Facebook

Důsledek - synonyma

Celkem nalezeno 7 synonym ke slovu důsledek.

Význam: Důsledek je následek činnosti nebo jevu, který se projeví po určitém čase nebo situaci.

následek

Následek je výsledek, dopad nebo důsledek činností, událostí nebo jednání.

konsekvence

Konsekvence jsou důsledkem děje či rozhodnutí, které mohou být pozitivní či negativní.

konsekvent

Konsekventní je někdo, kdo se drží svého přesvědčení a postojů, vytrvale a neochvějně.

antecedent

Antecedent je něco, co předchází nebo jehož výsledkem je něco jiného. Obvykle se používá ve vztahu k událostem, vzorcům nebo ustanovením.

rezultát

Konečný výsledek, zjištěný po provedení nějaké činnosti nebo pokusu.

úspěch

Úspěch je dosažení cíle nebo splnění očekávání, být úspěšný je dosáhnout toho, co si člověk předsevzal.

zdar

Zdar je příjemné pozdraví, vyjadřující přání dobrého zdraví, úspěchu, štěstí a šťastného života.

Podobná synonyma

snadný (úspěch)

Snadný úspěch je dobrý výsledek dosahovaný bez velké námahy nebo obtíží.

získat (úspěch)

Získat úspěch znamená dosáhnout plnění cílů a dosahovat požadovaných výsledků.

trvalý (následek)

Trvalý následek je dlouhodobý, trvalý výsledek nebo důsledek dlouhodobého účinku.

mít úspěch

Mít úspěch znamená dosáhnout cílů, které jste si stanovili, a dosáhnout pozitivních výsledků.

=snažit se (o úspěch)

Usilovat o výsledky; snažit se a usilovat o úspěch.

získávat (úspěch)

Získávat znamená dosahovat čehokoli, co je obtížné nebo náročné, a to s úspěchem.

ohromný (úspěch)

Ohromný úspěch = velký, mimořádný, skvělý úspěch.

naděje (na úspěch)

Naděje je silný pocit optimismu a víry v pozitivní výsledek. Je to povzbuzení a touha uspět.