Facebook

Vyhloubit <co kam> - synonyma

Celkem nalezeno 6 synonym ke slovu vyhloubit <co kam>.

Význam: Vyhloubit znamená vytvářet plochu nebo otvor do něčeho (např. do dřeva, kamene).

vtlačit (rytím)

Vtlačit znamená vyrytím zanechat trvalou stopu do pevného materiálu.

zapamatovat si <co> (dobře)

Vzpomenout si na něco, uložit si do paměti.

zatnout

Zatnout znamená přitisknout nebo stisknout něco pevně.

zarýt

Zarýt je příkaz, který se používá k vyrytí důležitých informací nebo symbolů do povrchu nějakého materiálu.

vniknout <kam>

Vniknout: překročit nebo vstoupit do něčeho (určitého místa, prostoru, situace apod.).

proniknout

Dostat se dovnitř nebo přes něco; prozkoumat nebo pochopit.

Podobná synonyma

zatnout se

Zatnout se znamená pevně stisknout čelisti, svaly obličeje a ztuhnout. Může to být v reakci na strach nebo při silné emoční reakci.

vybrat (dobře)

Vybrat znamená vyhledat a vybírat z něčeho určité věci, lidi nebo skupiny, které budou vyhovovat daným požadavkům.

dobře

Dobře (adverb) znamená "velmi dobře, úspěšně, schopně nebo správně".

pořídit (dobře)

Koupit, nakoupit, získat, zakoupit nebo vyřídit si něco.

zapamatovávat si <co> (dobře)

Uchovávat si v paměti informace.

zatnout (zuby)

Zatnout znamená silně sevřít či stisknout, např. zuby.

proniknout (vůně)

Proniknout je dostat se dovnitř a prožít intenzivní zkušenost s předmětem, jako je vůně.

zapamatovat

Zapamatovat si něco, co je důležité a uložit do paměti na dlouhou dobu.

proniknout (kulka)

Proniknout znamená projít skrz něco, jako například projít kulkou skrz nějaký předmět.

vést si (dobře)

Vést si dobře znamená být zodpovědný, mít dobré morální hodnoty, zůstat přímočarý a vytrvalý ve svém úsilí.

znát <co> (dobře)

Znát = dobře poznat, porozumět danému předmětu, osobě nebo situaci.

dobře jíst

Jíst zdravou a vyváženou stravu, abychom se cítili dobře a zdravě.

nefungovat <co> dobře

Neúspěšně fungovat; nepracovat správně; nefungovat dobře.

hloubit <co> (rytím)

Hloubit se vyjadřuje jako rytím vzorů do pevných materiálů jako např. kámen, dřevo nebo kov.

dobře upečený

Dobře upečený = dokonale usmažený, křupavý a chutný, s vyváženou konzistencí a barvou.

proniknout <do čeho> (špína)

Proniknout do špíny znamená překonat obtíže a dojít ke skrytým informacím.

vyrůst (dobře)

Vyrůst znamená růst, vyvíjet se, zdokonalovat se a získávat potřebné zkušenosti.

dopadnout (dobře)

Dosáhnout požadovaného výsledku, který bude příznivý a přínosný.

vniknout (červ) <do čeho>

Vniknout (červ): vstoupit do počítače nebo jiného technického zařízení, aby se způsobilo škodlivé poškození.

zkrátka a dobře

Zkrátka a dobře znamená jednoduše a jasně; krátký a jasný výklad, který nevyžaduje žádné další vysvětlení.

zapamatovat si <co>

Zapamatovat si: vybavit si informace a znát je.

proniknout (frontou)

Proniknout frontou znamená projít se skrz hustou skupinu lidí nebo se dostat dovnitř.

vniknout

Vniknout: vstoupit dovnitř, dostat se dovnitř.

vtlačit <co kam>

Vtlačit: vložit dovnitř, zabudovat.

vniknout (seknutím)

Vniknout se označuje jako vstoupit, dostat se dovnitř nebo dovnitř proniknout.