Facebook

Tělesná stráž - synonyma

Celkem nalezeno 4 synonyma ke slovu tělesná stráž.

Význam: Tělesná stráž je ozbrojená jednotka, která je specializovaná na ochranu osob, míst a objektů.

elitní jednotka

Elitní jednotka je označení pro vysoce kvalifikovanou skupinu jednotlivců, která je schopna splnit náročné úkoly.

ozbrojený sbor

Ozbrojený sbor je skupina osob s vybavením a schopnostmi pro zachování bezpečnosti a stability.

skupina (generační)

Skupina generační je skupina lidí, kteří se narodili ve stejném období a sdílejí společné zkušenosti, názory a hodnoty.

družina

Družina je skupina lidí, kteří se dobrovolně sdružili k výkonu společných úkolů nebo k získání společných cílů.

Podobná synonyma

vlivná skupina lidí

Skupina lidí se silným vlivem na veřejné dění, kteří jsou schopni měnit společenské nebo politické myšlení.

sbor

Sbor je skupina lidí sdružených k sdílení společného zájmu a činností, jako jsou zpívání, hudba, tanec nebo jiná umělecká činnost.

skupina (pracovní)

Skupina je skupina lidí spolupracujících na jednom projektu, cíli nebo úkolu. Jejich společná práce je nutná pro dosažení úspěchu.

skupina

Skupina je soubor lidí nebo věcí sdružených dohromady podle společného zájmu, věku nebo jiného faktoru.

sbor (zpěváků)

Sbor je skupina lidí, kteří společně zpívají.

jednotka

Jednotka je hlavní míra, s níž se měří velikosti a vlastnosti fyzikálních veličin.

správní sbor

Správní sbor je orgán, který dohlíží na výkon úřední moci veřejné správy.

jednotka (vojenská)

Jednotka je vojenská jednotka, obvykle skupina vojáků, vedená oficírem, která plní cíle a úkoly stanovené svým velením.

jednotka (speciální)

Jednotka je skupina lidí s určitým posláním nebo úkolem, který je třeba splnit.

skupina (uvnitř strany)

Skupina je skupina lidí sdílejících stejné zájmy nebo cíle, kteří se sdružují a spolupracují ve vzájemném prospěchu.

poslanecký sbor

Poslanecký sbor je složený zvolených zástupců z jednotlivých politických stran, kteří zastupují zájmy svých voličů v parlamentu.

ozbrojený

Ozbrojený znamená vyzbrojený zbraní, municí či jinými zařízeními pro boj.

elitní

Elitní se obvykle používá k označení skupin či jednotlivců, kteří vykazují vyšší úroveň kvality než ostatní.

účelová skupina osob

Účelová skupina osob jsou skupiny lidí, které jsou spojeny konkrétním účelem nebo cílem.

jednotka taktu

Jednotka taktu je rytmická jednotka, která určuje počet úderů u rytmické struktury.

tisková jednotka

Tisková jednotka je zařízení, které slouží k tisku tiskovin, jako jsou dokumenty, fotografie a další.