Facebook

Vtlačit (rytím) - synonyma

Celkem nalezeno 6 synonym ke slovu vtlačit (rytím).

Význam: Vtlačit znamená vyrytím zanechat trvalou stopu do pevného materiálu.

vyhloubit <co kam>

Vyhloubit znamená vytvářet plochu nebo otvor do něčeho (např. do dřeva, kamene).

zapamatovat si <co> (dobře)

Vzpomenout si na něco, uložit si do paměti.

zatnout

Zatnout znamená přitisknout nebo stisknout něco pevně.

zarýt

Zarýt je příkaz, který se používá k vyrytí důležitých informací nebo symbolů do povrchu nějakého materiálu.

vniknout <kam>

Vniknout: překročit nebo vstoupit do něčeho (určitého místa, prostoru, situace apod.).

proniknout

Dostat se dovnitř nebo přes něco; prozkoumat nebo pochopit.

Podobná synonyma

vniknout

Vniknout je vstoupit dovnitř, případně se něčím připojit.

proniknout <do čeho>

Proniknout znamená dostat se dovnitř čehokoli, prozkoumat ho a dosáhnout pochopení jeho podstaty.

dobře

Dobře je stav, kdy je něco provedeno správně, kvalitně a úspěšně.

vyhloubit <co>

Vyhloubit: vyříznout do čeho hlubokou díru, jako například do skály či dřeva.

vyhloubit (koryto)

Vyhloubit koryto znamená vyhloubit v něm dutinu, aby mohlo být využito k průtoku vody nebo odtoku odpadních tekutin.

vybrat (dobře)

Vybrat znamená vyhledat a vybírat z něčeho určité věci, lidi nebo skupiny, které budou vyhovovat daným požadavkům.

rozvržený (dobře)

Rozvržení znamená rozdělení do částí, které jsou uspořádány systémově a přehledně.

vniknout (červ) <do čeho>

Vniknout (červ): vstoupit do počítače nebo jiného technického zařízení, aby se způsobilo škodlivé poškození.

vyrůst (dobře)

Vyrůst znamená růst, vyvíjet se, zdokonalovat se a získávat potřebné zkušenosti.

zapamatovat si

Mít něco uloženo v paměti, aby bylo později k dispozici.

proniknout (vůně)

Proniknout znamená projít něčím nebo do něčeho, například vůní do prostoru.

znát <co> (dobře)

Mít informace o ; poznat, rozumět, být informován.

dobře se prodávající

Dobře se prodávající produkt či služba je ten, který má vysokou poptávku a je úspěšný prodejně.

vniknout <kam> (nevítaně)

Vniknout (nevítaně) znamená vstoupit bez pozvání nebo bez povolení.

dobře jíst

Dobré jídlo je jídlo, které je zdravé a chutné; může být domácí, jídlo z restaurace, nebo jídlo, které si připravíte sami.

zapamatovat

Zapamatovat si něco, co je důležité a uložit do paměti na dlouhou dobu.

proniknout <kam>

Proniknout znamená projít nebo projít skrz něco; dosáhnout až do jádra, nebo do nejhlubších podrobností čehokoli.

proniknout (frontou)

Proniknout frontou znamená projít se skrz hustou skupinu lidí nebo se dostat dovnitř.

zkrátka a dobře

Zkrátka a dobře znamená jednoduše a jasně; krátký a jasný výklad, který nevyžaduje žádné další vysvětlení.