Facebook

Zatnout - synonyma

Celkem nalezeno 10 synonym ke slovu zatnout.

Význam: Zatnout znamená přitisknout nebo stisknout něco pevně.

vyhloubit <co kam>

Vyhloubit znamená vytvářet plochu nebo otvor do něčeho (např. do dřeva, kamene).

vtlačit (rytím)

Vtlačit znamená vyrytím zanechat trvalou stopu do pevného materiálu.

zapamatovat si <co> (dobře)

Vzpomenout si na něco, uložit si do paměti.

zarýt

Zarýt je příkaz, který se používá k vyrytí důležitých informací nebo symbolů do povrchu nějakého materiálu.

vniknout <kam>

Vniknout: překročit nebo vstoupit do něčeho (určitého místa, prostoru, situace apod.).

proniknout

Dostat se dovnitř nebo přes něco; prozkoumat nebo pochopit.

zaseknout (sekyru)

Zaseknout sekyru znamená zabořit ji do dřeva a zarazit se.

zatít

Zatím znamená "dosud", "prozatím".

sevřít (zuby)

Sevřít zuby znamená zažít silnou, fyzickou reakci na stres, konflikt nebo emoci.

stisknout

Stisknout znamená fyzicky stlačit, stisknout nebo ťuknout do něčeho.

Podobná synonyma

proniknout (horko)

Proniknout znamená projít na druhou stranu, dosáhnout úspěchu, překonat nebo projevit hlubokou znalost.

zapamatovat si

Vybavit si informace, události či detaily a zapamatovat si je.

proniknout <do čeho> (špína)

Proniknout do špíny znamená překonat obtíže a dojít ke skrytým informacím.

vniknout (červ) <do čeho>

Vniknout (červ): vstoupit do počítače nebo jiného technického zařízení, aby se způsobilo škodlivé poškození.

zaseknout

Zaseknout se znamená uvíznout, nebo být zablokováno a nemoci se pohnout.

proniknout (frontou)

Proniknout frontou znamená projít se skrz hustou skupinu lidí nebo se dostat dovnitř.

vniknout

Vniknout je synonymum pro vstoupit, dostat se dovnitř, provést úkon nebo se dostat do určitého stavu.

velmi dobře

Velmi dobře znamená velmi dobře vykonaná práce nebo zcela přesné plnění cíle.

vyhloubit (koleje)

Vyhloubení kolejí je proces odstraňování půdy za účelem vytvoření tratě pro železniční vozidla.

sevřít

Uzavřít, stisknout silně; zmáčknout, stlačit.

proniknout <do čeho>

Proniknout: projít nebo se dostat dovnitř, dovnitř prozkoumat.

proniknout (vůně)

Proniknout je dostat se dovnitř a prožít intenzivní zkušenost s předmětem, jako je vůně.

dobře vychovaný

Dobře vychovaný člověk je ten, který se chová s respektem a úctou k ostatním, vytváří příjemnou atmosféru a dodržuje slušné způsoby.

zkrátka a dobře

Zkrátka a dobře znamená jednoduše a jasně; krátký a jasný výklad, který nevyžaduje žádné další vysvětlení.

dobře jíst

Jíst zdravou a vyváženou stravu, abychom se cítili dobře a zdravě.

dobře

Dobře je stav, kdy je něco provedeno správně, kvalitně a úspěšně.

cvakat (zuby)

Cvakat zuby znamená držet je pevně pohromadě a způsobovat tak krátký, suchý zvuk.

zaseknout se (motor)

Zaseknout se může motor, což znamená, že se zastaví a již se nenastartuje.

nefungovat <co> dobře

Neúspěšně fungovat; nepracovat správně; nefungovat dobře.

znát <co> (dobře)

Znát = dobře poznat, porozumět danému předmětu, osobě nebo situaci.

sevřít se

Sevřít se znamená stáhnout se, přimknout se k sobě, objímat se nebo sevřít v přímém smyslu slova.

odhalovat (zuby)

Odhalovat zuby znamená ukázat je až do úplného vystavení, aby bylo možné je vidět a zkoumat.

vtlačit

Vtisknout, zatlačit do čeho nebo na co, aby bylo pevněji nebo trvaleji.