Facebook

Poskytnout <komu> obživu - synonyma

Celkem nalezeno 2 synonyma ke slovu poskytnout <komu> obživu.

Význam: Poskytnout obživu znamená zajistit pro něj prostředky k životu.

zabezpečit (živobytí)

Zabezpečit živobytí znamená zajistit dostatek prostředků pro udržení života a zajištění existence.

vydělat dost peněz

Získat dostatek finančních prostředků.

Podobná synonyma

vydělat <co na čem>

Vydělat znamená získat peníze prostřednictvím práce, obchodu nebo investic.

vydělat (hraním)

Vydělat znamená získat peníze pomocí hraní her nebo jiných činností.

živobytí

Živobytí je životní styl, který se soustředí na sebeobsluhu a osobní zodpovědnost za životní prostředí.

zabezpečit

Zabezpečit znamená ochránit nebo zajistit, aby se něco stalo, nebo aby nedošlo k nežádoucím událostem.

vydělat

Vydělat znamená získat peníze prostřednictvím práce, obchodování nebo jiných aktivit.

složení částky peněz

Složení částky peněz je proces, při kterém se vytvoří souhrn různých peněžních částek do jedné celkové sumy.

ukládání peněz

Ukládání peněz je proces spoření finančních prostředků na později použití.

dost a dost

Dost a dost znamená dostatečně mnoho, neomezeně, dostatečně.

nabýt (peněz)

Nabýt znamená získat peníze, obvykle prostřednictvím nákupu, příjmu nebo investice.

dost velký

Dost velký znamená dostatečně velký, dostatečně obsáhlý nebo dostatečně důležitý.

(být) bez peněz

Bez peněz znamená být bez finančních prostředků.

placení bez hotových peněz

Placení bez hotových peněz je forma plateb, která umožňuje lidem platit prostřednictvím elektronických platebních karet nebo prostřednictvím mobilních aplikací.

vybírání peněz

Vybírání peněz je proces týkající se získávání peněz prostřednictvím financí nebo transakcí.

vydělat peníze (hraním)

Získat peníze prostřednictvím hry nebo hazardu.

zabezpečit (zámek)

Zabezpečit znamená uzamknout, ochránit před neoprávněným přístupem pomocí zámku.

nezbývat (peněz)

Nemít dost peněz, být na tom finančně špatně, nemít na všechno dostatek finančních prostředků.

použít peněz (rozmařile)

Použít peníze rozmařile znamená vynakládat je na zbytečnosti, s nadměrnou bezstarostností a bez úmyslu se jich zbavit.

hodnota (peněz)

Hodnota peněz je měřítko, které se používá k určení hodnoty jednotlivých finančních aktiv.

mít dost (benzinu)

Mít dost znamená mít dostatek, být obeznámen s požadavky, být naplněn a dostatečně připraven. V případě benzinu to znamená mít dostatek paliva pro provoz motoru.

vydělat (kůži)

Vydělat (kůži) znamená získat něco (peníze, zkušenost, znalosti) pro sebe tím, že se snažíte.

vydávání (peněz)

Vydávání peněz je proces, při kterém jsou peníze poskytovány z nějakého zdroje, obvykle z obchodních účtů či institucí.

vydělat si (peníze)

Vydělat si (peníze) znamená získat je vytvářením hodnoty, obchodováním nebo jinou činností.

vydělat (peníze)

Získat peníze prostřednictvím práce, obchodu nebo jiného legálního zdroje.

dost

Dost je synonymem pro "dostatek" nebo "dostatečné množství". Znamená to, že je toho dost na splnění potřeb nebo požadavků.

zbavit se (peněz)

Prodat nebo jiným způsobem odstranit peníze ze svého vlastnictví.