Facebook

Zarýt - synonyma

Celkem nalezeno 10 synonym ke slovu zarýt.

Význam: Zarýt je příkaz, který se používá k vyrytí důležitých informací nebo symbolů do povrchu nějakého materiálu.

vyhloubit <co kam>

Vyhloubit znamená vytvářet plochu nebo otvor do něčeho (např. do dřeva, kamene).

vtlačit (rytím)

Vtlačit znamená vyrytím zanechat trvalou stopu do pevného materiálu.

zapamatovat si <co> (dobře)

Vzpomenout si na něco, uložit si do paměti.

zatnout

Zatnout znamená přitisknout nebo stisknout něco pevně.

vniknout <kam>

Vniknout: překročit nebo vstoupit do něčeho (určitého místa, prostoru, situace apod.).

proniknout

Dostat se dovnitř nebo přes něco; prozkoumat nebo pochopit.

zakopat <co>

Zakopat: udělat hlubokou jamu, zapustit do země a zasypat; zabít, ukrýt nebo potlačit.

zahrabat

Zahrabat znamená uklidit nepořádek nebo věci, které jsou rozházené po místnosti.

vrýt <co do čeho>

Vrýt: do hloubky zanést (ostřím, nástrojem apod.).

zabořit

Zabořit znamená zasunout či umístit něco hluboko do čehosi, např. země, půdy nebo jiné tekutiny.

Podobná synonyma

zabudovat <co do čeho>

Zabudovat znamená začlenit, vložit nebo zainstalovat nějakou věc do jiného systému nebo produktu.

pouštět se <do čeho>

Pouštět se do čeho znamená začít se něčím zabývat, vydat se na něco nového nebo vyzkoušet něco nového.

odvozovat <co z čeho>

Odvozovat znamená vyvozovat, dospívat k závěru z určitých důkazů či informací.

ustoupit <od čeho>

Ustoupit znamená přijmout druhou stranu, odejít ze stávající situace či pozice.

vkládat se <do čeho>

Vkládat se: zapojit se, angažovat se do činností nebo čehokoliv.

neobejít se <bez čeho>

Neobejít se bez čeho: bez toho se neobejít, nutné pro uskutečnění.

prožít <čeho> (hodně)

Prožít <čeho> (hodně) znamená zažít to <čeho> intenzivně a naplno.

vniknout

Vniknout: dobrovolně nebo násilím vstoupit nebo se dostat do něčeho.

uchránit se <čeho>

Uchránit se: zbavit se nebezpečí, ohrožení, postihů apod., zabránit tomu, aby nastalo.

použít <čeho>

Použít (čeho): vytvořit, zaměřit se nebo využít něco k uskutečnění určitého účelu.

oddělovat <co od čeho>

Oddělovat znamená rozdělit jednu věc od druhé, aby byly izolovány.

vzdát se <čeho>

Opustit či odmítnout část svého majetku, práva, nároku nebo pozice.

vytrhnout <co z čeho>

Vytrhnout = odstranit něco z něčeho násilným trháním.

nabýt <čeho>

Nabýt znamená získat, získat vlastnictví, získat význam, vědomosti nebo dovednosti.

nedostávat se <čeho>

Nedostávat se: jít proti směru, nedosáhnout cíle, neuspět.

dosáhnout <čeho>

Dosáhnout: dosáhnout cíle, úspěchu nebo výsledku po dlouhém úsilí.

zmocnit se <čeho>

Získat plnou moc a kontrolu nad něčím.

dobře

Dobře je pozitivní hodnocení, které znamená, že se něco povedlo tak, jak mělo.

dostat se <z čeho n. odkud>

Získat přístup nebo se dostat do něčeho; překonat překážky; dosáhnout cíle.

zanechat <čeho>

Zanechat: opustit, nechat po sobě; zanechat místo, vzkaz, myšlenky či činy.

zaplést se <do čeho>

Do něčeho se zaplést = vložit se do něčeho, do čeho se ještě nedávno nezapojovalo.

dostávat se <komu čeho>

Dostávat se znamená úspěšně dosahovat cíle nebo postupovat směrem k něčemu.

zrazovat <koho od čeho>

Zrazovat znamená vzbuzovat odpor k něčemu, od něčeho odrazovat, od něčeho odvracet, naléhat na to, aby se člověk vyhnul něčemu.

pramenit <z čeho>

Pramenit znamená vycházet, pocházet, odvozovat se z něčeho.

těžit <z čeho>

Těžit znamená získávat nebo vytěžit něco, co je užitečné, jako jsou suroviny, surový materiál nebo energie.

vzniknout <co z čeho>

Vzniknout: vytvořit se z ničeho, stvořit se.

dopracovat se <čeho>

Dopracovat se: dosáhnout cíle, plně dokončit.

odvrátit <koho od čeho>

Odvrátit znamená zabránit tomu, aby se něco stalo, například odvrátit někoho od nějakého jednání.

vytahovat <z čeho> (krev)

Vytahovat krev znamená odebírat krev pro diagnostiku nebo léčbu.