Facebook

Zakročit <proti komu> - synonyma

Celkem nalezeno 4 synonyma ke slovu zakročit <proti komu>.

Význam: Zakročit znamená podniknout kroky k prevenci nebo nápravě něčeho, obzvláště pokud je to proti někomu.

dokročit

Dokročit znamená dosáhnout cíle nebo úspěšně dokončit nějakou činnost.

dostoupit

Dostoupit znamená dosáhnout, dorazit nebo dospět určitému stavu nebo úrovni.

zasáhnout

Zasáhnout znamená působit na něco silně nebo intenzivně, často s účinkem.

dojít si

Dojít si znamená opustit místo, kde se nacházíte, a přemístit se na jiné místo, abyste získali to, co potřebujete.

Podobná synonyma

dojít <na koho>

Dojít znamená fyzicky se dostat do blízkosti někoho.

zasáhnout <koho>

Zasáhnout znamená ovlivnit situaci či člověka silou, aby se události vyvinuly do požadovaného směru.

dojít

Dosáhnout cíle, který je před námi, nebo dosáhnout bodu, na kterém se něco může změnit.

zasáhnout cíl

Dosáhnout správného cíle; dosáhnout očekávaného výsledku.

dojít (na schůzi)

Přijít na místo určené pro schůzi; dorazit včas.

dojít <k čemu>

Dosáhnout cíle, získat pochopení či výsledek.

dojít obliby

Dojít obliby znamená, že něco, co bylo dříve populární a oblíbené, postupně ztrácí oblibu a vliv.

dojít (trpělivost)

Dojít je trpělivé čekání na výsledek, který je výsledkem dlouhodobého úsilí.

dojít <kam>

Dojít je pohyb z jednoho místa na druhé, nejčastěji pěšky.

zasáhnout (cíl)

Zasáhnout cíl znamená dosáhnout cíle nebo budoucího očekávaného výsledku.

dojít <s kým kam>

Dojít: dosáhnout cíle, místa nebo osoby prostřednictvím pohybu.

zasáhnout <koho> (infekce)

Ohrozit infekcí, infikovat, napadnout, napadajícím způsobem postihnout.

dojít k závěru

Dospět k závěru, získat odpověď nebo konkrétní názor na základě analyzovaných informací.

dojít <co komu>

Dojít: dospět k výsledku nebo pochopení; dosáhnout cíle.

zasáhnout <do čeho>

Zasáhnout: použít násilí nebo jiné prostředky k ovlivnění situace.

zasáhnout (slovy)

Použít silnou sílu nebo vliv k ovlivnění něčeho nebo někoho.

dojít (do trafiky)

Dojít do trafiky znamená přijít do prodejny a nakoupit potřebné věci.

zasáhnout <proti komu>

Zasáhnout znamená postavit se proti němu a vyjádřit nesouhlas s jeho jednáním.

dojít (změny)

Dosáhnout cíle, končit, dokončit, uskutečnit.

kouzlem zasáhnout

Použít kouzlo pro získání nadvlády nad situací nebo pro vyřešení problému.

zasáhnout (neštěstí)

Zasáhnout znamená přijít na pomoc nebo zasáhnout ve chvíli neštěstí.