Facebook

Zaměstnat se - synonyma

Celkem nalezeno 6 synonym ke slovu zaměstnat se.

Význam: Zaměstnat se znamená najít si práci a stát se členem zaměstnaneckého týmu.

zachytit se

Zachytit se znamená přidržet se něčeho, abychom se udrželi v bezpečí a zabránili pádu.

přidržet se

Držet se něčeho, dodržovat, vytrvat, být věrný.

ujmout se

Ujmout se znamená vzít na sebe odpovědnost, starost, zájem o něco či někoho a začít jednat.

chytit se

Chytit se znamená přidržet se něčeho nebo někoho nebo usilovat o to, aby se dosáhlo cíle.

zakořenit se

Zakořenit se znamená vytvářet pevnou a trvalou součást něčeho, zapustit kořeny.

najít práci

Najít práci znamená nalézt povolání, které vyhovuje člověku a jeho schopnostem a dovednostem.

Podobná synonyma

zachytit <co>

Zachytit: přijmout, uchopit, dokumentovat či zaznamenat.

ujmout se (zvyk)

Ujmout se znamená brát na sebe odpovědnost za něco nebo někoho.

chytit

Chytit znamená uchopit a pevně sevřít, často aby se něčemu zabránilo nebo něco získalo.

skončit (práci)

Ukončit práci; udělat všechny potřebné úkoly a dokončit ji; dobrým způsobem a v požadovaném čase.

najít

Najít znamená hledat a nalézt, co bylo ztraceno nebo schováno.

zachytit (vlasy)

Udělat účes tím, že se vlasy zachytí, jejich zapletením, sponkami, gumičkami nebo klipslemi.

přidržet

Držet se, udržet, dodržovat.

najít <co>

Najít: Objevit nebo identifikovat něco, co bylo ztraceno nebo skryto.

udělat (práci)

Provést práci, přesně a důsledně, aby byla zákazníkovi ku prospěchu.

vyhnout se (práci)

Vyhnout se znamená uniknout či se tomu vyvarovat.

přidat (práci)

Přidat znamená připojit se k činnosti nebo aktivitě, nebo přidat k něčemu více.

ujmout se <čeho>

Převzít na sebe odpovědnost za něco.

odflinknout (práci)

Odflinknout znamená ukončit svou práci, zanechat ji a odejít.

přetížit <koho> (prací)

Přetížit někoho prací znamená dát mu na starosti více práce, než je schopný zvládnout.

najít <koho>

Najít znamená objevit nebo nalézt osobu, věc nebo informaci, kterou hledáte.

chytit se <na co>

Přidržet se, vzít se za ruku; pevně se chopit čehožkoli.

zachytit

Uchopit nebo zaznamenat něco; zabránit, aby to uniklo pozornosti.

zachytit <o co> (autem)

Zachytit auto znamená zabránit mu v odjezdu a zajistit ho, aby se nedostalo do rukou jiné osoby.