Facebook

Zabezpečit (živobytí) - synonyma

Celkem nalezeno 2 synonyma ke slovu zabezpečit (živobytí).

Význam: Zabezpečit živobytí znamená zajistit dostatek prostředků pro udržení života a zajištění existence.

poskytnout <komu> obživu

Poskytnout obživu znamená zajistit pro něj prostředky k životu.

vydělat dost peněz

Získat dostatek finančních prostředků.

Podobná synonyma

tvrdit <co komu>

Tvrdit znamená vyjádřit něco s pevnou vírou, nebo jednostranně prohlásit.

trpět <co komu>

Trpět je prožívat bolest, utrpení nebo útrapy.

odcizit <co komu>

Odcizit: způsobit, aby něco (např. majetek) nebo někdo (např. blízký člověk) zmizel, odešel, byl oddělen.

dost velký

Dost velký znamená dostatečně velký, dostatečně obsáhlý nebo dostatečně důležitý.

dát <co komu>

Dát znamená poskytnout něčemu nebo někomu danou věc, službu, nabídku či informaci.

uložit <komu> (práci)

Uložit práci znamená předat jeho práci včas a v pořádku někomu jinému.

stát se <co komu>

Stát se = získat status, stát se čím/kým.

vytknout <co komu>

Vytknout někomu něco znamená poukázat na jeho chyby nebo připomenout nedostatky.

vysvětlit <komu co

Vysvětlit - to je ukázat/ objasnit něčemu/někomu jeho smysl a účel.

spousta (peněz)

Velké množství peněz.

být oddán <komu>

Být oddán znamená si vážit a milovat někoho se vším srdcem a duší, být mu oddaný a věrný.

přiblížit se <komu>

Přiblížit se znamená přibližovat se k někomu, aby byla lepší a bližší spolupráce.

připisovat <komu> (vinu)

Uvalovat na někoho vinu, obviňovat ho z něčeho.

mít se <ke komu>

Mít se ke komu je výraz pro vztah, kdy se můžete spolehnout na druhou osobu a cítit se s ní v bezpečí.

započítat <co komu>

Započítat znamená zahrnout do počítání, připočíst k něčemu.

pomoci <komu>

Pomoci: poskytnout podporu, pomoc nebo finanční nebo jinou formu pomoci někomu.

přidělovat <co komu>

Přidělovat znamená rozdělovat například úkoly, úlohy nebo zdroje mezi lidi či skupiny.

stávat se podobným <komu>

Stát se podobným znamená postupně adoptovat podobné postoje, názory nebo chování.

poručit <komu>

Poručit znamená dát jim příkaz nebo rozkaz, aby něco udělali.

dát <komu> (stovku)

Poskytnout/darovat člověku stovku jako dar nebo peníze.

oznamovat <co komu>

Oznamovat znamená sdělit nějakou informaci někomu.; max. 120 znaků

klást odpor <komu n. čemu>

Oponovat, odporovat, namítat; odmítat, stavět se proti čemu/komu.

objasňovat <co komu>

Objasňovat znamená vysvětlovat nebo vykládat informace nebo myšlenky někomu.

ulehčovat <co komu>

Ulehčovat znamená snižovat náročnost či obtížnost čehokoliv pro kohokoliv.

nepřiznat <co komu>

Nepřiznat - odmítnout něco přiznat; neuznat, že se něco stalo/nebo že je někdo vinný.

vydělat (hraním)

Vydělat znamená získat peníze pomocí hraní her nebo jiných činností.

prominout <co komu>

Prominout komu znamená odpustit mu jeho chybu nebo nezdary.

vrátit čest <komu>

Vrátit čest někomu znamená obnovit jeho dobrou pověst a uznání od ostatních.

vydělat si (peníze)

Vydělat si (peníze) znamená získat je vytvářením hodnoty, obchodováním nebo jinou činností.