Facebook

Uživit - synonyma

Celkem nalezeno 3 synonyma ke slovu uživit.

Význam: Uživit znamená zajistit někomu prostředky k životu, tj. jídlo, oblečení a přístřeší.

poskytnout <komu> obživu

Poskytnout obživu znamená zajistit pro něj prostředky k životu.

zabezpečit (živobytí)

Zabezpečit živobytí znamená zajistit dostatek prostředků pro udržení života a zajištění existence.

vydělat dost peněz

Získat dostatek finančních prostředků.

Podobná synonyma

dokázat <komu> (vinu)

Ukázat, že dotyčný je zodpovědný za nějaké zločin nebo špatné jednání.

mít víc peněz

Mít víc peněz znamená mít větší finanční prostředky, které můžete použít k získání předmětů, služeb a zkušeností.

blahopřát <co komu>

Blahopřát: vyjádřit druhému osobě přání štěstí, úspěchu a radosti.

odlákat <komu> (děvče)

Odlákat - odvést někoho od něčeho, udržet někoho od činnosti nebo od někoho jiného.

odpovědět <komu> rázně

Jednoznačně a důrazně odpovědět na dotaz konkrétní osoby.

zběhnout <ke komu>

Ujít rychle, bez ohlášení, běžet pryč z místa, nebo od někoho.

ukrást <co komu>

Ukrást znamená bez svolení odcizit někomu jeho vlastnictví.

být příliš shovívavý <ke komu>

Být příliš shovívavý k někomu znamená příliš tolerovat jeho chování nebo jednání.

vynadat <komu>

Vynadat někomu je důrazně ho upozornit na jeho nevhodné chování, často za účelem změnit jeho chování.

přizvukovat <komu>

Přizvukovat znamená podporovat, schvalovat či podtrhovat názor, myšlenku nebo jednání dané osoby.

zasvětit <co komu>

Zasvětit znamená posvětit, věnovat někomu něco či se něčemu věnovat.

počkat <komu s čím>

Čekat, aby někomu něco poskytlo, dalo nebo dovolilo.

vydělat (peníze)

Vydělat znamená získat peníze prováděním práce nebo obchodováním.

zabezpečit

Zabezpečit znamená vytvořit opatření pro ochranu a bezpečnost.

vlichocovat se <komu>

Vlichocovat se komu znamená projevovat obdiv, oslavovat, chválit nebo se někomu líbit.

objasnit <co komu>

Objasnit = zdůraznit, vysvětlit, dát najevo význam nebo podstatu něčeho.

přitížit <komu>

Přitížit znamená přidat něco, co ztěžuje situaci.

dávat <komu> (cenu)

Přidělit někomu cenu nebo ocenění za úspěch, výkon nebo zásluhy.

půjčit <co komu>

Půjčit: dát komu něco na dočasné použití, za úplatu nebo zdarma, s tím, že to půjde vrátit.

snížit <komu> (plat)

Snížit (plat) znamená odečíst část peněz z platu, který daná osoba obdrží.

pomoci <komu>

Pomoci: poskytnout podporu, pomoc nebo finanční nebo jinou formu pomoci někomu.

podařit se <co komu>

Úspěšně dokončit něco, co bylo zamýšleno.

uchylovat se <ke komu>

Vyhýbat se komu, aby se zabránilo konfrontaci.

přenechat <co komu>

Přenechat: darovat či předat někomu jinému vlastnictví, moc či úkol.

nabít <komu>

Nabít znamená poskytnout mu energii, informace, sílu nebo vůli.

prominout <co komu>

Prominout komu znamená odpustit mu jeho chybu nebo nezdary.

sehrát <komu> (scénu)

Hrát někomu scénu, předvést jeho roli nebo představení.

rozsvětlit se <komu> (v hlavě)

Dostat pochopení/jasnost v myšlení/názoru o čemkoli.

dát <komu> za vyučenou

Dát někomu za vyučenou znamená ukončit vzájemnou komunikaci nebo diskusi; vyjádřit, že se s něčím nesouhlasí.