Facebook

Proniknout - synonyma

Celkem nalezeno 16 synonym ke slovu proniknout.

Význam: Dostat se dovnitř nebo přes něco; prozkoumat nebo pochopit.

vniknout <kam>

Vniknout je pohyb dovnitř nějaké části, místa nebo objektu.

vstoupit

Vstoupit znamená fyzicky nebo symbolicky vstoupit dovnitř, do něčeho, do něčího území nebo do něčí společnosti.

dostat se

Dostat se znamená dosáhnout cíle nebo místa; překonat překážky a dosáhnout cíle či cílového místa.

prostoupit

Prostoupit znamená proniknout dovnitř něčeho nebo překonat nějakou bariéru.

prolnout

Prolnout je spojit jednu část s druhou, např. dva kusy látky, aby byly pevně spojené.

prosáknout

Prosáknout znamená projít skrz něco, nebo se něčeho dotknout tak, že se části přesunou jinam.

pochopit

Pochopit znamená porozumět něčemu; chápat, co to znamená; vyvodit z toho důsledky a poučit se z toho.

postihnout

Postihnout znamená potrestat, uložit trest, odsoudit nebo uvalit sankci.

dobrat se podstaty

Dojití podstaty znamená analyzovat údaje a informace a odkrýt pravdu o problému nebo situaci.

prodrat se (davem)

Prodrat se davem znamená projít se skrze množství lidí.

prorazit

Prorazit znamená projít něčím nebo překonat něčí odpor či bariéru; dosáhnout cíle přes nebo kolem překážek.

vyhloubit <co kam>

Vyhloubit znamená vytvářet plochu nebo otvor do něčeho (např. do dřeva, kamene).

vtlačit (rytím)

Vtlačit znamená vyrytím zanechat trvalou stopu do pevného materiálu.

zapamatovat si <co> (dobře)

Vzpomenout si na něco, uložit si do paměti.

zatnout

Zatnout znamená přitisknout nebo stisknout něco pevně.

zarýt

Zarýt je příkaz, který se používá k vyrytí důležitých informací nebo symbolů do povrchu nějakého materiálu.

Podobná synonyma

dostat

Dostat: obdržet (něco), získat (něco) díky úsilí nebo úspěšnému snažení.

dobře vychovaný

Dobře vychovaný člověk je ten, který se chová s respektem a úctou k ostatním, vytváří příjemnou atmosféru a dodržuje slušné způsoby.

dostat (do tísně)

Dostat se do tísně znamená být v situaci, kdy je člověk vystaven velkému tlaku nebo přílišnému napětí.

dobrat

Dobrat znamená dosáhnout cíle nebo výsledku, který se očekával.

dostat se <z čeho>

Dostat se znamená dosáhnout, dosáhnout cíle, vyřešit situaci nebo dosáhnout úspěchu.

rozvržený (dobře)

Rozvržení znamená rozdělení do částí, které jsou uspořádány systémově a přehledně.

dobře

Dobře (adverb) znamená "velmi dobře, úspěšně, schopně nebo správně".

dostat (dopis)

Dostat = obdržet, přijmout (např. dopis).

dostat se do užívání

Dostat se do užívání znamená začít používat něco, co dosud nebylo v užívání.

vyhloubit (díru)

Vyhloubit díru znamená vyčištění povrchu díry a její prohloubení.

dostat (příděl)

Dostat znamená obdržet či získat něco, co bylo dáno nebo přiděleno.

dostát <čemu>

Splnit povinnost, zodpovídat za něco, dodržovat předem stanovené podmínky.

vtlačit

Vtisknout, zatlačit do čeho nebo na co, aby bylo pevněji nebo trvaleji.

vyhloubit <co>

Vyhloubit: vytvářet hlubokou rýhu, drážku nebo jámu, obvykle pomocí nástroje.

hloubit <co> (rytím)

Hloubit se vyjadřuje jako rytím vzorů do pevných materiálů jako např. kámen, dřevo nebo kov.

dostat se (do potíží)

Dostat se do potíží znamená vystavit se riziku nebo být v situaci, která je potenciálně nebezpečná.

dopadnout (dobře)

Dosáhnout požadovaného výsledku, který bude příznivý a přínosný.

vyhloubit (drážku)

Vyhloubit je proces vytváření drážky nebo jámy v povrchu materiálu tlakem nebo řezáním.

dostat (skrz otvor)

Projít skrz otvor; dovnitř nebo ven.

zapamatovat

Zapamatovat si něco, co je důležité a uložit do paměti na dlouhou dobu.

dobrat se

Dobrat se: dosáhnout cíle nebo požadovaného výsledku; získat informace, názor nebo souhlas.

dostat se nahoru

Dostat se nahoru znamená dosáhnout výsledků, dosažení úspěchu a postoupit výš.

vniknout

Vniknout: vstoupit dovnitř, dostat se dovnitř.

dostat se <kam>

Dostat se kam: dosáhnout cíle, dobrat se někam, dorazit, dospět do určitého bodu.

dostát (slovu)

Dostát znamená plnit, dodržovat to, čemuž se zavázal, nebo co se očekává.

dostat (kartu)

Obdržet, získat (kartu) prostřednictvím přidělení, darování nebo nákupu.

dostat (trest)

Dostat trest znamená obdržet nějakou formu oficiálního postihu za prohřešek.