Facebook

Vniknout <kam> - synonyma

Celkem nalezeno 6 synonym ke slovu vniknout <kam>.

Význam: Vniknout: překročit nebo vstoupit do něčeho (určitého místa, prostoru, situace apod.).

vyhloubit <co kam>

Vyhloubit znamená vytvářet plochu nebo otvor do něčeho (např. do dřeva, kamene).

vtlačit (rytím)

Vtlačit znamená vyrytím zanechat trvalou stopu do pevného materiálu.

zapamatovat si <co> (dobře)

Vzpomenout si na něco, uložit si do paměti.

zatnout

Zatnout znamená přitisknout nebo stisknout něco pevně.

zarýt

Zarýt je příkaz, který se používá k vyrytí důležitých informací nebo symbolů do povrchu nějakého materiálu.

proniknout

Dostat se dovnitř nebo přes něco; prozkoumat nebo pochopit.

Podobná synonyma

proniknout (frontou)

Proniknout frontou znamená projít se skrz hustou skupinu lidí nebo se dostat dovnitř.

dobře upečený

Dobře upečený = dokonale usmažený, křupavý a chutný, s vyváženou konzistencí a barvou.

zapamatovat si

Mít něco uloženo v paměti, aby bylo později k dispozici.

vyhloubit <co>

Vyhloubit: vytvářet hlubokou rýhu, drážku nebo jámu, obvykle pomocí nástroje.

dobře vychovaný

Dobře vychovaný člověk je ten, který se chová s respektem a úctou k ostatním, vytváří příjemnou atmosféru a dodržuje slušné způsoby.

zatnout (zuby)

Zatnout znamená silně sevřít či stisknout, např. zuby.

mít se (dobře)

Mít se (dobře) znamená být zdravý a šťastný; být vyrovnaný a spokojený.

dobře se prodávající

Dobře se prodávající produkt či služba je ten, který má vysokou poptávku a je úspěšný prodejně.

vtlačit

Vtisknout, zatlačit do čeho nebo na co, aby bylo pevněji nebo trvaleji.

vyhloubit (drážku)

Vyhloubit je proces vytváření drážky nebo jámy v povrchu materiálu tlakem nebo řezáním.

zapamatovat si <co>

Zapamatovat si: vybavit si informace a znát je.

pořídit (dobře)

Koupit, nakoupit, získat, zakoupit nebo vyřídit si něco.

dobře

Dobře znamená dobře, je to pozitivní hodnocení něčího úspěchu, schopností, činností či výsledků.

dopadat (dobře)

Mít pozitivní výsledky; skončit úspěchem; mít dobrý výsledek.

vyhloubit (koleje)

Vyhloubení kolejí je proces odstraňování půdy za účelem vytvoření tratě pro železniční vozidla.

proniknout <do čeho> (špína)

Proniknout do špíny znamená překonat obtíže a dojít ke skrytým informacím.

dobře jíst

Jíst zdravou a vyváženou stravu, abychom se cítili dobře a zdravě.

proniknout <do čeho>

Proniknout znamená dostat se dovnitř čehokoli, prozkoumat ho a dosáhnout pochopení jeho podstaty.

vtlačit <co kam>

Vtlačit: vložit dovnitř, zabudovat.

proniknout do (krámu)

Dostat se dovnitř, prozkoumat.

velmi dobře

Velmi dobře znamená velmi dobře vykonaná práce nebo zcela přesné plnění cíle.

proniknout (horko)

Proniknout znamená projít na druhou stranu, dosáhnout úspěchu, překonat nebo projevit hlubokou znalost.

nefungovat <co> dobře

Neúspěšně fungovat; nepracovat správně; nefungovat dobře.

vyhloubit (koryto)

Vyhloubit koryto znamená vyhloubit v něm dutinu, aby mohlo být využito k průtoku vody nebo odtoku odpadních tekutin.