Facebook

Vniknout <kam> - synonyma

Celkem nalezeno 6 synonym ke slovu vniknout <kam>.

Význam: Vniknout: překročit nebo vstoupit do něčeho (určitého místa, prostoru, situace apod.).

vyhloubit <co kam>

Vyhloubit znamená vytvářet plochu nebo otvor do něčeho (např. do dřeva, kamene).

vtlačit (rytím)

Vtlačit znamená vyrytím zanechat trvalou stopu do pevného materiálu.

zapamatovat si <co> (dobře)

Vzpomenout si na něco, uložit si do paměti.

zatnout

Zatnout znamená přitisknout nebo stisknout něco pevně.

zarýt

Zarýt je příkaz, který se používá k vyrytí důležitých informací nebo symbolů do povrchu nějakého materiálu.

proniknout

Dostat se dovnitř nebo přes něco; prozkoumat nebo pochopit.

Podobná synonyma

dobře jíst

Jíst zdravou a vyváženou stravu, abychom se cítili dobře a zdravě.

vyhloubit

Vyhloubit znamená zřídit nebo vytvořit dutinu nebo jamu silou, např. v kámen nebo dřevo.

velmi dobře

Velmi dobře znamená velmi dobře vykonaná práce nebo zcela přesné plnění cíle.

dobře se prodávající

Dobře se prodávající produkt či služba je ten, který má vysokou poptávku a je úspěšný prodejně.

proniknout (k jádru)

Proniknout znamená dostat se dovnitř až k jádru/podstatě věci.

vtlačit

Vtisknout, zatlačit do čeho nebo na co, aby bylo pevněji nebo trvaleji.

zapamatovat si

Vybavit si informace, události či detaily a zapamatovat si je.

proniknout (horko)

Proniknout znamená projít na druhou stranu, dosáhnout úspěchu, překonat nebo projevit hlubokou znalost.

nefungovat <co> dobře

Neúspěšně fungovat; nepracovat správně; nefungovat dobře.

vést si (dobře)

Vést si dobře znamená být zodpovědný, mít dobré morální hodnoty, zůstat přímočarý a vytrvalý ve svém úsilí.

vyhloubit <co>

Vyhloubit: vytvářet hlubokou rýhu, drážku nebo jámu, obvykle pomocí nástroje.

rozvržený (dobře)

Rozvržení znamená rozdělení do částí, které jsou uspořádány systémově a přehledně.

zapamatovávat si <co> (dobře)

Uchovávat si v paměti informace.

znát <co> (dobře)

Znát = dobře poznat, porozumět danému předmětu, osobě nebo situaci.

proniknout <kam>

Proniknout znamená projít nebo projít skrz něco; dosáhnout až do jádra, nebo do nejhlubších podrobností čehokoli.

vyrůst (dobře)

Vyrůst znamená růst, vyvíjet se, zdokonalovat se a získávat potřebné zkušenosti.

dopadat (dobře)

Mít pozitivní výsledky; skončit úspěchem; mít dobrý výsledek.

proniknout <do čeho>

Proniknout: projít nebo se dostat dovnitř, dovnitř prozkoumat.

dobře

Dobře je stav, kdy je něco provedeno správně, kvalitně a úspěšně.

pořídit (dobře)

Koupit, nakoupit, získat, zakoupit nebo vyřídit si něco.

hloubit <co> (rytím)

Hloubit se vyjadřuje jako rytím vzorů do pevných materiálů jako např. kámen, dřevo nebo kov.

vtlačit <co kam>

Vtlačit: vložit dovnitř, zabudovat.

zatnout (zuby)

Zatnout znamená silně sevřít či stisknout, např. zuby.

dobře vychovaný

Dobře vychovaný člověk je ten, který se chová s respektem a úctou k ostatním, vytváří příjemnou atmosféru a dodržuje slušné způsoby.