Facebook

Uživit - synonyma

Celkem nalezeno 3 synonyma ke slovu uživit.

Význam: Uživit znamená zajistit někomu prostředky k životu, tj. jídlo, oblečení a přístřeší.

poskytnout <komu> obživu

Poskytnout obživu znamená zajistit pro něj prostředky k životu.

zabezpečit (živobytí)

Zabezpečit živobytí znamená zajistit dostatek prostředků pro udržení života a zajištění existence.

vydělat dost peněz

Získat dostatek finančních prostředků.

Podobná synonyma

dát <komu> (facku)

Udeřit fyzickou silou do obličeje, být agresivní.

zbavit se (peněz)

Prodat nebo jiným způsobem odstranit peníze ze svého vlastnictví.

vyhotovit <komu> (pas)

Vyhotovit pas pro někoho = vyřídit pas pro osobu.

ztuhnout <komu> (noha)

Ztuhnout: znehybnět, nastat tuhost nebo napětí v svalu nebo končetině, jako je např. noha.

živobytí

Živobytí znamená zdroj obživy, způsob, jakým člověk získává obživu, jeho příjmy a jeho způsob života.

ukázat <komu> (cestu)

Ukázat cestu: dát pokyny, ukázat správný směr, aby se dotyčný dostal do cíle.

odložit <co komu>

Odložit : uskutečnit později, přesunout časově na později.

věnovat se <komu>

Věnovat se znamená poskytnout čas a energii do toho, aby se pomohlo komu, nebo čemu.

svěřit <komu> (provedení)

Předat (někomu) správu, úkol nebo zodpovědnost; dát (někomu) plnou moc a důvěru.

placení bez hotových peněz

Placení bez hotových peněz je forma plateb, která umožňuje lidem platit prostřednictvím elektronických platebních karet nebo prostřednictvím mobilních aplikací.

prominout <co komu>

Prominout komu znamená odpustit mu jeho chybu nebo nezdary.

vydělat (hraním)

Vydělat znamená získat peníze pomocí hraní her nebo jiných činností.

nabít <komu>

Nabít znamená poskytnout mu energii, informace, sílu nebo vůli.

vybít <komu> (zuby)

Vybít zuby: fyzicky napadnout člověka a způsobit mu zranění, obvykle na obličeji a čelisti.

vytýkat <co komu>

Vytýkat někomu něco znamená připomínat mu jeho chyby a výčitky.

bez peněz

Bez peněz: bezděčný, bezmocný, bez prostředků; bídný, nuzný, obyčejný; chudý, neúspěšný.

vzít zbraň <komu>

Převzít kontrolu nad zbraní a předat ji někomu jinému.

hníst <komu> (svaly)

Hníst znamená pohybovat svaly, aby se uvolnily a uvolnily napětí.

nařídit <co komu>

Přikázat (někomu), aby něco udělal; předat (někomu) rozkaz, aby něco provedl.

dost a dost

Dost a dost znamená dostatečně mnoho, neomezeně, dostatečně.

poslat <komu> vzkaz

Poslat osobě vzkaz - sdělit jí informace, myšlenky nebo pocity.

poskytnout (zážitek)

Poskytnout znamená dát něco jiné osobě nebo skupině, například zážitek.

odporovat <komu n. čemu>

Vyjadřovat nesouhlas a postoj opačný k názoru nebo činu někoho jiného.

vemlouvat se <komu>

Vemlouvat se znamená prosit někoho o pomoc, o něčí souhlas nebo o nějakou milost.

dát <komu> facku

Udeřit druhého fyzicky, fyzicky jej napomenout.

nadběhnout <komu>

Rozhodnout se rychle a předběhnout ostatní v něčem, čemu člověk předchází.

svěřit <co komu>

Svěřit znamená předat někomu moc nebo odpovědnost nad něčím.

mít za zlé <co komu>

Mít za zlé znamená vyjadřovat nespokojenost nebo naštvání někomu za jeho čin, slovo nebo jednání.

nahradit <co komu>

Nahradit: zaměnit něčí místo jinou osobou/věcí; zastoupit koho/co.

sdělovat <co komu>

Sdělovat: předávat informace, zprávy nebo názory druhým lidem.