Facebook

Zabezpečit (živobytí) - synonyma

Celkem nalezeno 2 synonyma ke slovu zabezpečit (živobytí).

Význam: Zabezpečit živobytí znamená zajistit dostatek prostředků pro udržení života a zajištění existence.

poskytnout <komu> obživu

Poskytnout obživu znamená zajistit pro něj prostředky k životu.

vydělat dost peněz

Získat dostatek finančních prostředků.

Podobná synonyma

nabýt (peněz)

Nabýt znamená získat peníze, obvykle prostřednictvím nákupu, příjmu nebo investice.

přidělovat <co komu>

Přidělovat znamená rozdělovat například úkoly, úlohy nebo zdroje mezi lidi či skupiny.

opřít se <komu>

Opřít se znamená odmítnout nebo odporovat něčemu, co říká nebo dělá.

ukládání peněz

Ukládání peněz je proces spoření finančních prostředků na později použití.

vzít <co komu>

Vzít: převzít něco od někoho, brát si na vlastní užití.

poskytnout

Poskytnout: dát někomu či něčemu něco, čímž jim poskytnete výhody nebo užitek.

vrazit <komu> (facku)

Fyzicky napadnout člověka a dát mu facku.

blahopřát <komu>

Blahopřát znamená vyjádřit gratulaci a podporu pro činnost nebo událost.

počkat <komu s čím>

Čekat, aby někomu něco poskytlo, dalo nebo dovolilo.

mít důvěru <ke komu>

Mít důvěru ke komu znamená věřit v jeho schopnosti, čestnost a štěstí. Znamená podporovat a být věrný.

podlézat <komu>

Podlézat znamená účelově se k němu přizpůsobovat a naplňovat jeho požadavky, často v rozporu s vlastními názory.

dávat <komu> (rady)

Dávat rady je udělování porad nebo rad k něčemu konkrétnímu komu.

být oddán <komu>

Být oddán znamená si vážit a milovat někoho se vším srdcem a duší, být mu oddaný a věrný.

vzít zbraň <komu>

Převzít kontrolu nad zbraní a předat ji někomu jinému.

mít za zlé <co komu>

Mít za zlé znamená vyjadřovat nespokojenost nebo naštvání někomu za jeho čin, slovo nebo jednání.

vyhlásit <komu> (válku)

Vyhlásit válku znamená oznámit stav války mezi jednotlivými státy nebo skupinami.

představit <koho komu>

Představit znamená předložit někomu informace o někom jiném nebo o čemkoli jiném.

svitnout <komu>

Svitnout znamená vyvolat v někom naději, náhlou myšlenku nebo nadšení.

určovat <co komu>

Určovat znamená stanovit či definovat určitou věc nebo situaci.

odkazovat <ke komu n. čemu>

Poukazovat na něčí myšlenky či činy, nebo na to, čemu by se mělo vyhnout.

dát úplatek <komu>

Dát úplatek: vyplatit peníze nebo dárek výměnou za nezákonnou výhodu.

vynadat <komu>

Vynadat komu je hrubým způsobem kritizovat, často s urážlivými slovy, a používat nevybíravého jazyka.

stačit <komu v čem>

Stačit je poskytnout dostatek čeho nebo někomu to, co je potřeba.

účtovat <co komu>

Účtovat znamená účelně a správně vést účetnictví, zaznamenávat obchodní transakce a vypočítat podíly.

vydělat (peníze)

Vydělat znamená získat peníze prováděním práce nebo obchodováním.

znít <komu> (v uších)

Být slyšen jako zvuk, zaznít v uších.

namluvit <co komu>

Namluvit znamená říci to, co má být slyšet.

zaručit <co komu>

Zaručit je poskytnout někomu jistotu, že splní své závazky a povinnosti.

vyčítat <co komu>

Vyčítat: kritizovat, vytýkat někomu jeho chyby nebo selhání.

ordinovat <co komu>

Ordinovat znamená předepisovat léky nebo léčbu pro konkrétního pacienta.