Facebook

Proniknout - synonyma

Celkem nalezeno 16 synonym ke slovu proniknout.

Význam: Dostat se dovnitř nebo přes něco; prozkoumat nebo pochopit.

vniknout <kam>

Vniknout je pohyb dovnitř nějaké části, místa nebo objektu.

vstoupit

Vstoupit znamená fyzicky nebo symbolicky vstoupit dovnitř, do něčeho, do něčího území nebo do něčí společnosti.

dostat se

Dostat se znamená dosáhnout cíle nebo místa; překonat překážky a dosáhnout cíle či cílového místa.

prostoupit

Prostoupit znamená proniknout dovnitř něčeho nebo překonat nějakou bariéru.

prolnout

Prolnout je spojit jednu část s druhou, např. dva kusy látky, aby byly pevně spojené.

prosáknout

Prosáknout znamená projít skrz něco, nebo se něčeho dotknout tak, že se části přesunou jinam.

pochopit

Pochopit znamená porozumět něčemu; chápat, co to znamená; vyvodit z toho důsledky a poučit se z toho.

postihnout

Postihnout znamená potrestat, uložit trest, odsoudit nebo uvalit sankci.

dobrat se podstaty

Dojití podstaty znamená analyzovat údaje a informace a odkrýt pravdu o problému nebo situaci.

prodrat se (davem)

Prodrat se davem znamená projít se skrze množství lidí.

prorazit

Prorazit znamená projít něčím nebo překonat něčí odpor či bariéru; dosáhnout cíle přes nebo kolem překážek.

vyhloubit <co kam>

Vyhloubit znamená vytvářet plochu nebo otvor do něčeho (např. do dřeva, kamene).

vtlačit (rytím)

Vtlačit znamená vyrytím zanechat trvalou stopu do pevného materiálu.

zapamatovat si <co> (dobře)

Vzpomenout si na něco, uložit si do paměti.

zatnout

Zatnout znamená přitisknout nebo stisknout něco pevně.

zarýt

Zarýt je příkaz, který se používá k vyrytí důležitých informací nebo symbolů do povrchu nějakého materiálu.

Podobná synonyma

dostat se dovnitř

Vstoupit dovnitř, obdržet přístup dovnitř.

dobrat se

Dobrat se znamená dosáhnout cíle, dokončit úkol nebo získat potřebné informace.

dobrat si

Získat si něco potřebného, vyřešit problém nebo získat informace; získat si to, co je potřeba.

postihnout (nemoc)

Postihnout (nemoc) znamená onemocnět, nakazit se danou nemocí nebo mít ji jako diagnózu.

vyhloubit (koleje)

Vyhloubení kolejí je proces odstraňování půdy za účelem vytvoření tratě pro železniční vozidla.

dostat se do tempa

Získat rychlost a dynamiku potřebnou pro úspěšné plnění úkolů.

pochopit <co>

Pochopit je porozumět, pochopit význam, příčinu nebo důsledky.

postihnout <koho> (zákon)

Postihnout znamená uložit trest nebo sankci za porušení zákona.

vniknout

Vniknout: vstoupit dovnitř, dostat se dovnitř.

dostat (příděl)

Dostat znamená obdržet či získat něco, co bylo dáno nebo přiděleno.

dostat se <kam>

Dostat se kam: dosáhnout cíle, dobrat se někam, dorazit, dospět do určitého bodu.

dostat se dál

Postoupit v životě, dosáhnout vyššího cíle, o kterém se nám dříve zdálo nemožné.

dostat <koho z čeho>

Dostat: obdržet něco od někoho; získat, obdržet, dostávat.

zapamatovat

Zapamatovat si něco, co je důležité a uložit do paměti na dlouhou dobu.

dostat <koho n. co>

Dostat - získat; přijmout; obdržet.

prodrat se

Prodrat se znamená překonat překážky a vymanit se z těžkých situací.

dostat <koho kam>

Dostat znamená přivést někoho do určitého místa nebo situace.

dopadnout (dobře)

Dosáhnout požadovaného výsledku, který bude příznivý a přínosný.

dostat (nátlakem)

Získat (neoprávněně) nátlakem, vynutit si.

dostat se (do potíží)

Dostat se do potíží znamená vystavit se riziku nebo být v situaci, která je potenciálně nebezpečná.

vyhloubit

Vytvořit hlubokou díru, vytesat, vyříznout či vykopat do povrchu.

dobrat

Dobrat znamená dosáhnout určitého cíle, dokončit něco nebo se dostat do místa.

vniknout (červ) <do čeho>

Vniknout (červ): vstoupit do počítače nebo jiného technického zařízení, aby se způsobilo škodlivé poškození.

prostoupit <čím> (vůně)

Prostoupit: proniknout čímsi, zaplnit prostor čímsi, jako např. vůní.

pochopit (situaci)

Pochopit znamená porozumět situaci, pochopit její podstatu a základní prvky.

dostát

Plnit své povinnosti, závazky a předsevzetí; dbát na dodržení slušného chování.

vtlačit

Vtisknout, zatlačit do čeho nebo na co, aby bylo pevněji nebo trvaleji.

dobře

Dobře (adverb) znamená "velmi dobře, úspěšně, schopně nebo správně".