Facebook

Elitní jednotka - synonyma

Celkem nalezeno 4 synonyma ke slovu elitní jednotka.

Význam: Elitní jednotka je označení pro vysoce kvalifikovanou skupinu jednotlivců, která je schopna splnit náročné úkoly.

tělesná stráž

Tělesná stráž je ozbrojená jednotka, která je specializovaná na ochranu osob, míst a objektů.

ozbrojený sbor

Ozbrojený sbor je skupina osob s vybavením a schopnostmi pro zachování bezpečnosti a stability.

skupina (generační)

Skupina generační je skupina lidí, kteří se narodili ve stejném období a sdílejí společné zkušenosti, názory a hodnoty.

družina

Družina je skupina lidí, kteří se dobrovolně sdružili k výkonu společných úkolů nebo k získání společných cílů.

Podobná synonyma

poslanecký sbor

Poslanecký sbor je složený zvolených zástupců z jednotlivých politických stran, kteří zastupují zájmy svých voličů v parlamentu.

sbor

Sbor je skupina lidí sdružená k vytváření hudby, obvykle chorálního, nebo k provádění jiných akcí.

skupina

Skupina je soubor lidí nebo věcí sdružených dohromady podle společného zájmu, věku nebo jiného faktoru.

generační

Generační je označení pro skupinu lidí, které sdílejí společnou historii, kulturu a zkušenosti.

sbor statistů

Sbor statistů je skupina odborníků v oblasti statistiky, kteří společně pracují na statistických analýzách a projektech.

doprovod (ozbrojený)

Doprovod ozbrojený je skupina lidí, kteří provázejí nějakou osobu, aby ji ochránili.

tělesná konstrukce

Tělesná konstrukce: anatomický vzhled, struktura a uspořádání těla.

hlavní skupina

Hlavní skupina je největší skupina lidí ve skupinové dynamice, která se odlišuje od ostatních skupin menší velikosti.

schránka (tělesná)

Tělesná schránka je fyzický prostor, který slouží k uchování osobních dokumentů a materiálů.

tělesná cvičení

Tělesná cvičení jsou pohybové aktivity, které pomáhají udržovat zdraví a fitness.

skupina (budov)

Skupina budov je soubor budov, které jsou umístěny ve stejné oblasti a mají různé účely.

vlivná skupina

Skupina lidí, která má vliv na společnost, a je schopna ovlivňovat veřejné názory, politiku a další oblasti.

skupina manažerů

Skupina manažerů je skupina lidí, kteří mají za úkol plánovat, řídit a kontrolovat činnosti a procesy ve firmě nebo organizaci.

správní sbor

Správní sbor je orgán, který dohlíží na výkon úřední moci veřejné správy.

vlivná skupina lidí

Skupina lidí se silným vlivem na veřejné dění, kteří jsou schopni měnit společenské nebo politické myšlení.