Facebook

Najít <koho> - synonyma

Celkem nalezeno 4 synonyma ke slovu najít <koho>.

Význam: Najít znamená objevit nebo nalézt osobu, věc nebo informaci, kterou hledáte.

nalézt (hmatem)

Nalézt: hledat, objevovat, vyhledávat; analyzovat a odhalovat informace nebo objekty.

přijít <na koho>

Přijít na někoho znamená dosáhnout něčeho, čeho se dosud nedosáhlo; dosáhnout prospěchu nebo úspěchu.

pochopit (jádro)

Pochopit znamená porozumět, uvědomit si a přijmout smysl či význam toho, co bylo řečeno nebo napsáno.

vystihnout (podstatu)

Vystihnout znamená popsat nebo vyjádřit podstatu čeho nebo někoho jasně a stručně.

Podobná synonyma

zkopat <koho>

Zkopat znamená přemoci někoho fyzicky a zasáhnout ho, obvykle s cílem způsobit bolest.

převyšovat <koho>

Převyšovat znamená být lepší nebo silnější než , být jeho nadřazeným.

napadat <koho co>

Napadat znamená útočit, fyzicky nebo slovně, na někoho nebo něco.

pozdravovat <koho>

Pozdravovat znamená vyjádřit úctu nebo vřelost někomu druhému.

zmást <koho>

Zmást : Usměrňovat jeho myšlení, aby se ve vztahu k něčemu nedokázal rozhodnout nebo udělat správný krok.

odpudit <koho>

Odpudit : odmítnout, zbavit se, zbavit se osoby nebo věci; vyhnout se.

pronásledovat <koho>

Pronásledovat znamená systematicky sledovat a obtěžovat kohokoliv nebo něco.

skopat <koho>

Vyhazovat, být hrubý a brutální ke komu nebo čemu; ukazovat nesouhlas, odmítat.

posílat <koho kam>

Posílat znamená poslat někoho nebo něco na určité místo.

oblažovat <koho>

Oblažovat znamená povzbuzovat, uklidňovat, utěšovat nebo přinášet útěchu.

proklínat <koho n. co>

Proklínat znamená mluvit něco zlého o někom nebo něčem, aby se způsobilo neštěstí nebo bolest.

zbít <koho>

Zbít znamená fyzicky napadnout někoho a způsobit mu zranění.

jádro

Jádro je střední část čehokoliv, obvykle nejpodstatnější, nebo to, co je nezbytné pro fungování celku.

seznámit <koho s kým>

Seznámit znamená představit jednu osobu druhé osobě, aby si jedna druhou lépe představili a začali spolu komunikovat.

polekat <koho>

Polekat vyjadřuje mírné napomenutí za něco, co se udělalo špatně.

zarazit <koho>

Zarazit znamená zastavit činnost nebo pohyb.

vyčerpat <koho>

Vyčerpat znamená fyzicky a psychicky vyčerpat někoho, aby se cítili unavení a vyčerpaní.

nalákat <koho kam>

Nalákat - přitáhnout někoho pomocí něčeho lákavého nebo atraktivního.

zatáhnout <koho do čeho>

Zatáhnout znamená fyzicky či metaforicky přitáhnout nebo přivést někoho do něčeho.

svést <koho>

Svést = donutit jeho/ji k něčemu, co nechtěl/a, přesvědčit jeho/ji o něčem, co není pravda.

odvracet se <od koho>

Vyhýbat se člověku nebo situaci; vytvářet si odstup.

ukrývat <koho n. co>

Ukrývat znamená skrýt, schovat někoho nebo něco před ostatními, zamaskovat, skrýt pravdu o něčem.

vystrčit <na koho> jazyk

Říct/ukázat někomu svůj nesouhlas, vyjádřit svou nespokojenost.

parodovat <koho n. co>

Parodovat znamená vytvářet humornou imitaci něčeho či někoho.

oklamat <koho>

Oklamat - použít podvodu nebo lsti, aby se dosáhlo nespravedlivého nebo nezákonného výsledku.

nevražit <na koho>

Nevražit na někoho znamená vést k němu neutrální, nebo přátelský vztah, bez jakýchkoli negativních pocitů.

denuncovat <koho>

Denuncovat znamená oznámit něčí protiprávní činy autoritám.

trápit <koho> (svědomí)

Způsobovat někomu vnitřní utrpení a vztek při přemýšlení o svých skutcích/chybách.

zřídit <koho> (nemoc)

Zřídit koho: přiřadit diagnózu a přijmout opatření k léčbě nemoci.

zasáhnout <koho>

Zasáhnout znamená ovlivnit situaci či člověka silou, aby se události vyvinuly do požadovaného směru.