Facebook

Vniknout <kam> - synonyma

Celkem nalezeno 6 synonym ke slovu vniknout <kam>.

Význam: Vniknout: překročit nebo vstoupit do něčeho (určitého místa, prostoru, situace apod.).

vyhloubit <co kam>

Vyhloubit znamená vytvářet plochu nebo otvor do něčeho (např. do dřeva, kamene).

vtlačit (rytím)

Vtlačit znamená vyrytím zanechat trvalou stopu do pevného materiálu.

zapamatovat si <co> (dobře)

Vzpomenout si na něco, uložit si do paměti.

zatnout

Zatnout znamená přitisknout nebo stisknout něco pevně.

zarýt

Zarýt je příkaz, který se používá k vyrytí důležitých informací nebo symbolů do povrchu nějakého materiálu.

proniknout

Dostat se dovnitř nebo přes něco; prozkoumat nebo pochopit.

Podobná synonyma

proniknout (horko)

Proniknout znamená projít na druhou stranu, dosáhnout úspěchu, překonat nebo projevit hlubokou znalost.

vtlačit <co kam>

Vtlačit: vložit dovnitř, zabudovat.

velmi dobře

Velmi dobře znamená velmi dobře vykonaná práce nebo zcela přesné plnění cíle.

proniknout (frontou)

Proniknout frontou znamená projít se skrz hustou skupinu lidí nebo se dostat dovnitř.

vést si (dobře)

Vést si dobře znamená být zodpovědný, mít dobré morální hodnoty, zůstat přímočarý a vytrvalý ve svém úsilí.

proniknout (vůně)

Proniknout znamená projít něčím nebo do něčeho, například vůní do prostoru.

vtlačit

Vtisknout, zatlačit do čeho nebo na co, aby bylo pevněji nebo trvaleji.

vyhloubit (drážku)

Vyhloubit je proces vytváření drážky nebo jámy v povrchu materiálu tlakem nebo řezáním.

dobře

Dobře je stav, ve kterém jsme spokojeni s naší prací, činemi a životem. Je to stav dobra, štěstí, uspokojení a šťastnosti.

znát <co> (dobře)

Znát = dobře poznat, porozumět danému předmětu, osobě nebo situaci.

proniknout (k jádru)

Proniknout znamená dostat se dovnitř až k jádru/podstatě věci.

zapamatovat si

Mít něco uloženo v paměti, aby bylo později k dispozici.

mít se (dobře)

Mít se (dobře) znamená být zdravý a šťastný; být vyrovnaný a spokojený.

vybrat (dobře)

Vybrat znamená vyhledat a vybírat z něčeho určité věci, lidi nebo skupiny, které budou vyhovovat daným požadavkům.

vyhloubit (díru)

Vyhloubit díru znamená vyčištění povrchu díry a její prohloubení.

proniknout <do čeho>

Proniknout: projít nebo se dostat dovnitř, dovnitř prozkoumat.

zapamatovat

Zapamatovat si něco, co je důležité a uložit do paměti na dlouhou dobu.

vyhloubit

Vytvořit hlubokou díru, vytesat, vyříznout či vykopat do povrchu.

rozvržený (dobře)

Rozvržení znamená rozdělení do částí, které jsou uspořádány systémově a přehledně.

vyhloubit <co>

Vyhloubit: vyříznout do čeho hlubokou díru, jako například do skály či dřeva.

zatnout se

Zatnout se znamená pevně stisknout čelisti, svaly obličeje a ztuhnout. Může to být v reakci na strach nebo při silné emoční reakci.

dopadat (dobře)

Mít pozitivní výsledky; skončit úspěchem; mít dobrý výsledek.

hloubit <co> (rytím)

Hloubit se vyjadřuje jako rytím vzorů do pevných materiálů jako např. kámen, dřevo nebo kov.

zapamatovat si <co>

Zapamatovat si: vybavit si informace a znát je.

zkrátka a dobře

Zkrátka a dobře znamená jednoduše a jasně; krátký a jasný výklad, který nevyžaduje žádné další vysvětlení.