Facebook

Elitní jednotka - synonyma

Celkem nalezeno 4 synonyma ke slovu elitní jednotka.

Význam: Elitní jednotka je označení pro vysoce kvalifikovanou skupinu jednotlivců, která je schopna splnit náročné úkoly.

tělesná stráž

Tělesná stráž je ozbrojená jednotka, která je specializovaná na ochranu osob, míst a objektů.

ozbrojený sbor

Ozbrojený sbor je skupina osob s vybavením a schopnostmi pro zachování bezpečnosti a stability.

skupina (generační)

Skupina generační je skupina lidí, kteří se narodili ve stejném období a sdílejí společné zkušenosti, názory a hodnoty.

družina

Družina je skupina lidí, kteří se dobrovolně sdružili k výkonu společných úkolů nebo k získání společných cílů.

Podobná synonyma

sbor

Sbor je skupina lidí, kteří se scházejí za účelem sdílení názorů, zpěvu nebo jiného druhu umění.

skupina (umělců)

Skupina umělců je seskupení jednotlivců sdílejících společnou uměleckou vizi. Společně vytváří kolektivní projev, který zahrnuje soutěžení, kreativitu a invenci.

skupina

Skupina je seskupení lidí, organizací nebo věcí s podobnými vlastnostmi, cíli nebo zájmy.

schránka (tělesná)

Tělesná schránka je fyzický prostor, který slouží k uchování osobních dokumentů a materiálů.

stráž

Stráž je osoba/skupina, která je zodpovědná za zajištění bezpečnosti a ochranu lidí, majetku a míst.

vlivná skupina lidí

Skupina lidí se silným vlivem na veřejné dění, kteří jsou schopni měnit společenské nebo politické myšlení.

tělesná cvičení

Tělesná cvičení jsou fyzické aktivity prováděné za účelem posílení svalů a kostí, zlepšení fyzické kondice a zdraví.

poslanecký sbor

Poslanecký sbor je složený zvolených zástupců z jednotlivých politických stran, kteří zastupují zájmy svých voličů v parlamentu.

vlivná skupina

Skupina lidí, která má vliv na společnost, a je schopna ovlivňovat veřejné názory, politiku a další oblasti.

ozbrojený

Ozbrojený - vybavený zbraními nebo jinými bojovými prostředky; silný, odhodlaný, schopný boje.

doprovod (ozbrojený)

Doprovod ozbrojený je skupina lidí, kteří provázejí nějakou osobu, aby ji ochránili.

určující skupina znaků

Řetězec (anglicky string) je uspořádaná posloupnost znaků, číslic nebo symbolů, které mají společný význam.

generační

Generační je označení pro skupinu lidí, které sdílejí společnou historii, kulturu a zkušenosti.

skupina (pracovní)

Skupina je skupina lidí spolupracujících na jednom projektu, cíli nebo úkolu. Jejich společná práce je nutná pro dosažení úspěchu.

skupina (budov)

Skupina budov je soubor budov, které jsou umístěny ve stejné oblasti a mají různé účely.

sbor (zpěváků)

Sbor je skupina lidí, kteří společně zpívají.