Facebook

Klidný (krok) - synonyma

Celkem nalezeno 7 synonym ke slovu klidný (krok).

Význam: Klidný krok je rytmický pohyb, který vyjadřuje harmonii, pokoj a mír.

komfortní (byt)

Komfortní byt je byt, který je vybaven moderními zařízeními a umožňuje uživatelům zažít pohodlí a pohodu.

pomalý

Pomalý je opakem rychlého a označuje něco, co se pohybuje nebo děje pomaleji než obvykle.

volný

Volný znamená bez překážek, bez omezení; volnost může znamenat možnost svobodného vyjádření či činnosti.

snadný (život)

Život snadný je život plný pohodlí, míru a harmonie mezi člověkem a jeho okolím.

bezstarostný

Bezstarostný je přívlastek, který znamená nezatížený starostmi, nezávislý, bez obav.

lhostejný

Lhostejný znamená bez zájmu, nezájem o dění kolem nebo o určité věci.

lenivý

Lenivý je označení pro člověka, který je líný, nečinný a nechce se zabývat aktivitami.

Podobná synonyma

utěšený život

Život plný pokoje a pohody, bez stresu a úzkostí.

snadný (jednání)

Snadný: "rychlý, lehký, pohodlný, příjemný; jednoduchý, intuitivní".

prostý (život)

Život prostého člověka je omezený na nezbytnosti, žádné zbytečnosti, jednoduchost a čistotu.

snadný

Snadný znamená lehké, jednoduché nebo bezproblémové.

snadný (úspěch)

Snadný úspěch je dobrý výsledek dosahovaný bez velké námahy nebo obtíží.

kolotat (život)

Kolotat život znamená být pronásledován neúspěchem, trpět neustálou nespokojeností a být obklopen smutkem.

prostý život

Prostý život je životní styl zaměřený na omezení materiálních potřeb a usilování o jednoduchost a spokojenost.

život

Život je univerzální proces, který je charakterizován růstem, vývojem, reprodukcí, výměnou energie a adaptací prostředí.

morálně lhostejný

Morálně lhostejný je někdo, kdo má neutrální postoj k správnosti a nesprávnosti jednání a nezajímá se o jeho důsledky.

vzniknout (život)

Vzniknout znamená vstoupit do života, narodit se nebo být stvořen.

nasazovat (život)

Vložit činnost, úsilí nebo energii do něčeho, aby se dosáhlo určitého cíle.

strávit (život)

Strávit život znamená prožít jej, prožívat všechny okamžiky života, vytěžit z něj maximum a dojít až do konce.

pomalý (tanec)

Pomalý tanec je taneční styl, který se vyznačuje pomalými pohyby, které se mohou opakovat. Je to taneční styl, ve kterém se klade důraz na romantiku a zábavu.

minulý život

Minulý život se obvykle vztahuje k předchozímu životu jedince, který je předmětem náboženských přesvědčení, spirálního vývoje a reinkarnace.

neužitečný (život)

Neužitečný život je život, který postrádá smysl, je bezúčelný a neobsahuje žádnou hodnotu.

volný sex

Volný sex je sexuální aktivita mezi dvěma dospělými, kteří se dohodli na tom, že nebudou mít žádné závazky ani očekávání po akci.

obětovat (život)

Odevzdat život na úkor něčeho či někoho, obětovat ho.

klidný život

Život bez stresu, plný odpočinku, harmonie a pohody.

občanský život

Občanský život je život každého občana ve společnosti, který je charakterizován občanskými právy, povinnostmi a závazky.