Facebook

Pustit se - synonyma

Celkem nalezeno 11 synonym ke slovu pustit se.

Význam: Začít s něčím novým, odvážně se pustit do něčeho nového nebo obtížného.

přidržet se <koho n. čeho>

Držet se čeho/koho: zůstat věrný názoru/činu/osobě, nezměnit jej/ho, dodržet jej/ho.

zachytit se

Zachytit se znamená uchopit, zachovat, získat nebo obnovit pozici nebo situaci.

přestat se držet

Přestat se držet znamená ukončit něco co se dělalo, začít dělat něco jiného.

dát se do (práce)

Začít se věnovat nějaké činnosti nebo práci s plným nasazením.

začít (dělat)

Začít znamená zahájit nebo začít s něčím.

jmout se

Jmout se znamená hýbat rty nebo jazykem, přičemž vytváříte zvuky, které se podobají mluvení, ale ve skutečnosti nedávají žádný smysl.

obořit se <na koho>

Použít velký hlas s výhružkami a násilím na někoho.

začít nadávat <komu>

Začít nadávat znamená začít s hrubými slovy obviňovat či urážet danou osobu.

vydat se <kam>

Vydat se: odejít nebo cestovat do určitého místa.

vypravit se

Vypravit se znamená vydat se na cestu, opustit místo, kde se zrovna nacházíme.

odebrat se

Odebrat se znamená opustit místo nebo situaci bez návratu.

Podobná synonyma

zasvětit <co komu>

Zasvětit znamená posvětit, věnovat někomu něco či se něčemu věnovat.

oblíbit si <koho>

Oblíbit si znamená mít k němu pozitivní vztah a přát mu dobře.

obviňovat <koho>

Obviňovat znamená říci, že je někdo vinen z něčeho, činu, či trestného činu.

zmást <koho>

Zmást = působit na někoho tak, aby nevěděl, co má dělat, nebo aby nerozuměl situaci.

překážet <komu>

Bránit někomu v dosahování cílů nebo v jeho činnosti.

doktorská práce

Doktorská práce je vědecký dokument, který musí být úspěšně obhájen před porotou před promocí doktora věd.

platit <komu> (mzdu)

Platit mzdu znamená poskytnout finanční odměnu za práci, kterou kdokoli vykonává.

zastihnout <koho>

Zastihnout někoho znamená narazit či potkat ho náhodou, když se právě nachází na určitém místě.

překazit <co komu>

Překazit: zabránit někomu v dosáhnutí jeho cílů, zmařit někomu jeho úmysly.

nahradit <koho>

Vyměnit koho/co za něco jiného; začít používat něco jiného místo toho původního.

dávat <komu> (rány)

Dávat rány znamená fyzicky ho napadat, způsobovat mu bolest a poranění.

pobídnout <koho k čemu>

Pobídnout znamená motivovat někoho k něčemu, aby se do toho pustil.

házet <co do čeho>

Házet znamená hodit něco z místa na místo, např. míč, hřebík, kamen apod.

snažit se nepotkat <koho>

Vyhýbat se někomu, aby se nestalo něco nepříjemného nebo nepříjemných situací.

začít fungovat

Začít fungovat znamená začít pracovat, jednat a přijímat činy vedoucí k dosažení cílů.

míchat se <do čeho>

Míchat se: do čehokoliv, aby se zapojilo do činnosti nebo se změnila situace.

přijmout (hodně práce)

Přijmout znamená převzít a přijmout odpovědnost za něco, co bylo nabídnuto.

zaútočit <na koho>

Fyzické nebo psychické napadení, aby se dosáhlo nějakého cíle nebo aby se někomu uškodilo.

napomínat <koho>

Napomínat znamená připomínat někomu, aby dodržoval nějaké pravidlo nebo aby udělal něco, co má udělat.

oprostit <koho od čeho>

Oprostit znamená odstranit něčí vinu nebo odpovědnost, například omlouvou či odpouštěním.

naletět <komu>

Naletět někomu je udělat krok, který nemá logické vyústění nebo důvod a který může být zneužit.

nabýt <čeho>

Získat, zakoupit (např. majetek).

dělat (v kuchyni)

Příprava potravin, vaření, pečení, smažení, míchání, seskupování, plnění, servírování a úklid.

předčit <koho>

Předčit : dosáhnout vyššího úspěchu, než je komu jinému dosaženo.

dolehnout <co na koho>

Dolehnout je přenášené významem dopadu, vlivu, tlaku či nátlaku na někoho.

vynadat <komu>

Vynadat komu je hrubým způsobem kritizovat, často s urážlivými slovy, a používat nevybíravého jazyka.

oznámit <co komu>

Oznámit něčemu někomu: sdělit informace, říct nahlas.

vysvětlovat <co komu>

Vysvětlovat znamená jasně a srozumitelně vysvětlit danou myšlenku nebo informaci někomu jinému.

blahoslavit <koho>

Blahoslavit znamená oslavovat či chválit někoho.