Facebook

Následek - synonyma

Celkem nalezeno 7 synonym ke slovu následek.

Význam: Následek je důsledek činnosti nebo události; výsledek, který se projeví později.

účinek

Účinek je výsledek činnosti, procesu nebo akce; je to dopad nebo vliv, který má.

efekt

Efekt je výsledek nebo dopad činnosti nebo akce; změna vzhledu, myšlení nebo chování.

důsledek

Důsledek je následek, který se objeví po nějaké události nebo akci. Může to být pozitivní nebo negativní.

konsekvence

Konsekvence jsou důsledky činnosti, myšlenky nebo akce, které se projeví později.

rezultát

Konečný výsledek, zjištěný po provedení nějaké činnosti nebo pokusu.

úspěch

Úspěch je dosažení cíle nebo splnění očekávání, být úspěšný je dosáhnout toho, co si člověk předsevzal.

zdar

Zdar je příjemné pozdraví, vyjadřující přání dobrého zdraví, úspěchu, štěstí a šťastného života.

Podobná synonyma

mít účinek

Mít účinek znamená vyvolat nebo přímo ovlivnit výsledek či situaci.

=snažit se (o úspěch)

Usilovat o výsledky; snažit se a usilovat o úspěch.

získat (úspěch)

Získat úspěch znamená dosáhnout plnění cílů a dosahovat požadovaných výsledků.

získávat (úspěch)

Získávat znamená dosahovat čehokoli, co je obtížné nebo náročné, a to s úspěchem.

snadný (úspěch)

Snadný úspěch je dobrý výsledek dosahovaný bez velké námahy nebo obtíží.

mít úspěch

Mít úspěch znamená dosáhnout cílů, které jste si stanovili, a dosáhnout pozitivních výsledků.

ohromný (úspěch)

Ohromný úspěch = velký, mimořádný, skvělý úspěch.

naděje (na úspěch)

Naděje je silný pocit optimismu a víry v pozitivní výsledek. Je to povzbuzení a touha uspět.