí protiprávní činy autoritám.

trýznit <koho>

Trýznit = fyzicky nebo psychicky týrat, mučit, zneužívat autoritou či mocí.

připravit <koho oč>

Připravit oč: předem si naplánovat a zorganizovat činnosti, které jsou nezbytné pro dosáhnutí úspěchu.

najít

Najít vyhledat, objevit nebo získat něco, co bylo předtím skryto nebo neznámé.

pustit (televizi)

Pustit znamená zapnout (zprovoznit) televizi.

vyhazovat <koho>

Vyhazovat znamená násilně odstranit člověka z určitého místa nebo zaměstnání.

dát si práci <s čím>

Udělat si námahu nebo náročnou práci, usilovat o dosažení cíle nebo výsledku.

osvobozovat <koho>

Osvobozovat je znamenat uvolňovat, osvobozovat osobu či skupinu lidí z něčeho, co je omezuje.

oklamat <koho>

Oklamat znamená uvést ho v omyl, zmást ho lží nebo podvodem.

pochválit <koho> (velmi)

Pochválit znamená ocenit jeho činy či výkon velmi slovy chvály.

seznámit <koho s kým>

Seznámit znamená představit jednu osobu druhé osobě, aby si jedna druhou lépe představili a začali spolu komunikovat.

vyléčit <koho>

Vyléčit znamená uzdravit člověka nebo zvíře z nemoci či jiného onemocnění.

líbat <koho>

Líbat je dotýkat se rty a tváří druhé osoby a vyjadřovat tak lásku a něhu.

balamutit <koho>

Balamutit znamená ponižovat, urážet, zesměšňovat nebo přemlouvat někoho, aby udělal něco, co nechce.