Facebook

Zdar - synonyma

Celkem nalezeno 6 synonym ke slovu zdar.

Význam: Zdar je příjemné pozdraví, vyjadřující přání dobrého zdraví, úspěchu, štěstí a šťastného života.

rezultát

Konečný výsledek, zjištěný po provedení nějaké činnosti nebo pokusu.

následek

Následek je důsledek činnosti nebo události; výsledek, který se projeví později.

důsledek

Důsledek je následek činnosti nebo jevu, který se projeví po určitém čase nebo situaci.

úspěch

Úspěch je dosažení cíle nebo splnění očekávání, být úspěšný je dosáhnout toho, co si člověk předsevzal.

kladný výsledek

Kladný výsledek je výsledek, který je pozitivní, tj. jeho hodnota je vyšší nebo alespoň rovná nule.

nazdar

Nazdar je pozdrav, který vyjadřuje pozitivní přivítání a přátelskou atmosféru.

Podobná synonyma

kladný

Kladný znamená pozitivní, příznivý, šťastný, úspěšný nebo bohatý.

mít úspěch

Mít úspěch znamená dosáhnout cílů, které jste si stanovili, a dosáhnout pozitivních výsledků.

nerozhodný výsledek

Nerozhodný výsledek je výsledek, který není jednoznačný a neumožňuje definitivní závěr.

výsledek

Výsledek je poslední závěr, který je dosažen po provedení nějaké činnosti nebo procesu.

nejistý (výsledek)

Nejistý znamená, že výsledek není jistý či pevně stanovený, je nejistý, nedefinovaný a může se změnit.

mít výsledek

Mít výsledek znamená dokončit činnost, která měla daný cíl, a dosáhnout předem stanoveného cíle.

snadný (úspěch)

Snadný úspěch je dobrý výsledek dosahovaný bez velké námahy nebo obtíží.

trvalý (následek)

Trvalý následek je dlouhodobý, trvalý výsledek nebo důsledek dlouhodobého účinku.

nevyhovující (výsledek)

Nevyhovující je nedostačující, nespolehlivé nebo nesprávné.

výsledek (práce)

Výsledek je konečný produkt činnosti, který byl dosáhl po určitém úsilí.

nejlepší výsledek

Nejlepší výsledek je měřítkem pro úspěch; je to nejvyšší možné dosažení cíle.

výsledek dělení

Výsledek dělení je číslo, které se získá po výpočtu dělení dvou čísel.

=snažit se (o úspěch)

Usilovat o výsledky; snažit se a usilovat o úspěch.

získat (úspěch)

Získat úspěch znamená dosáhnout plnění cílů a dosahovat požadovaných výsledků.

tipovat (výsledek)

Tipovat znamená odhadovat výsledek nebo budoucí vývoj situace.

získávat (úspěch)

Získávat znamená dosahovat čehokoli, co je obtížné nebo náročné, a to s úspěchem.

naděje (na úspěch)

Naděje je silný pocit optimismu a víry v pozitivní výsledek. Je to povzbuzení a touha uspět.