Facebook

úspěch - synonyma

Celkem nalezeno 8 synonym ke slovu úspěch.

Význam: Úspěch je dosažení cíle nebo splnění očekávání, být úspěšný je dosáhnout toho, co si člověk předsevzal.

zdar

Zdar je vyjádření pozdravu, které se používá k vyjádření přání dobrého zdraví, štěstí a úspěchu.

kladný výsledek

Kladný výsledek je pozitivní výsledek nebo pozitivní změna. Je to výsledek, který je lepší než očekávání nebo požadování.

sukces

Sukces je dosažení požadovaného cíle, dosáhnutí úspěchu, dosažení pozitivního výsledku.

smůla

Smůla je náhodný neúspěch nebo nezdárná situace, která se obvykle vyskytuje bez ohledu na příčinu.

pech

Pech je smůla nebo neštěstí, které má obvykle negativní nebo nežádoucí důsledky.

rezultát

Konečný výsledek, zjištěný po provedení nějaké činnosti nebo pokusu.

následek

Následek je důsledek činnosti nebo události; výsledek, který se projeví později.

důsledek

Důsledek je následek činnosti nebo jevu, který se projeví po určitém čase nebo situaci.

Podobná synonyma

kladný

Kladný se odkazuje na něco pozitivního, pozitivního výsledku nebo pozitivního dopadu.

výsledek (práce)

Výsledek je konečný produkt procesu práce, jehož výsledkem je dosažení cílů a plnění úkolů.

výsledek

Výsledek je poslední závěr, který je dosažen po provedení nějaké činnosti nebo procesu.

tipovat (výsledek)

Tipovat znamená odhadovat výsledek nebo budoucí vývoj situace.

nejlepší výsledek

Nejlepší výsledek je měřítkem pro úspěch; je to nejvyšší možné dosažení cíle.

změnit (výsledek)

Změnit znamená měnit nebo převádět z jedné podoby do jiné; transformovat.

mít výsledek

Mít výsledek znamená dokončit činnost, která měla daný cíl, a dosáhnout předem stanoveného cíle.

nejistý (výsledek)

Nejistý znamená, že výsledek není jistý či pevně stanovený, je nejistý, nedefinovaný a může se změnit.

kladný (výsledek)

Kladný je pozitivní výsledek, pozitivní hodnocení nebo událost.

nevyhovující (výsledek)

Nevyhovující je nedostačující, nespolehlivé nebo nesprávné.

výsledek dělení

Výsledek dělení je číslo, které se získá po výpočtu dělení dvou čísel.

trvalý (následek)

Trvalý následek je dlouhodobý, trvalý výsledek nebo důsledek dlouhodobého účinku.