Facebook

Poskytnout <komu> obživu - synonyma

Celkem nalezeno 2 synonyma ke slovu poskytnout <komu> obživu.

Význam: Poskytnout obživu znamená zajistit pro něj prostředky k životu.

zabezpečit (živobytí)

Zabezpečit živobytí znamená zajistit dostatek prostředků pro udržení života a zajištění existence.

vydělat dost peněz

Získat dostatek finančních prostředků.

Podobná synonyma

vydělat <co na čem>

Vydělat znamená získat peníze nebo majetek díky práci, obchodu nebo investování.

hodnota (peněz)

Hodnota peněz je měřítko, které se používá k určení hodnoty jednotlivých finančních aktiv.

vydělat peníze (hraním)

Získat peníze prostřednictvím hry nebo hazardu.

spousta (peněz)

Velké množství peněz.

nabýt (peněz)

Nabýt znamená získat peníze, obvykle prostřednictvím nákupu, příjmu nebo investice.

bez peněz

Bez peněz: bez prostředků, bez finančních zdrojů, bez finančních prostředků.

vydělat

Vydělat znamená získat peníze prostřednictvím práce, obchodování nebo jiných aktivit.

hodně peněz

Velké množství peněz; obrovský finanční obnos.

ukládání peněz

Ukládání peněz je finanční strategie, která spočívá ve změně peněz na vyšší hodnotu, aby se dosáhlo budoucího finančního zisku.

mít dost (benzinu)

Mít dost znamená mít dostatek, být obeznámen s požadavky, být naplněn a dostatečně připraven. V případě benzinu to znamená mít dostatek paliva pro provoz motoru.

zabezpečit

Zabezpečit znamená vytvořit opatření pro ochranu a bezpečnost.

vydělat (hraním)

Vydělat znamená získat peníze pomocí hraní her nebo jiných činností.

živobytí

Živobytí se vztahuje k získání prostředků pro život a udržení zdraví a dobrého stavu.

vydělat se

Vydělat se znamená získat finanční prostředky, které jsou často výsledkem pracovního úsilí.

zabezpečit (zámek)

Zabezpečit znamená uzamknout, ochránit před neoprávněným přístupem pomocí zámku.

hodně (peněz)

Velké množství peněz.

vydělat (peníze)

Získat peníze prostřednictvím práce, obchodu nebo jiného legálního zdroje.

dost

Dost je synonymem pro "dostatek" nebo "dostatečné množství". Znamená to, že je toho dost na splnění potřeb nebo požadavků.

použít peněz (rozmařile)

Použít peníze rozmařile znamená vynakládat je na zbytečnosti, s nadměrnou bezstarostností a bez úmyslu se jich zbavit.

placení bez hotových peněz

Placení bez hotových peněz je forma plateb, která umožňuje lidem platit prostřednictvím elektronických platebních karet nebo prostřednictvím mobilních aplikací.

vybírání peněz

Vybírání peněz je proces týkající se získávání peněz prostřednictvím financí nebo transakcí.

znehodnocování (peněz)

Znehodnocování peněz je proces, při kterém se jejich hodnota postupně snižuje.