Facebook

Poznamenat <co> - synonyma

Celkem nalezeno 2 synonyma ke slovu poznamenat <co>.

Význam: Poznamenat znamená zaznamenat nebo připomenout nějakou skutečnost, myšlenku nebo fakt.

říci na okraj

Mít názor nebo postřeh mimo hlavní téma, nezapadající do kontextu.

říci jen tak

Říci jen tak znamená bez jakéhokoli záměru nebo úmyslu, spontánně, okamžitě a bez zapojení myšlení.

Podobná synonyma

okraj

Okraj je hranice, obvod, okolí či okolnosti něčeho; může být ve formě čáry, oblasti, oboru nebo okolností.

říci <co>

Říci: vyjadřovat nahlas myšlenky či pocity pomocí slov.

říci (důvěrně)

Říci - vyjádřit názor, nápad, myšlenku nebo informaci nahlas.

říci

Říci: vyjádřit myšlenku slovy; vyřčením slov nebo výrokem.

říci si sbohem

Rozlučit se, opustit se navzájem, definitivně ukončit vztah.

říci nevhod

Říci nevhod znamená říci něco, co je nevhodné, v rozporu s přijatelným chováním nebo etiketou.

říci <co komu>

Říci znamená sdělit mu slovně nějakou myšlenku, informaci nebo informaci.

ostrý okraj

Ostrý okraj označuje hranu s ostrým úhlem, jako např. řez nožem, nebo břitva.