Facebook

Vypsat (tiskopis) - synonyma

Celkem nalezeno 5 synonym ke slovu vypsat (tiskopis).

Význam: Vypsat: vytisknout nebo zaznamenat údaje, informace nebo instrukce na oficiální dokument.

zaplnit <co>

Zaplnit: doplnit požadovaný objem či množství, naplnit čímž se dosáhne požadovaného stavu.

naplnit

Naplnit znamená doplnit něco do plné míry a dosáhnout požadovaného cíle.

splnit <komu> (přání)

Splnit přání: uskutečnit jeho představy, dovést jeho cíl do zdárného konce.

vykonat

Vykonat: uskutečnit, splnit, provést; dosáhnout cíle; udělat.

provést (rozkaz)

Provést rozkaz znamená splnit určité úkoly požadované předem.

Podobná synonyma

uznávat <komu> (zkoušku)

Uznávat zkoušku znamená potvrdit jeho schopnosti a dovednosti a přiznat mu odpovídající způsob ocenění pro úspěšné dokončení.

připomenout <co komu>

Připomenout: znovu vyvolat paměť na něco, co už bylo zapomenuto nebo zanedbáno.

dávat <komu> (cenu)

Přiznat/udělit někomu cenu/ocenění/odměnu/uznání za jeho úspěchy/výkon.

sdělit <co komu>

Sdělit: poskytnout informaci nebo oznámit něco komu.

prominout <co komu>

Prominout komu znamená odpustit mu jeho chybu nebo nezdary.

podstrčit <co komu>

Podstrčit znamená předložit někomu nápad nebo myšlenku, aniž by se o to dotyčný přímo zajímal.

mít přání

Mít přání znamená toužit po něčem, po čem toužíme, a snažit se to dosáhnout.

nedovolit <co komu>

Nedovolit: označuje tak zakázat něco komu nebo něčemu.

odvděčit se <komu>

Udělat něco pro druhého člověka, který vám něco daroval nebo pomohl, jako formu poděkování a vyjádření vděčnosti.

vytknout <co komu>

Vytknout někomu něco znamená poukázat na jeho chyby nebo připomenout nedostatky.

vyrvat <co komu>

Vyrvat znamená násilím nebo silou odebrat něco někomu.

vyhovět <komu>

Vyhovět znamená uspokojit požadavky nebo přání toho druhého.

připisovat <komu> vinu

Přisuzovat odpovědnost a vinu konkrétní osobě.

předat vzkaz <komu>

Předat vzkaz : předat informaci, sdělení, zprávu, myšlenku nebo názor někomu jinému.

vymlouvat <co komu>

Vymlouvat se znamená udávat záminky nebo vyhýbat se odpovědnosti, aby člověk nemusel plnit to, co by měl.

hrozit <komu>

Hrozit znamená vyhrožovat nebo dávat najevo, že se něco stane, pokud se nesplní nějaké požadavky.

splnit (termín)

Splnit znamená dokončit úkol, či plnit požadavek daný časovým limitem.

přisoudit <co komu>

Přisoudit znamená připojit něco k něčemu, nebo přiřadit něco k něčemu; připsat něco někomu, přičíst něco někomu.

naznačovat <co komu>

Naznačovat znamená dávat náznaky, či napovídat druhé osobě, že se něco děje nebo má dělat.

rozkaz

Rozkaz je příkaz nebo nařízení, které se musí dodržovat.

vynahradit <co komu>

Vynahradit je kompenzovat ztrátu nebo škodu, kterou někomu způsobíte.

ukázat <komu>

Ukázat znamená poukázat na něco, co je viditelné, a ukázat to někomu jinému.

zaplnit

Zaplnit znamená naplnit, vyplnit nebo dokončit úplně. Například vyplnit formulář nebo zaplnit díru.

věšet bulíky na nos <komu>

Vyjadřovat nespokojenost s něčím nebo s někým, nebo něčemu vyčítat.

překážet <komu>

Překážet: představovat přítěž nebo bránit činu, úkolu nebo cíli.

jevit se <komu co jak>

Ukázat se / projevit se někomu jako něco ("jevit se ").

splnit (podmínky)

Splnit znamená uskutečnit, provést nebo dodržet.

odlákat <komu> (děvče)

Odlákat - odvést někoho od něčeho, udržet někoho od činnosti nebo od někoho jiného.

nadejít <komu>

Nadejít: přijít k někomu nebo něčemu; přinést naději, štěstí nebo pomoc.

půjčit <komu> (peníze)

Půjčit peníze: poskytnout finanční prostředky k užití druhé straně, často s určením splácení.