Facebook

Ozbrojený - synonyma

Celkem nalezeno 7 synonym ke slovu ozbrojený.

Význam: Ozbrojený - vybavený zbraními nebo jinými bojovými prostředky; silný, odhodlaný, schopný boje.

vyzbrojený

Vyzbrojený je stav, kdy je osoba nebo skupina osob vybavena zbraněmi a výzbrojí.

opevněný

Opevnění je vojenský stavební útvar, který slouží k obraně nebo jako úkryt pro vojáky.

pancéřovaný

Pancéřovaný je označení pro vybavení ocelovými pláty, které slouží k ochraně před poškozením.

odolný <proti čemu>

Odolný znamená schopnost odolávat něčemu nebo nějakému stresu/vlivu.

imunní

Imunní označuje schopnost organismu odolávat infekci nebo napadení cizí látkou.

obrněný

Obrněný je označení pro výrobky, které jsou vybaveny kovovou nebo plastovou krycí vrstvou chránící jejich obsah.

branný (moc)

Branný moc je moc státu využívat silné prostředky k ochraně a obraně jeho bezpečnosti.

Podobná synonyma

přivést <koho k čemu>

Přivést znamená přinést nebo dopravit někoho nebo něco na určité místo.

přibližovat se <komu n. čemu>

Přibližovat se znamená blížit se k něčemu.

přizpůsobit <čemu>

Přizpůsobovat se, předvídat potřeby a způsoby, jak změnit něco, aby vyhovovalo požadavkům nebo okolnostem.

bránit <čemu>

Bránit je chránit před útokem nebo překážkou, ochránit před poškozením nebo ztrátou.

odolat <čemu>

Vystát tlak, obtíž nebo útok a zůstat silný a nezranitelný.

odporovat <co čemu>

Odporovat znamená namítat či se postavit proti něčemu.

sklon <k čemu>

Sklon je postoj nebo tendence k něčemu; je to záměrná přitažlivost k něčemu nebo odmítnutí něčeho jiného.

dát popud <k čemu>

Dát popud k činu nebo k jednání; dát impulz.

stavět se proti

Odmítnout, postavit se proti, být proti něčemu odhodlaně odpůrcem.

rozumět <čemu>

Rozumět čemu znamená chápat, pochopit, vnímat danou věc nebo situaci.

uhnout <čemu>

Uhnout znamená vyhnout se něčemu, vymanit se z něčeho nebo uniknout něčemu.

oddávat se <čemu>

Šířit se něčím, projevovat se něčím nebo se něčemu věnovat.

přihlížet <k čemu>

Přihlížet znamená dívat se, sledovat, pozorovat danou situaci nebo událost.

vztahovat se <k čemu n. na co>

Vztahovat se znamená být propojen, sdílet vzájemnou závislost a příslušnost k něčemu.

vyhýbat se <čemu>

Vyhýbat se znamená upřednostňovat cestu, která je jiná než ta, která by byla použita jinak.

pohnout <koho k čemu>

Pohnout znamená změnit pozici, směr nebo postoj.

povstat <proti komu>

Povstat znamená vzdorovat proti někomu nebo něčemu, bojovat nebo se postavit proti němu.

nepřihlédnout <k čemu>

Nepřihlédnout znamená nevzít v úvahu, ignorovat, nebrat v potaz.

hodit se <co k čemu>

Hodit se znamená vyhovovat, pasovat, být vhodné.

klanět se <komu n. čemu>

Klanět se je projev uctívání a úcty k někomu nebo něčemu, obvykle skládáním poklon nebo oslavováním.

přimět <koho k čemu>

Přimět: donutit (někoho) k něčemu; přesvědčit; vynutit si.

nutit <k čemu>

Nutit: přimět někoho k něčemu násilím nebo silou, bez ohledu na jeho vůli.

přidat <co k čemu>

Přidat: připojit něco k něčemu, přičemž to k něčemu již existuje.

náležet <k čemu>

Náležet: být součástí, patřit, spadat do něčí vlastnictví, mít právo či povinnost.

kvůli čemu

Kvůli čemu: pro jiného účelu, cíl nebo důvod.

vyhnout se <čemu>

Vyhnout se: uniknout, vyvarovat se, vyhýbat se čemukoli.

věnovat se <čemu>

Věnovat se čemu znamená zaměřit svou pozornost a úsilí na danou věc.