Facebook

Výsledek - synonyma

Celkem nalezeno 5 synonym ke slovu výsledek.

Význam: Výsledek je to, co člověk dosáhne po provedení něčeho; to, co je dosaženo po dlouhém úsilí.

rezultát

Konečný výsledek, zjištěný po provedení nějaké činnosti nebo pokusu.

následek

Následek je důsledek činnosti nebo události; výsledek, který se projeví později.

důsledek

Důsledek je následek činnosti nebo jevu, který se projeví po určitém čase nebo situaci.

úspěch

Úspěch je dosažení cíle nebo splnění očekávání, být úspěšný je dosáhnout toho, co si člověk předsevzal.

zdar

Zdar je příjemné pozdraví, vyjadřující přání dobrého zdraví, úspěchu, štěstí a šťastného života.

Podobná synonyma

ohromný (úspěch)

Ohromný úspěch = velký, mimořádný, skvělý úspěch.

trvalý (následek)

Trvalý následek je dlouhodobý, trvalý výsledek nebo důsledek dlouhodobého účinku.

snadný (úspěch)

Snadný úspěch je dobrý výsledek dosahovaný bez velké námahy nebo obtíží.

získávat (úspěch)

Získávat znamená dosahovat čehokoli, co je obtížné nebo náročné, a to s úspěchem.

=snažit se (o úspěch)

Usilovat o výsledky; snažit se a usilovat o úspěch.

získat (úspěch)

Získat úspěch znamená dosáhnout plnění cílů a dosahovat požadovaných výsledků.

mít úspěch

Mít úspěch znamená dosáhnout cílů, které jste si stanovili, a dosáhnout pozitivních výsledků.

naděje (na úspěch)

Naděje je silný pocit optimismu a víry v pozitivní výsledek. Je to povzbuzení a touha uspět.