Facebook

Vtlačit (rytím) - synonyma

Celkem nalezeno 6 synonym ke slovu vtlačit (rytím).

Význam: Vtlačit znamená vyrytím zanechat trvalou stopu do pevného materiálu.

vyhloubit <co kam>

Vyhloubit znamená vytvářet plochu nebo otvor do něčeho (např. do dřeva, kamene).

zapamatovat si <co> (dobře)

Vzpomenout si na něco, uložit si do paměti.

zatnout

Zatnout znamená přitisknout nebo stisknout něco pevně.

zarýt

Zarýt je příkaz, který se používá k vyrytí důležitých informací nebo symbolů do povrchu nějakého materiálu.

vniknout <kam>

Vniknout: překročit nebo vstoupit do něčeho (určitého místa, prostoru, situace apod.).

proniknout

Dostat se dovnitř nebo přes něco; prozkoumat nebo pochopit.

Podobná synonyma

rozvržený (dobře)

Rozvržení znamená rozdělení do částí, které jsou uspořádány systémově a přehledně.

zapamatovat si

Vybavit si informace, události či detaily a zapamatovat si je.

dobře jíst

Dobré jídlo je jídlo, které je zdravé a chutné; může být domácí, jídlo z restaurace, nebo jídlo, které si připravíte sami.

proniknout <do čeho>

Proniknout: projít nebo se dostat dovnitř, dovnitř prozkoumat.

dobře

Dobře znamená kvalitativně dobře, úspěšně, účelně, šťastně, správně, oprávněně, dobře.

proniknout (k jádru)

Proniknout znamená dostat se dovnitř až k jádru/podstatě věci.

vyhloubit <co>

Vyhloubit: vyříznout do čeho hlubokou díru, jako například do skály či dřeva.

vniknout

Vniknout je vstoupit dovnitř, případně se něčím připojit.

nefungovat <co> dobře

Neúspěšně fungovat; nepracovat správně; nefungovat dobře.

zapamatovávat si <co> (dobře)

Uchovávat si v paměti informace.

proniknout do (krámu)

Dostat se dovnitř, prozkoumat.

proniknout (horko)

Proniknout znamená projít na druhou stranu, dosáhnout úspěchu, překonat nebo projevit hlubokou znalost.

dobře vychovaný

Dobře vychovaný člověk je ten, který se chová s respektem a úctou k ostatním, vytváří příjemnou atmosféru a dodržuje slušné způsoby.

zatnout se

Zatnout se znamená pevně stisknout čelisti, svaly obličeje a ztuhnout. Může to být v reakci na strach nebo při silné emoční reakci.

pořídit (dobře)

Koupit, nakoupit, získat, zakoupit nebo vyřídit si něco.

vniknout <kam> (nevítaně)

Vniknout (nevítaně) znamená vstoupit bez pozvání nebo bez povolení.

vyhloubit (díru)

Vyhloubit díru znamená vyčištění povrchu díry a její prohloubení.

proniknout (činidlem)

Proniknout znamená projít nebo se dostat skrze něco/někoho, obvykle jako nečekané nebo neobvyklé.

proniknout (frontou)

Proniknout frontou znamená projít se skrz hustou skupinu lidí nebo se dostat dovnitř.

dopadnout (dobře)

Dosáhnout požadovaného výsledku, který bude příznivý a přínosný.

vyrůst (dobře)

Vyrůst znamená růst, vyvíjet se, zdokonalovat se a získávat potřebné zkušenosti.

mít se (dobře)

Mít se (dobře) znamená být zdravý a šťastný; být vyrovnaný a spokojený.

proniknout <kam>

Proniknout znamená projít nebo projít skrz něco; dosáhnout až do jádra, nebo do nejhlubších podrobností čehokoli.

vybrat (dobře)

Vybrat znamená vyhledat a vybírat z něčeho určité věci, lidi nebo skupiny, které budou vyhovovat daným požadavkům.