Facebook

Zatnout - synonyma

Celkem nalezeno 10 synonym ke slovu zatnout.

Význam: Zatnout znamená přitisknout nebo stisknout něco pevně.

vyhloubit <co kam>

Vyhloubit znamená vytvářet plochu nebo otvor do něčeho (např. do dřeva, kamene).

vtlačit (rytím)

Vtlačit znamená vyrytím zanechat trvalou stopu do pevného materiálu.

zapamatovat si <co> (dobře)

Vzpomenout si na něco, uložit si do paměti.

zarýt

Zarýt je příkaz, který se používá k vyrytí důležitých informací nebo symbolů do povrchu nějakého materiálu.

vniknout <kam>

Vniknout: překročit nebo vstoupit do něčeho (určitého místa, prostoru, situace apod.).

proniknout

Dostat se dovnitř nebo přes něco; prozkoumat nebo pochopit.

zaseknout (sekyru)

Zaseknout sekyru znamená zabořit ji do dřeva a zarazit se.

zatít

Zatím znamená "dosud", "prozatím".

sevřít (zuby)

Sevřít zuby znamená zažít silnou, fyzickou reakci na stres, konflikt nebo emoci.

stisknout

Stisknout znamená fyzicky stlačit, stisknout nebo ťuknout do něčeho.

Podobná synonyma

pořídit (dobře)

Koupit, nakoupit, získat, zakoupit nebo vyřídit si něco.

proniknout <kam>

Proniknout znamená projít nebo projít skrz něco; dosáhnout až do jádra, nebo do nejhlubších podrobností čehokoli.

vniknout <kam> (nevítaně)

Vniknout (nevítaně) znamená vstoupit bez pozvání nebo bez povolení.

vyhloubit (koleje)

Vyhloubení kolejí je proces odstraňování půdy za účelem vytvoření tratě pro železniční vozidla.

proniknout <do čeho> (špína)

Proniknout do špíny znamená překonat obtíže a dojít ke skrytým informacím.

proniknout (k jádru)

Proniknout znamená dostat se dovnitř až k jádru/podstatě věci.

vtlačit

Vtisknout, zatlačit do čeho nebo na co, aby bylo pevněji nebo trvaleji.

zatít (sekyru)

Zatít znamená sekat sekyrou; je to technika krájení dřeva.

vyhloubit (díru)

Vyhloubit díru znamená vyčištění povrchu díry a její prohloubení.

vyhloubit

Vyhloubit znamená zřídit nebo vytvořit dutinu nebo jamu silou, např. v kámen nebo dřevo.

dobře

Dobře je pozitivní hodnocení, které znamená, že se něco povedlo tak, jak mělo.

zaseknout

Zaseknout se znamená uvíznout, zablokovat se nebo zůstat trvale uvíznutým.

vyhloubit <co>

Vyhloubit: vytvářet hlubokou rýhu, drážku nebo jámu, obvykle pomocí nástroje.

vniknout

Vniknout znamená proniknout nebo vstoupit do něčeho, často bez povolení.

vybrat (dobře)

Vybrat znamená vyhledat a vybírat z něčeho určité věci, lidi nebo skupiny, které budou vyhovovat daným požadavkům.

zapamatovat si

Vybavit si informace, události či detaily a zapamatovat si je.

sevřít

Stisknout, svírat; utahovat, svazovat; tlačit, držet pevně.

dobře jíst

Jíst zdravou a vyváženou stravu, abychom se cítili dobře a zdravě.

vtlačit <co kam>

Vtlačit: vložit dovnitř, zabudovat.

začít bolet (zuby)

Začít bolet znamená prožívat bolest zubů, která může být způsobena různými faktory.

dobře upečený

Dobře upečený = dokonale usmažený, křupavý a chutný, s vyváženou konzistencí a barvou.

vniknout (seknutím)

Vniknout se označuje jako vstoupit, dostat se dovnitř nebo dovnitř proniknout.

sevřít se

Sevřít se znamená stáhnout se, přimknout se k sobě, objímat se nebo sevřít v přímém smyslu slova.

proniknout (frontou)

Proniknout frontou znamená projít se skrz hustou skupinu lidí nebo se dostat dovnitř.

sevřít (smyčku)

Uzavřít, stáhnout, stáhnutím srazit nebo složit dohromady.