Facebook

Zarýt - synonyma

Celkem nalezeno 10 synonym ke slovu zarýt.

Význam: Zarýt je příkaz, který se používá k vyrytí důležitých informací nebo symbolů do povrchu nějakého materiálu.

vyhloubit <co kam>

Vyhloubit znamená vytvářet plochu nebo otvor do něčeho (např. do dřeva, kamene).

vtlačit (rytím)

Vtlačit znamená vyrytím zanechat trvalou stopu do pevného materiálu.

zapamatovat si <co> (dobře)

Vzpomenout si na něco, uložit si do paměti.

zatnout

Zatnout znamená přitisknout nebo stisknout něco pevně.

vniknout <kam>

Vniknout: překročit nebo vstoupit do něčeho (určitého místa, prostoru, situace apod.).

proniknout

Dostat se dovnitř nebo přes něco; prozkoumat nebo pochopit.

zakopat <co>

Zakopat: udělat hlubokou jamu, zapustit do země a zasypat; zabít, ukrýt nebo potlačit.

zahrabat

Zahrabat znamená uklidit nepořádek nebo věci, které jsou rozházené po místnosti.

vrýt <co do čeho>

Vrýt: do hloubky zanést (ostřím, nástrojem apod.).

zabořit

Zabořit znamená zasunout či umístit něco hluboko do čehosi, např. země, půdy nebo jiné tekutiny.

Podobná synonyma

dožadovat se <čeho>

Žádat něco přísně nebo naléhavě; chtít něco dosáhnout s vytrvalostí.

plést se <komu do čeho>

Plést se znamená vměšovat se do něčí práce, zasahovat nezvaně do čehokoliv, co nás nezajímá.

vytrhat <co z čeho>

Vytrhat znamená odtrhnout část nebo částice něčeho - např. list, vlákno, kus, kousky apod.

proniknout (frontou)

Proniknout frontou znamená projít se skrz hustou skupinu lidí nebo se dostat dovnitř.

zbavovat se <čeho>

Odstranit či odložit či se zříci čeho/čeho.

upustit <od čeho>

Upustit znamená odložit, opustit nebo odmítnout.

dobře jíst

Dobré jídlo je jídlo, které je zdravé a chutné; může být domácí, jídlo z restaurace, nebo jídlo, které si připravíte sami.

vniknout (červ) <do čeho>

Vniknout (červ): vstoupit do počítače nebo jiného technického zařízení, aby se způsobilo škodlivé poškození.

doznat <čeho>

Doznání je vyjádření pravdivosti, skutečnosti nebo uznání něčeho.

těžit <z čeho>

Těžit znamená vybírat, sbírat nebo získávat něco, obvykle přírodní suroviny, energetické zdroje nebo zisk.

užít <čeho n. co>

Užít: využít, zrealizovat, zúročit.

dosáhnout <čeho>

Dosáhnout: získat, dosáhnout cíle, uskutečnit cíl, splnit požadavek.

vyndávat <co z čeho>

Vyndávat znamená odstraňovat něco z něčeho.

být <bez čeho>

Být bez něčeho znamená nemít to nebo se o to připravit.

dostat se <z čeho>

Dostat se: získat přístup; dosáhnout cíle; dosáhnout místa.

nevšimnout si <čeho>

Nezaregistrovat, nevšimnout si čeho.

proniknout (vůně)

Proniknout znamená projít něčím nebo do něčeho, například vůní do prostoru.

dobře

Dobře znamená kvalitativně dobře, úspěšně, účelně, šťastně, správně, oprávněně, dobře.

vklad <do čeho>

Vklad je peněžní nebo jiná hodnota vložená do finančního ústavu či na účet, která je použita jako základ pro poskytování úvěrů nebo jiných finančních služeb.

zříci se <čeho>

Odmítnout či se vzdát něčeho; odmítnout/opustit právo nebo nárok.

nevšímat si <čeho>

Ignorovat, nevšímat si; nebrat v úvahu, neřešit.

vbodnout <co do čeho>

Vbodnout znamená zapustit část tělesa (např. hřebíky) do jiného tělesa.

oblékat se <do čeho>

Převléct se do daného oděvu nebo oblečení.

natlačit <co do čeho>

Natlačit znamená zmáčknout nebo stlačit něco do menšího prostoru.

odvodit <co z čeho>

Odvodit znamená "vyvodit nebo učinit závěr z dřívějších informací nebo argumentů".

radovat se <z čeho>

Radovat se znamená prožívat vnitřní radost a štěstí kvůli něčemu zvláštnímu.

pouštět se <do čeho>

Pouštět se do čeho znamená začít se něčím zabývat, vydat se na něco nového nebo vyzkoušet něco nového.

odhlásit se <z čeho>

Odhlásit se znamená ukončit členství nebo registraci v něčem.

pustit se <do čeho>

Začít se něčím zabývat, uchopit něco nového a pustit se do toho.