Facebook

Tělesná stráž - synonyma

Celkem nalezeno 4 synonyma ke slovu tělesná stráž.

Význam: Tělesná stráž je ozbrojená jednotka, která je specializovaná na ochranu osob, míst a objektů.

elitní jednotka

Elitní jednotka je označení pro vysoce kvalifikovanou skupinu jednotlivců, která je schopna splnit náročné úkoly.

ozbrojený sbor

Ozbrojený sbor je skupina osob s vybavením a schopnostmi pro zachování bezpečnosti a stability.

skupina (generační)

Skupina generační je skupina lidí, kteří se narodili ve stejném období a sdílejí společné zkušenosti, názory a hodnoty.

družina

Družina je skupina lidí, kteří se dobrovolně sdružili k výkonu společných úkolů nebo k získání společných cílů.

Podobná synonyma

hlavní skupina

Hlavní skupina je největší skupina lidí ve skupinové dynamice, která se odlišuje od ostatních skupin menší velikosti.

sbor

Sbor je skupina lidí, kteří se scházejí za účelem sdílení názorů, zpěvu nebo jiného druhu umění.

skupina

Skupina je sdružení lidí sdílejících stejné cíle, zájmy nebo myšlenky.

sbor statistů

Sbor statistů je skupina odborníků v oblasti statistiky, kteří společně pracují na statistických analýzách a projektech.

skupina manažerů

Skupina manažerů je skupina lidí, kteří mají za úkol plánovat, řídit a kontrolovat činnosti a procesy ve firmě nebo organizaci.

jednotka (vojenská)

Jednotka je vojenské uskupení používané pro operace, které se skládají z různého počtu vojáků a často i techniky.

jednotka

Jednotka je měřítko nebo část většího celku, může být také základní jednotka pro měření.

skupina (osob)

Skupina (osob) je skupina lidí sdružených za účelem dosažení společných cílů.

nátlaková skupina

Nátlaková skupina je skupina lidí, kteří se spojují, aby dosáhli svých politických a ekonomických cílů pomocí veřejného tlaku na vládu nebo instituce.

vlivná skupina lidí

Skupina lidí se silným vlivem na veřejné dění, kteří jsou schopni měnit společenské nebo politické myšlení.

vlivná skupina

Skupina lidí, která má vliv na společnost, a je schopna ovlivňovat veřejné názory, politiku a další oblasti.

pohotovostní jednotka

Pohotovostní jednotka je jednotka vyšetřovací, která má za úkol rychle reagovat na různé situace a pomoci obětem.

skupina (pracovní)

Skupina je skupina lidí, kteří se společně snaží dosáhnout stejného cíle pomocí kooperativního jednání.

ozbrojený

Ozbrojený - vybavený zbraními nebo jinými bojovými prostředky; silný, odhodlaný, schopný boje.

jednotka (letecká)

Jednotka (letecká) je skupina letadel, která je sestavena pro účel plnění specifického úkolu.

správní sbor

Správní sbor je orgán, který dohlíží na výkon úřední moci veřejné správy.

elitní (pluk)

Elitní pluk je vojenský pluk, který je složen z nejvíce schopných vojáků, kteří jsou nejlepší ve svých dovednostech a schopnostech.