Facebook

Ozbrojený sbor - synonyma

Celkem nalezeno 4 synonyma ke slovu ozbrojený sbor.

Význam: Ozbrojený sbor je skupina osob s vybavením a schopnostmi pro zachování bezpečnosti a stability.

elitní jednotka

Elitní jednotka je označení pro vysoce kvalifikovanou skupinu jednotlivců, která je schopna splnit náročné úkoly.

tělesná stráž

Tělesná stráž je ozbrojená jednotka, která je specializovaná na ochranu osob, míst a objektů.

skupina (generační)

Skupina generační je skupina lidí, kteří se narodili ve stejném období a sdílejí společné zkušenosti, názory a hodnoty.

družina

Družina je skupina lidí, kteří se dobrovolně sdružili k výkonu společných úkolů nebo k získání společných cílů.

Podobná synonyma

účelová skupina osob

Účelová skupina osob jsou skupiny lidí, které jsou spojeny konkrétním účelem nebo cílem.

jednotka (vojenská)

Jednotka je vojenská jednotka, obvykle skupina vojáků, vedená oficírem, která plní cíle a úkoly stanovené svým velením.

pohotovostní jednotka

Pohotovostní jednotka je jednotka vyšetřovací, která má za úkol rychle reagovat na různé situace a pomoci obětem.

jednotka (pohotovostní)

Jednotka pohotovostní je skupina vojáků nebo policistů, kteří jsou vysláni na místo, aby zajistili pořádek nebo pomohli při krizové situaci.

elitní (pluk)

Elitní pluk je vojenský pluk, který je složen z nejvíce schopných vojáků, kteří jsou nejlepší ve svých dovednostech a schopnostech.

skupina manažerů

Skupina manažerů je skupina lidí, kteří mají za úkol plánovat, řídit a kontrolovat činnosti a procesy ve firmě nebo organizaci.

určující skupina znaků

Řetězec (anglicky string) je uspořádaná posloupnost znaků, číslic nebo symbolů, které mají společný význam.

vlivná skupina

Skupina lidí, která má vliv na společnost, a je schopna ovlivňovat veřejné názory, politiku a další oblasti.

skupina

Skupina je skupina lidí, kteří mají podobné zájmy nebo cíle a jsou spojeni dohromady.

nátlaková skupina

Nátlaková skupina je skupina lidí, kteří se spojují, aby dosáhli svých politických a ekonomických cílů pomocí veřejného tlaku na vládu nebo instituce.

tělesná cvičení

Tělesná cvičení jsou fyzické aktivity prováděné za účelem posílení svalů a kostí, zlepšení fyzické kondice a zdraví.

stráž

Stráž je osoba, která bdí nad zabezpečením nějakého místa nebo objektu. Jejím úkolem je chránit místo a předvídat potenciální nebezpečí.

zájmová skupina

Skupina lidí, kteří se sdružili kolem společného zájmu nebo cíle.

skupina (pracovní)

Skupina je skupina lidí spolupracujících na jednom projektu, cíli nebo úkolu. Jejich společná práce je nutná pro dosažení úspěchu.

skupina (uvnitř strany)

Skupina je skupina lidí sdílejících stejné zájmy nebo cíle, kteří se sdružují a spolupracují ve vzájemném prospěchu.

jednotka

Jednotka je měřítko nebo část většího celku, může být také základní jednotka pro měření.

rytmická jednotka (řádek)

Rytmická jednotka je sled not, které tvoří jeden rytmický celku. Jsou uspořádány v určitém pořadí a rytmu.