Facebook

Popsat <co> - synonyma

Celkem nalezeno 8 synonym ke slovu popsat <co>.

Význam: Popsat význam: vyjádřit význam slova v jednoduchých slovech.

vylíčit

Popisovat něco slovy, vyjadřovat pomocí obrazů, příběhů nebo detailů.

zaznamenat <co>

Zaznamenat: uložit informace, zachytit jejich podrobnosti.

pořídit výpis

Vyžádat si výpis z jakéhokoliv registru, např. obchodního rejstříku, seznamu firem apod.

vyhlásit (termín)

Ohlásit určitý termín, datum nebo čas; oznámit veřejně.

stanovit

Stanovit je určit něco přesně, vymezit nějakou úroveň nebo hranici, přijmout rozhodnutí nebo učinit závazek.

určit

Určit: stanovit správnou identitu nebo charakter čeho nebo koho.

spotřebovat (psaním)

Spotřebovat: využít, použít nebo spálit k dosažení výsledku.

odhlásit (odběr)

Zrušit odběr či službu; ukončit spojení s poskytovatelem.

Podobná synonyma

odhlásit

Odhlásit se: ukončit účast, členství nebo registraci na něčem, např. webu, službě nebo kurzu.

termín

Termín je specifické datum nebo doba, do které by měla být splněna úloha, vyřízena povinnost nebo uskutečněno jednání.

pořídit

Koupit, získat, uskutečnit.

vyhlásit

Vyhlásit znamená oznámit veřejně, ohlásit, vyslovit, prohlásit nebo nařídit.

spotřebovat (pálením)

Vyčerpat fyzickou energii, hmotné zdroje nebo materiály prostřednictvím použití.

vyhlásit (veřejně)

Vyhlásit znamená prohlásit nahlas, oznámit, vyjádřit veřejně.

odběr

Odběr je proces odebrání určitého množství věci (např. krve, látky, zboží) od jednoho místa k druhému.

zaznamenat

Zaznamenat znamená uchovat informace, záznamy nebo důležité události v oficiální podobě.

určit (předem) <co>

Určit: Určit znamená stanovit nebo vymezit přesnou hodnotu, pořadí nebo rozsah.

výpis

Výpis je seznam údajů, dat či informací, které jsou vypsány na jednom místě.

vyhlásit (republiku)

Vyhlásit něco znamená oficiálně a veřejně oznámit, v tomto případě vyhlásit republiku.

stanovit <co>

Stanovit: vymezit, určit, definovat.

stanovit (postup)

Ustanovení je proces stanovování pravidel, postupů nebo cílů pro nějakou situaci.

spotřebovat (dýcháním)

Spotřebovat znamená použít, vyčerpat nebo zničit zdroj tepla, energie nebo surovin dýcháním.

pořídit (dobře)

Koupit, nakoupit, získat, zakoupit nebo vyřídit si něco.

stanovit (předpisem)

Stanovit znamená určit, vyhlásit předpisem (zákonem, nařízením apod.) a povinně platit.

určit (osud)

Urcení osudu je myšlenka, že lidé nemají volnou vůli, ale jsou ovládáni některými věcmi, které jsou již dány.

výpis (z registru)

Výpis je dokument obsahující údaje z registru, který potvrzuje skutečnosti v něm zaznamenané.

spotřebovat <co>

Spotřebovat: použít, využít konkrétního množství nebo zdroje.

určit (nemoc)

Určit (nemoc): stanovení diagnózy onemocnění na základě symptomů a vyšetření pacienta.

pořídit odlitek

Pořídit odlitek znamená vytvořit kopii modelu často z kovového materiálu pomocí lití.

stanovit si

Ustanovit si cíl, vytvořit plán nebo definovat postup pro dosažení požadovaného výsledku.

přesně určit

Přesně určit: uvést něco s jistotou, odpovídající skutečnosti; provést přesnou identifikaci.