Facebook

Vrýt - synonyma

Celkem nalezeno 7 synonym ke slovu vrýt.

Význam: Vrýt znamená hluboce zapustit do půdy, předměty nebo objekty; pomocí nástrojů nebo fyzické síly.

vyhloubit <co kam>

Vyhloubit znamená vytvářet plochu nebo otvor do něčeho (např. do dřeva, kamene).

vtlačit (rytím)

Vtlačit znamená vyrytím zanechat trvalou stopu do pevného materiálu.

zapamatovat si <co> (dobře)

Vzpomenout si na něco, uložit si do paměti.

zatnout

Zatnout znamená přitisknout nebo stisknout něco pevně.

zarýt

Zarýt je příkaz, který se používá k vyrytí důležitých informací nebo symbolů do povrchu nějakého materiálu.

vniknout <kam>

Vniknout: překročit nebo vstoupit do něčeho (určitého místa, prostoru, situace apod.).

proniknout

Dostat se dovnitř nebo přes něco; prozkoumat nebo pochopit.

Podobná synonyma

vyhloubit

Vytvořit hlubokou díru, vytesat, vyříznout či vykopat do povrchu.

proniknout do (krámu)

Dostat se dovnitř, prozkoumat.

znát <co> (dobře)

Mít informace o ; poznat, rozumět, být informován.

vniknout

Vniknout znamená proniknout nebo dostat se dovnitř něčeho.

dobře

Dobře je stav, ve kterém jsme spokojeni s naší prací, činemi a životem. Je to stav dobra, štěstí, uspokojení a šťastnosti.

vniknout (červ) <do čeho>

Vniknout (červ): vstoupit do počítače nebo jiného technického zařízení, aby se způsobilo škodlivé poškození.

dobře vychovaný

Dobře vychovaný člověk je ten, který se chová s respektem a úctou k ostatním, vytváří příjemnou atmosféru a dodržuje slušné způsoby.

vtlačit se

Vtlačit se znamená nenápadně se schovat, stát se neviditelným, skrýt se.

zapamatovat si

Vybavit si informace, události či detaily a zapamatovat si je.

proniknout (vůně)

Proniknout je dostat se dovnitř a prožít intenzivní zkušenost s předmětem, jako je vůně.

dopadat (dobře)

Mít pozitivní výsledky; skončit úspěchem; mít dobrý výsledek.

zapamatovat si <co>

Zapamatovat si: vybavit si informace a znát je.

zapamatovávat si <co> (dobře)

Uchovávat si v paměti informace.

vyhloubit (koleje)

Vyhloubení kolejí je proces odstraňování půdy za účelem vytvoření tratě pro železniční vozidla.

vyhloubit <co>

Vyhloubit: vytvářet hlubokou rýhu, drážku nebo jámu, obvykle pomocí nástroje.

proniknout <kam>

Proniknout znamená projít nebo projít skrz něco; dosáhnout až do jádra, nebo do nejhlubších podrobností čehokoli.

hloubit <co> (rytím)

Hloubit se vyjadřuje jako rytím vzorů do pevných materiálů jako např. kámen, dřevo nebo kov.

dobře se prodávající

Dobře se prodávající produkt či služba je ten, který má vysokou poptávku a je úspěšný prodejně.

rozvržený (dobře)

Rozvržení znamená rozdělení do částí, které jsou uspořádány systémově a přehledně.

vtlačit

Vtlačit znamená zasunout, zahrnout nebo umístit něco do něčeho jiného.

vtlačit <co kam>

Vtlačit: vložit dovnitř, zabudovat.