Facebook

Pustit se - synonyma

Celkem nalezeno 11 synonym ke slovu pustit se.

Význam: Začít s něčím novým, odvážně se pustit do něčeho nového nebo obtížného.

přidržet se <koho n. čeho>

Držet se čeho/koho: zůstat věrný názoru/činu/osobě, nezměnit jej/ho, dodržet jej/ho.

zachytit se

Zachytit se znamená uchopit, zachovat, získat nebo obnovit pozici nebo situaci.

přestat se držet

Přestat se držet znamená ukončit něco co se dělalo, začít dělat něco jiného.

dát se do (práce)

Začít se věnovat nějaké činnosti nebo práci s plným nasazením.

začít (dělat)

Začít znamená zahájit nebo začít s něčím.

jmout se

Jmout se znamená hýbat rty nebo jazykem, přičemž vytváříte zvuky, které se podobají mluvení, ale ve skutečnosti nedávají žádný smysl.

obořit se <na koho>

Použít velký hlas s výhružkami a násilím na někoho.

začít nadávat <komu>

Začít nadávat znamená začít s hrubými slovy obviňovat či urážet danou osobu.

vydat se <kam>

Vydat se: odejít nebo cestovat do určitého místa.

vypravit se

Vypravit se znamená vydat se na cestu, opustit místo, kde se zrovna nacházíme.

odebrat se

Odebrat se znamená opustit místo nebo situaci bez návratu.

Podobná synonyma

sníst <čeho> (hodně)

Sníst <čeho> hodně = zkonzumovat velké množství daného jídla.

litovat <čeho>

Litovat čeho znamená projevovat lítost nebo hořkost nad něčím.

odkazovat <ke komu n. čemu>

Poukazovat na něčí myšlenky či činy, nebo na to, čemu by se mělo vyhnout.

odpustit <co komu>

Odpustit někomu je vyjádření odpuštění jeho chyb nebo ublížení, které vám způsobil. Znamená to, že se rozhodnete uznat a přijmout dřívější činy, aniž byste si přáli odvetu.

neznalý <čeho>

Neznalý = nedostatečně informovaný, neinformovaný o něčem; neznalost.

překvapit <koho>

Překvapit znamená příjemně překonat jeho očekávání a udělat něco neočekávaného.

připravovat <koho o co>

Připravovat = usilovat o to, aby něco bylo připraveno předem pro požadované účely.

vrhnout se <na koho>

Vrhnout se na někoho znamená okamžitě se ho zhostit, například práce či úkol.

dotknout se <čeho>

Dotknout se znamená fyzicky se dotýkat čeho/čeho a zároveň se s ním vyrovnat.

docházet <co komu>

Docházet znamená dostat se někam, dosahovat něčeho nebo přítomnost v určitém místě.

obořit se

Obořit se znamená zřídit si vlastní domov a stát se nezávislým na ostatních.

smířit <koho>

Smířit se znamená přijmout skutečnost, že něco se už nemůže změnit, a najít klid v urovnání vztahu s druhou stranou.

přestat dbát <o koho n. co>

Přestat dbát o někoho/něco znamená nepřikládat tomu žádnou váhu, přestat o to pečovat a obecně se o to nezajímat.

hledat <koho n. co>

Hledat: vyhledávat, shánět informace nebo věci, aby byly nalezeny.

udělat podraz <na koho>

Udělat podraz na někoho znamená zradit ho a ublížit mu tím.

zlobit <koho>

Zlobit znamená být protivný a vyvolávat konflikt; tím člověka těžce urážet a případně i vyvolávat agrese.

zdržovat <koho>

Zdržovat se znamená provádět činnosti, které oddalují cíl nebo zpomalují proces. Často se používá k popisu odkládání nebo odkládání činností nebo povinností.

přisuzovat <co komu>

Přisuzovat: dávat někomu nebo něčemu určité vlastnosti, kvality nebo funkce.

zůstat <u čeho>

Význam slova zůstat je zůstat na stejném místě nebo v situaci, ve které se nacházíš.

uvést <koho>

Uvést: dát do pohybu nebo přítomnosti, představit, zahrnout do plánu nebo zákona.

usměrňovat <koho>

Usměrňovat znamená vytvářet a udržovat řád a disciplínu, aby se zabránilo chaosu nebo porušování pravidel.

děkovat <komu>

Uznale poděkovat za jeho/její činy/služby.

oklamat <koho>

Oklamat - použít podvodu nebo lsti, aby se dosáhlo nespravedlivého nebo nezákonného výsledku.

dopadnout <koho>

Dopadnout znamená dosáhnout očekávaného výsledku, či cíle, který byl nastaven.

odhánět <koho>

Odhánět znamená vyhnat, vyvést nebo odstranit někoho nebo něco.

oslovovat <koho>

Oslovovat znamená vyjadřovat se k někomu použitím jeho jména, titulu či jiného oslovení.

věšet bulíky na nos <komu>

Vyjadřovat nespokojenost s něčím nebo s někým, nebo něčemu vyčítat.

zbít <koho>

Zbít koho: fyzickým násilím na někoho způsobit zranění nebo bolest.

přepadnout <koho>

Přepadnout znamená napadnout, útočit nebo se dopustit násilí na někom v nečekaném útoku.

odseknout <komu> (hlavu)

Odseknout hlavu = způsobit smrt zlomením krčních obratlů.