Facebook

Vtlačit (rytím) - synonyma

Celkem nalezeno 6 synonym ke slovu vtlačit (rytím).

Význam: Vtlačit znamená vyrytím zanechat trvalou stopu do pevného materiálu.

vyhloubit <co kam>

Vyhloubit znamená vytvářet plochu nebo otvor do něčeho (např. do dřeva, kamene).

zapamatovat si <co> (dobře)

Vzpomenout si na něco, uložit si do paměti.

zatnout

Zatnout znamená přitisknout nebo stisknout něco pevně.

zarýt

Zarýt je příkaz, který se používá k vyrytí důležitých informací nebo symbolů do povrchu nějakého materiálu.

vniknout <kam>

Vniknout: překročit nebo vstoupit do něčeho (určitého místa, prostoru, situace apod.).

proniknout

Dostat se dovnitř nebo přes něco; prozkoumat nebo pochopit.

Podobná synonyma

proniknout <do čeho>

Proniknout znamená dostat se dovnitř čehokoli, prozkoumat ho a dosáhnout pochopení jeho podstaty.

proniknout (činidlem)

Proniknout znamená projít nebo se dostat skrze něco/někoho, obvykle jako nečekané nebo neobvyklé.

zapamatovat

Zapamatovat si něco, co je důležité a uložit do paměti na dlouhou dobu.

vniknout

Vniknout je synonymum pro vstoupit, dostat se dovnitř, provést úkon nebo se dostat do určitého stavu.

proniknout <kam>

Proniknout znamená projít nebo projít skrz něco; dosáhnout až do jádra, nebo do nejhlubších podrobností čehokoli.

dopadnout (dobře)

Dosáhnout požadovaného výsledku, který bude příznivý a přínosný.

zapamatovat si

Mít něco uloženo v paměti, aby bylo později k dispozici.

vyhloubit (koryto)

Vyhloubit koryto znamená vyhloubit v něm dutinu, aby mohlo být využito k průtoku vody nebo odtoku odpadních tekutin.

vyhloubit (koleje)

Vyhloubení kolejí je proces odstraňování půdy za účelem vytvoření tratě pro železniční vozidla.

vniknout (červ) <do čeho>

Vniknout (červ): vstoupit do počítače nebo jiného technického zařízení, aby se způsobilo škodlivé poškození.

dobře jíst

Dobré jídlo je jídlo, které je zdravé a chutné; může být domácí, jídlo z restaurace, nebo jídlo, které si připravíte sami.

dobře

Dobře je pozitivní slovo označující něco, co je správné, vyhovující nebo oprávněné.

proniknout (horko)

Proniknout znamená projít na druhou stranu, dosáhnout úspěchu, překonat nebo projevit hlubokou znalost.

vyhloubit

Vyhloubit znamená zřídit nebo vytvořit dutinu nebo jamu silou, např. v kámen nebo dřevo.

vniknout (růstem)

Vniknout (růstem): narůst do vnitřní části; proniknout dovnitř.

vybrat (dobře)

Vybrat znamená vyhledat a vybírat z něčeho určité věci, lidi nebo skupiny, které budou vyhovovat daným požadavkům.

pořídit (dobře)

Koupit, nakoupit, získat, zakoupit nebo vyřídit si něco.

zkrátka a dobře

Zkrátka a dobře znamená jednoduše a jasně; krátký a jasný výklad, který nevyžaduje žádné další vysvětlení.

velmi dobře

Velmi dobře znamená velmi dobře vykonaná práce nebo zcela přesné plnění cíle.

zatnout se

Zatnout se znamená pevně stisknout čelisti, svaly obličeje a ztuhnout. Může to být v reakci na strach nebo při silné emoční reakci.

rozvržený (dobře)

Rozvržení znamená rozdělení do částí, které jsou uspořádány systémově a přehledně.

proniknout do (krámu)

Dostat se dovnitř, prozkoumat.

proniknout (vůně)

Proniknout je dostat se dovnitř a prožít intenzivní zkušenost s předmětem, jako je vůně.